facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray
september 30, 2023
     
kijk live kijk live luister live

230404 oekraïne LHO MR 320x100px1

Op zondag 17 juli 2022 heeft Gerrit van Hoof (80) uit Merselo een zilveren bijtje van de gemeente Venray ontvangen tijdens de viering van het 60-jarig bestaan van KBO Merselo. Dit bijtje werd hem uitgereikt door wethouder Martin Leenders.

Groenvoorziening
Van Hoof is al 8 jaar coördinator van de groenploeg in Merselo.

Hij is verantwoordelijk voor de organisatie, coördinatie en aansturing van een groep van ongeveer 30 vrijwilligers die de zorg hebben voor het onderhoud van de groenvoorzieningen in Merselo.

 KBO Merselo
Daarnaast is de heer Van Hoof van 2013 tot en met 2021 bestuurslid en vice-voorzitter van KBO Merselo geweest.

 Zilveren bijtje
Het college van burgemeester en wethouders wil Gerrit van Hoof bedanken voor zijn bijdrage aan de groenvoorziening van het dorp Merselo en heeft daarom een zilveren bijtje uitgereikt.

Sinds 1 maart 2022 is de afvalinzameling in de gemeente Venray veranderd. Ondanks de overlast van PMD-zakken in sommige wijken, laten de eerste cijfers een positief beeld zien. De hoeveelheid ingezameld restafval is bijna gehalveerd ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het ingezamelde GFT+E is tweeëneenhalf keer zoveel en er is nog geen één vracht PMD-afval afgekeurd.

Het belangrijkste doel van het nieuwe beleid is om afval beter gescheiden in te zamelen. Zo kan meer gerecycled worden en hoeft er minder afval verbrand te worden. Dat is beter voor het milieu, omdat waardevolle grondstoffen opnieuw gebruikt kunnen worden. Op de langere termijn zal het nieuwe beleid ook van invloed zijn op de afvalstoffenheffing. Al is het nu nog te vroeg om hier conclusies uit te trekken. "De eerste cijfers stemmen mij heel positief, al kan ik mij voorstellen dat het nog niet aansluit bij de beleving van de inwoners. Het zijn forse veranderingen en natuurlijk heeft het tijd nodig om hieraan te wennen. Gelukkig gaat het op de meeste plaatsen gewoon goed en daar bedank ik iedereen voor", aldus wethouder Erik van Daal.

Overlast PMD-zakken
Een van de grote veranderingen is de invoering van plastic en metalen verpakkingen en drankpakken (PMD) in speciale zakken. In sommige wijken is er nog overlast van PMD-zakken. Ervaring in andere gemeenten leert dat inwoners enkele maanden nodig hebben om aan het gebruik van de zakken te wennen. De gemeente wil verkeerd aanbiedgedrag niet belonen door alle zakken meteen op te ruimen, maar onderneemt wel actie om de overlast tot een minimum te beperken en inwoners mee te nemen in de nieuwe regels. Hiervoor zet de gemeente zoveel mogelijk beschikbare middelen in.

GFT+E in flats en appartementen
Bewoners van flats en appartementen kunnen sinds 1 maart hun groente-, fruit-, tuinafval en etensresten (GFT+E) scheiden via groene verzamelcontainers beneden aan de straat. In april en mei zijn zo'n 1000 gratis keukenemmers voor GFT+E afval uitgedeeld als hulpmiddel. De nieuw geplande GFT+E zuilen met toegangscontrole hebben vertraging opgelopen, omdat zij nog niet aan de eisen voldoen. De gemeente hoopt deze zo snel mogelijk te plaatsen.

Evalueren
Conclusies trekken over het nieuwe afvalbeleid kan pas écht een jaar na invoering. Dan zijn de jaarcijfers beschikbaar, zijn alle seizoenen aan bod geweest en is iedereen gewend aan de andere manier van inzamelen. Dat is ook het moment om te inwoners van Venray te vragen naar hun ervaringen met het nieuwe afvalbeleid en dit beleid waar nodig bij te stellen.

De werkzaamheden voor de eerste fase zijn inmiddels volop gaande. De contouren van de nieuwe rotonde en rijbanen zijn al zichtbaar.

Omdat er veel staat te gebeuren, is het hele werk opgedeeld in een aantal fases. Hieronder leest u over deze fases, de uitvoeringswijze en wanneer ze gepland staan.

De werkzaamheden in de eerste fase zijn begin april gestart. Er is al veel werk verzet. Bomen zijn gekapt en oude verhardingen zijn verwijderd. De wadi voor het hemelwater is gegraven en funderingen voor de nieuwe weg zijn aangebracht. In het eerste gedeelte van de Stationsweg tussen Oostsingel en Kruidenlaan zijn de contouren van de nieuwe weg al zichtbaar. Ook het slingerende pad door het park van Servaas wordt zichtbaar.

De kabels en leidingen voor de eerste fase zijn inmiddels verlegd, evenals de kabels verderop op de Stationsweg richting Klaproos en A73.
Deze zijn in één werkgang meegenomen om kosten te besparen. Zoals het er nu naar uitziet gaat voor de zomervakantie de nieuwe rotonde aan de Kruidenlaan
(deels) open voor aanwonenden en, na uitharding van de betonnen materialen, ook spoedig voor al het andere verkeer.

Het hele project van renovatie van de Stationsweg en aanleg van de verbindingsweg is een megaklus. Dit wordt dan ook niet in één keer aangepakt. Het project wordt
opgedeeld in fases. Zo blijft de bereikbaarheid zo optimaal mogelijk.


Nu fase 1 loopt, is gekeken naar de beste fasering voor de volgende delen. Daarmee is onder meer rekening gehouden met de geplande werkzaamheden aan de N270 en de stationsomgeving. Er is voor gekozen om na de afronding van fase 1 aan de Stationsweg, eerst de rotonde op de Henri Dunantstraat te realiseren.
Vervolgens wordt verder gegaan met de verbindingsweg tussen de Stationsweg en Henri Dunantstraat, inclusief de rotonde nabij de firma Jeuken (Aardbeien). Daarna reconstructie van het gedeelte van de Stationsweg tussen Medisch Centrum Antoniusveld en de A73. Daarmee wordt rekening gehouden met de bereikbaarheid voor de ondernemers aan de Stationsweg.
Ondanks dat de verbindingsweg dan eerder klaar is dan het reconstrueren van de Stationsweg, wordt niet afgeweken van de toezegging dat de Stationsweg opgeknapt moet zijn voordat de verbindingsweg open ga
at.
Doordat in de 4e fase de Stationsweg tussen Klaproos en A73 gestremd is, zal het verkeer dat dan gebruikt maakt van de verbindingsweg, nog niet verder naar het westen kunnen rijden via de Stationsweg.


De fasering is als volgt:
Fase 1 - april t/m november 2022: gedeelte Stationsweg tussen Oostsingel en het Medisch Centrum Antoniusveld.
Fase 2 - Q1 t/m Q2 2023: gedeelte Henri Dunantstraat, inclusief de rotonde en een deel verbindingsweg.

Fase 3 - Q3 t/m Q4 2023: het gedeelte Stationsweg ter hoogte van de nieuwe rotonde aan de oostzijde van de A73 (ter hoogte van Jeuken aardbeien en asperges) en
het aansl
uiting met de Henri Dunantweg.

Fase 4 - Q1 t/m Q2 2024: het gedeelte Stationsweg tussen Medisch Centrum Antoniusveld en de A73.

Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen? Neem dan contact op met projectleiders Rogér Hoeijmakers of Martijn Kanters.

Zij zijn bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. (0478) 52 33 33.
Een nieuwsbrief gemist? 

Voor volledige en uitgebreide info
Kijk op www.venray.nl/project-oostverbinding.

 

 

Met de verkiezingsuitslag nog vers in het geheugen wordt er niet meer naar de burgers van Venray geluisterd. De grootste partij heeft echter niet meer zoals vroeger vanzelfsprekend het voorrecht om het voortouw te nemen bij het zoeken naar coalitiepartners.

Om die reden hebben de acht fracties van de gemeenteraad voorgesteld om een tweetal informateurs aan te stellen die de vorming van een coalitie moeten gaan onderzoeken.Twee relatief onafhankelijke oud-burgemeesters van het Land van Cuijk moeten die klus gaan klaren. Het betreft de heren Walraven (VVD) en van Asseldonk (D66) die de coalitiekar gaan trekken.

De meeste partijen hebben een voorkeur om in de toekomst zonder het CDA verder te willen omdat aan het einde van de vorige gemeenteraad dat een werkbare situatie bleek. Vanwege de ontstane bestuurscrisis na het opstappen van de wethouders Jan Loonen en Anne Thielen vonden destijds de zeven overige partijen dat ze het goed met elkaar konden vinden. De stichting Burgers van Venray wil lopende het onderzoek van de beide burgemeesters de mening van de inwoners van Venray peilen en heeft op haar website www.burgersvanvenray.nl de volgende stelling geplaatst:

De regie van onafhankelijke informateurs leidt tot een betrouwbare coalitie.

Gedurende de maand april heeft u de mogelijkheid om aan te geven of u het eens of oneens bent met deze gekozen procedure voor de samenstelling van onze toekomstige gemeenteraad.

Geldfit introduceert deze week, tijdens de Week van het geld, een nieuw platform voor jongeren. Op Geldfit.nl/jongeren ontdekken zij hoe ze weer grip krijgen op hun geld. Ruim 1 op de 5 jongeren loopt achter met betalen, terwijl ze ook vaak geld mislopen. Ze vergeten bijvoorbeeld belastingaangifte te doen of zorgtoeslag aan te vragen. Het gaat soms om meer dan €100 per maand. Ook de hulplijn 0800-8115 merkt dat jongeren vaak niet op de hoogte zijn van bepaalde regelingen en rondlopen met vragen.

Op Geldfit.nl/jongeren vinden jongeren artikelen en een test over geld(zaken). Bijvoorbeeld artikelen over wat je allemaal moet regelen als je 18 jaar bent, belastingaangifte doen, verzekeringen afsluiten, bijbanen, studiefinanciering en bespaartips. Er staat ook een team klaar die via de telefoon of chat met jongeren mee kan denken als ze vragen of zorgen hebben over geld. Gemeente Venray is aangesloten bij Geldfit, waardoor jongeren, als dat nodig is, ook direct in contact gebracht worden met passende hulp in de buurt.

Frederieke Kokol van Geldfit vertelt: "Jongeren hebben bijvoorbeeld vragen over het terugvragen van belasting en over welke rechten en plichten ze hebben als ze werken naast hun studie. Ook spreken we jongeren die door (gok of game)verslavingen in de financiële problemen zijn gekomen. Daarnaast speelt studieschuld ook een grote rol onder jongeren. Ze weten meestal niet dat er mogelijkheden zijn om de aflossing tijdelijk stop te zetten als er geen (of weinig) inkomen is. Jongeren die vragen hebben over geld(zaken) helpen wij graag verder via de telefoon of de chat."

Uit allerlei onderzoeken van onder andere het Nibud blijkt dat veel jongeren inkomsten mislopen. Zo vergeet ruim één op de vier jongeren zorgtoeslag aan te vragen en twee derde van de mbo-studenten doet geen belastingaangifte. Ook lopen veel jongeren achter met betalen of ervaren ze stress over geld. Frederieke: "Met de lancering van dit jongerenplatform op Geldfit.nl/jongeren hopen we dat jongeren meer grip krijgen op hun geld. Geldzaken zijn soms best ingewikkeld, maar er is altijd wel iemand die met je mee kan denken. Het zou mooi zijn als jongeren daar gebruik van weten te maken."

Geldfit.nl/jongeren wordt gelanceerd tijdens de Week van het geld, een initiatief van Wijzer in geldzaken, die plaats vindt van 28 maart tot en met 1 april. Dit jaar is het thema 'Van Doekoe tot Digi' en gaat over de toenemende digitalisering van geld, zoals contactloos betalen, internetbankieren, digitale betaalverzoeken en online beleggen. Door kinderen en jongeren al tijdig te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor financiële zelfstandigheid op volwassen leeftijd.

Wij kunnen een steuntje in de rug gebruiken, wil jij ons helpen?


Met SponsorKliks kan je een financiële bijdrage leveren aan Omroep Venray zonder dat het jou een cent extra kost! 

Bestel online een gerecht naar keuze bij bijvoorbeeld Thuisbezorgd en Omroep Venray ontvangt hiervoor geld in de clubkas. Ook doen grote webwinkels als Bol, Coolblue, Booking en Expedia mee. Een percentage van het aankoopbedrag gaat naar ons.

Mee doen kost je nogmaals...niets!

SponsorKliks, gratis sponsoren!