facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray whatsapp omroepvenray
november 30, 2022
kijk live kijk live luister live

Politie

De werkzaamheden voor de eerste fase zijn inmiddels volop gaande. De contouren van de nieuwe rotonde en rijbanen zijn al zichtbaar.

Omdat er veel staat te gebeuren, is het hele werk opgedeeld in een aantal fases. Hieronder leest u over deze fases, de uitvoeringswijze en wanneer ze gepland staan.

De werkzaamheden in de eerste fase zijn begin april gestart. Er is al veel werk verzet. Bomen zijn gekapt en oude verhardingen zijn verwijderd. De wadi voor het hemelwater is gegraven en funderingen voor de nieuwe weg zijn aangebracht. In het eerste gedeelte van de Stationsweg tussen Oostsingel en Kruidenlaan zijn de contouren van de nieuwe weg al zichtbaar. Ook het slingerende pad door het park van Servaas wordt zichtbaar.

De kabels en leidingen voor de eerste fase zijn inmiddels verlegd, evenals de kabels verderop op de Stationsweg richting Klaproos en A73.
Deze zijn in één werkgang meegenomen om kosten te besparen. Zoals het er nu naar uitziet gaat voor de zomervakantie de nieuwe rotonde aan de Kruidenlaan
(deels) open voor aanwonenden en, na uitharding van de betonnen materialen, ook spoedig voor al het andere verkeer.

Het hele project van renovatie van de Stationsweg en aanleg van de verbindingsweg is een megaklus. Dit wordt dan ook niet in één keer aangepakt. Het project wordt
opgedeeld in fases. Zo blijft de bereikbaarheid zo optimaal mogelijk.


Nu fase 1 loopt, is gekeken naar de beste fasering voor de volgende delen. Daarmee is onder meer rekening gehouden met de geplande werkzaamheden aan de N270 en de stationsomgeving. Er is voor gekozen om na de afronding van fase 1 aan de Stationsweg, eerst de rotonde op de Henri Dunantstraat te realiseren.
Vervolgens wordt verder gegaan met de verbindingsweg tussen de Stationsweg en Henri Dunantstraat, inclusief de rotonde nabij de firma Jeuken (Aardbeien). Daarna reconstructie van het gedeelte van de Stationsweg tussen Medisch Centrum Antoniusveld en de A73. Daarmee wordt rekening gehouden met de bereikbaarheid voor de ondernemers aan de Stationsweg.
Ondanks dat de verbindingsweg dan eerder klaar is dan het reconstrueren van de Stationsweg, wordt niet afgeweken van de toezegging dat de Stationsweg opgeknapt moet zijn voordat de verbindingsweg open ga
at.
Doordat in de 4e fase de Stationsweg tussen Klaproos en A73 gestremd is, zal het verkeer dat dan gebruikt maakt van de verbindingsweg, nog niet verder naar het westen kunnen rijden via de Stationsweg.


De fasering is als volgt:
Fase 1 - april t/m november 2022: gedeelte Stationsweg tussen Oostsingel en het Medisch Centrum Antoniusveld.
Fase 2 - Q1 t/m Q2 2023: gedeelte Henri Dunantstraat, inclusief de rotonde en een deel verbindingsweg.

Fase 3 - Q3 t/m Q4 2023: het gedeelte Stationsweg ter hoogte van de nieuwe rotonde aan de oostzijde van de A73 (ter hoogte van Jeuken aardbeien en asperges) en
het aansl
uiting met de Henri Dunantweg.

Fase 4 - Q1 t/m Q2 2024: het gedeelte Stationsweg tussen Medisch Centrum Antoniusveld en de A73.

Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen? Neem dan contact op met projectleiders Rogér Hoeijmakers of Martijn Kanters.

Zij zijn bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. (0478) 52 33 33.
Een nieuwsbrief gemist? 

Voor volledige en uitgebreide info
Kijk op www.venray.nl/project-oostverbinding.

 

 

Met de verkiezingsuitslag nog vers in het geheugen wordt er niet meer naar de burgers van Venray geluisterd. De grootste partij heeft echter niet meer zoals vroeger vanzelfsprekend het voorrecht om het voortouw te nemen bij het zoeken naar coalitiepartners.

Om die reden hebben de acht fracties van de gemeenteraad voorgesteld om een tweetal informateurs aan te stellen die de vorming van een coalitie moeten gaan onderzoeken.Twee relatief onafhankelijke oud-burgemeesters van het Land van Cuijk moeten die klus gaan klaren. Het betreft de heren Walraven (VVD) en van Asseldonk (D66) die de coalitiekar gaan trekken.

De meeste partijen hebben een voorkeur om in de toekomst zonder het CDA verder te willen omdat aan het einde van de vorige gemeenteraad dat een werkbare situatie bleek. Vanwege de ontstane bestuurscrisis na het opstappen van de wethouders Jan Loonen en Anne Thielen vonden destijds de zeven overige partijen dat ze het goed met elkaar konden vinden. De stichting Burgers van Venray wil lopende het onderzoek van de beide burgemeesters de mening van de inwoners van Venray peilen en heeft op haar website www.burgersvanvenray.nl de volgende stelling geplaatst:

De regie van onafhankelijke informateurs leidt tot een betrouwbare coalitie.

Gedurende de maand april heeft u de mogelijkheid om aan te geven of u het eens of oneens bent met deze gekozen procedure voor de samenstelling van onze toekomstige gemeenteraad.

Geldfit introduceert deze week, tijdens de Week van het geld, een nieuw platform voor jongeren. Op Geldfit.nl/jongeren ontdekken zij hoe ze weer grip krijgen op hun geld. Ruim 1 op de 5 jongeren loopt achter met betalen, terwijl ze ook vaak geld mislopen. Ze vergeten bijvoorbeeld belastingaangifte te doen of zorgtoeslag aan te vragen. Het gaat soms om meer dan €100 per maand. Ook de hulplijn 0800-8115 merkt dat jongeren vaak niet op de hoogte zijn van bepaalde regelingen en rondlopen met vragen.

Op Geldfit.nl/jongeren vinden jongeren artikelen en een test over geld(zaken). Bijvoorbeeld artikelen over wat je allemaal moet regelen als je 18 jaar bent, belastingaangifte doen, verzekeringen afsluiten, bijbanen, studiefinanciering en bespaartips. Er staat ook een team klaar die via de telefoon of chat met jongeren mee kan denken als ze vragen of zorgen hebben over geld. Gemeente Venray is aangesloten bij Geldfit, waardoor jongeren, als dat nodig is, ook direct in contact gebracht worden met passende hulp in de buurt.

Frederieke Kokol van Geldfit vertelt: "Jongeren hebben bijvoorbeeld vragen over het terugvragen van belasting en over welke rechten en plichten ze hebben als ze werken naast hun studie. Ook spreken we jongeren die door (gok of game)verslavingen in de financiële problemen zijn gekomen. Daarnaast speelt studieschuld ook een grote rol onder jongeren. Ze weten meestal niet dat er mogelijkheden zijn om de aflossing tijdelijk stop te zetten als er geen (of weinig) inkomen is. Jongeren die vragen hebben over geld(zaken) helpen wij graag verder via de telefoon of de chat."

Uit allerlei onderzoeken van onder andere het Nibud blijkt dat veel jongeren inkomsten mislopen. Zo vergeet ruim één op de vier jongeren zorgtoeslag aan te vragen en twee derde van de mbo-studenten doet geen belastingaangifte. Ook lopen veel jongeren achter met betalen of ervaren ze stress over geld. Frederieke: "Met de lancering van dit jongerenplatform op Geldfit.nl/jongeren hopen we dat jongeren meer grip krijgen op hun geld. Geldzaken zijn soms best ingewikkeld, maar er is altijd wel iemand die met je mee kan denken. Het zou mooi zijn als jongeren daar gebruik van weten te maken."

Geldfit.nl/jongeren wordt gelanceerd tijdens de Week van het geld, een initiatief van Wijzer in geldzaken, die plaats vindt van 28 maart tot en met 1 april. Dit jaar is het thema 'Van Doekoe tot Digi' en gaat over de toenemende digitalisering van geld, zoals contactloos betalen, internetbankieren, digitale betaalverzoeken en online beleggen. Door kinderen en jongeren al tijdig te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor financiële zelfstandigheid op volwassen leeftijd.

De start van het project ‘Herinrichting Lollebeek en Castenrayse Vennen’ is vrijdag feestelijk gemarkeerd. Dit project past binnen het Uitvoeringsprogramma Maasgaard. Binnen dit programma werken Waterschap Limburg, de Provincie Limburg, de gemeente Horst aan de Maas en de gemeente Venray samen om invulling te geven aan natuurdoelen, een robuust watersysteem, landbouw en leefbaarheid. Bij dit project draait het om het herstellen en omleiden van de Lollebeek en het verminderen van de verdroging van de Castenrayse Vennen. “De afgelopen jaren hebben laten zien dat het belangrijk is om te komen tot een waterrobuust Limburg. Ook dit project draagt daar aan bij. Daarnaast krijgen natuur en biodiversiteit extra aandacht”, aldus dagelijks bestuurder Arnold Jansen.

In het najaar van 2021 is gestart met de uitvoering van het project. Volgens planning zal in de loop van het voorjaar van 2022 het werk worden afgerond. Waterschapbestuurder Arnold Jansen, gedeputeerde Geert Gabriels, wethouder Eric Beurskens van de gemeente Horst aan de Maas en wethouder Jan Jenneskens van de gemeente Venray hebben samen met het hoofd Staatsbosbeheer Limburg Peter van de Rijdt de start van de werkzaamheden gemarkeerd met het planten van een aantal bomen in het projectgebied. De Dorpsraad van Castenray luidde het project in met de onthulling van een bankje bij het Schaatsven. Met de uitvoering van het project ‘Herinrichting Lollebeek en Castenrayse Vennen’ worden een aantal doelen van de verschillende organisaties in één keer opgepakt en ingevuld.

Voor de natte natuurparel Castenrayse Vennen worden maatregelen genomen om het peil in dit natuurgebied te verhogen. Verder wordt het gebiedseigen water (regenwater en kwelwater) vastgehouden en wordt de Lollebeek met het ‘gebiedsvreemde’ water omgeleid. Dit is water van buiten het gebied dat een andere kwaliteit heeft dan het gebiedseigen water. Daarmee wordt de basis gelegd voor het herstellen van de natte natuurparel.

De Lollebeek wordt robuust ingericht zodat deze voldoet aan haar natuurfunctie. Ook wordt de beek omgelegd om de Castenrayse Vennen, afgestemd op het behoud van een duurzame positie van de landbouw in de directe omgeving.

Het ecologisch verbinden van het ‘Landgoed de Gortmeule’ met de Castenrayse Vennen. Hierbij wordt ruimte gemaakt voor het vasthouden en opvangen van water in droge en extreem natte perioden. Zo worden afvoerpieken en -dalen verminderd.

 

 

 

Herstel van het Schaatsven

Het binnen de Castenrayse Vennen gelegen ‘Schaatsven’ wordt grotendeels hersteld. Samen met de dorpsraad van Castenray worden maatregelen genomen om de beleving van dit ‘Schaatsven’ en omgeving te vergroten.

De ‘Herinrichting Lollebeek en Castenrayse Vennen’ is een project uitgevoerd door De Maasgaard. Waterschap Limburg is trekker van het project. In samenwerking met de Provincie Limburg, de gemeente Venray, de gemeente Horst aan de Maas, de LLTB, Staatsbosbeheer, de Dorpsraad Castenray en Landgoed de Gortmeule.

De plannen voor de bouw van de nieuwe ziekenhuisvoorziening in Venray krijgen steeds meer vorm. Regelmatig is er overleg tussen de gemeente Venray en VieCuri. IJsbrand Schouten, voorzitter van VieCuri, wethouder Chantal Nijkerken en wethouder Jan Jenneskens van de gemeente Venray bezochten onlangs de nieuwbouwlocatie, een deel van sportpark de Wieën.

“We willen hier samen iets moois neerzetten voor de inwoners van de regio.” Voordat de schop de grond in kan, moet er achter de schermen veel geregeld worden: Van een programma van eisen voor de ziekenhuisvoorziening, verplaatsing van het honkbalveld tot zaken op het gebied van ruimtelijke ordening. De bouw start naar verwachting in 2025. De bedoeling is dat VieCuri in 2027 de eerste patiënten welkom heet in het nieuwe gebouw.