facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray whatsapp omroepvenray
november 30, 2022
kijk live kijk live luister live

Politie

Ouders helpen en stimuleren om hun baby en jonge kind gezond te laten opgroeien, dat is het doel van de beweegbundel. Venray Beweegt presenteerde de bundel met beweegspelletjes voor ouder en kind gisteren bij het consultatiebureau in Venray. Alle ouders die voor het 11-maandenconsult bij het consultatiebureau in Venray komen, ontvangen voortaan gratis de beweegbundel.

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met het spelenderwijs leren bewegen. De bewegingsdrang van baby’s en het jonge kind is immers groot. Met de beweegbundel wil Venray Beweegt ouders en verzorgers op weg helpen om meer beweging in de dag te brengen. De beweegbundel bestaat per dag van de week uit een beweegspel, dat via een tekening, filmpje en beschrijvende tekst wordt uitgelegd. De spelletjes geven een rijke mix aan beweging, sociale en creatieve prikkels. Ouders kunnen hun eigen creatieve draai aan de oefeningen geven. Ze zijn bedoeld voor baby’s vanaf 10/11 maanden.

De beweegbundel is ontwikkeld door Venray Beweegt in samenwerking met Venlo.fit, GGD Limburg-Noord, Kinderfysiotherapie Venray en JOGG Nederland. Het is het derde product in de JGZ preventielijn dat Venray Beweegt heeft ontwikkeld voor jonge ouders. Ouders die langskomen voor het 3-maandenconsult krijgen het pakket ‘Groentehapjes in tien stapjes’ en bij het 7-maandenconsult ontvangen ze een speciale oefendrinkbeker en extra informatie over water drinken.

Venray Beweegt is dé netwerkorganisatie van de gemeente Venray op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. Venray Beweegt staat met meer dan 100 partners uit de domeinen sport, gezondheid, zorg, welzijn, onderwijs, bedrijfsleven, verenigingen en overheid in verbinding. Gezamenlijk streven ze naar een fitter, vitaler en gezonder Venray. Daarmee versterken ze ook het Leefstijlakkoord Venray.

Alle bewoners van huurwoningen in de gemeente Venray kunnen dit jaar maximaal €90,- subsidie van de gemeente krijgen voor de aanschaf van energiebesparende producten. Hierbij valt te denken aan ledlampen, radiatorfolie, radiatorventilatoren, tochtstrips en thermostaatkranen. Via het digitale declaratieloket van gemeente Venray op www.duurzaambouwloket.nl kunnen de aankoopbonnetjes worden gedeclareerd of direct spullen worden besteld.

In 2020 is gemeente Venray gestart met deze subsidieactie, die wordt gefinancierd door het Rijk. Afgelopen twee jaar was de subsidie alleen bedoeld voor woningeigenaren. Dit jaar kunnen dus ook huurders hier gebruik van maken. Het declareren van aankoopbonnetjes en het bestellen van artikelen kan alleen digitaal via www.duurzaambouwloket.nl. Op dit moment is er nog ongeveer € 14.000,- beschikbaar. Daarbij geldt: op = op.

Op www.venray.nl/venray-bespaart-2021-2022 staat een link naar de volledige lijst met energiebesparende producten waar de subsidie voor in te zetten is.

 Voor informatie over energiebesparing en deze actie kunnen huurders contact opnemen met het Duurzaam Bouwloket via tel. 072 - 743 3956 of www.duurzaambouwloket.nl.

In 2022 stelt de gemeente Venray €30.000 beschikbaar voor duurzame initiatieven voor en door de Venrayse maatschappij. Inwoners en organisaties zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen als het initiatief bijdraagt aan de circulaire economie, klimaatadaptatie of energietransitie.

Ben jij de Willie Wortel of de verbinder van Venray? En weet jij hoe we grondstofgebruik kunnen verminderen of samen klimaatverandering kunnen tegengaan? Dan zoekt de gemeente jou! Wethouder Cor Vervoort: “Hiermee willen we innovatieve ideeën die onze gemeente duurzamer en sterker maken, een kans geven.”

Om in aanmerking te komen voldoet een initiatief aan minimaal vier van de onderstaande kenmerken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat de invloed van het initiatief zo groot mogelijk is.

Het initiatief:

  • Heeft een innovatief karakter: een nieuw idee, origineel en Venrays.
  • Draagt breed bij aan de Venrayse maatschappij: meer mensen dan alleen de initiatiefnemer kunnen er voordeel uit halen.
  • Zou anders niet plaatsvinden: zonder de financiële ondersteuning kan het initiatief niet starten.
  • Stelt de opgedane kennis openbaar beschikbaar: de kennis die wordt opgedaan door het initiatief te starten wordt actief openbaar gemaakt door bijvoorbeeld een facebookpagina, website of andere media uitingen.
  • Vergroot bewustwording over Venray Vergroent: er wordt een verbinding gelegd met het programma Venray Vergroent die zichtbaar is.

Ga naar www.venray.nl/stimuleringsregeling-venray-vergroent voor meer informatie over de subsidie of voor het aanvragen van de subsidie.

Gemeente Venray zegt NEE tegen geweld tegen vrouwen en sluit zich aan bij de internationale campagne Orange the World. Daarom kleuren vanaf 25 november de Schouwburg, de fontein op het Schouwburgplein en de brug bij het Raayland College oranje.

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is 25 november door de Verenigde Naties benoemd als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Op deze dag start de jaarlijkse campagne Orange the World, tegen geweld tegen vrouwen. In Nederland doet inmiddels het overgrote merendeel van de gemeenten en provincies mee. Gemeente Venray dit jaar voor de derde keer.

Burgemeester Luc Winants: “Door deze campagne te steunen, vragen we aandacht voor een veilige omgeving voor vrouwen en meisjes. Want, geweld tegen hen komt ook dichtbij voor. Ik vind het ontzettend belangrijk dat dit onderwerp meer aandacht krijgt en dat het bespreekbaar wordt gemaakt. Hopelijk durven slachtoffers zich dan ook eerder te melden.”

In 2021 is het thema van de campagne in Nederland preventie. De nadruk bij de aanpak van geweld ligt vaak op signalering, melding en hulpverlening. Deze zaken zijn van cruciaal belang, maar we moeten ook meer gaan investeren in het voorkomen van geweld door het bij de wortels aan te pakken. Daar kan iedereen aan bijdragen; individuen, professionals, organisaties, bedrijven en overheden. Belangrijk is vooral om niet alleen vrouwen en meisjes, maar nadrukkelijk ook mannen en jongens te betrekken. Tijdens de campagne wordt iedereen uitgenodigd om zich medestander in de strijd tegen geweld te verklaren. Dit kan door het ondertekenen van de #medestanderpledge op orangetheworld.nl.

Pagina 4 van 4