facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray
september 30, 2023
     
kijk live kijk live luister live

230404 oekraïne LHO MR 320x100px1

De gemeente Venray gaat vanaf 1 maart het afval anders inzamelen. Het kan zijn dat u graag een grotere of kleinere container wil voor het GFT+E of restafval. U mag gratis een andere maat container kiezen als u dat wil. Bel gratis met 088 - 00 46 345 om uw containerwissel aan te vragen.

Let op: nadat uw container geruild is, mag u deze container gedurende 6 maanden niet meer ruilen.

Om het afval scheiden per 1 maart eenvoudiger te maken deelt de gemeente gratis keukenemmertjes uit voor hoogbouw inwoners. Handig om het GFT+E afval in uw keuken te verzamelen. Daarna brengt u het makkelijk weg naar de GFT+E container. Stop het GFT+E in ieder geval niet in plastic zakjes. Dan kan er geen compost meer van gemaakt worden.

Tot 1 mei kunt u de keukenemmer aanvragen via www.venray.nl/keukenemmer of telefonisch bij het Milieu Informatie Centrum, telefoonnummer is 088-00 46 345

De gemeente Bergen gaat duurzame energie opwekken op Energielandgoed Wells Meer, een gebied van ruim 400 hectare. Door dit op één plaats te doen kunnen kwetsbare natuurgebieden zoals het Maasdal en Nationaal Park De Maasduinen gespaard blijven.

De zonnevelden en windturbines van Wells Meer zijn ook van belang voor de gemeente Venray, om daar in de toekomst duurzame energie vandaan te halen. Daarom hebben de gemeenten Bergen en Venray afgesproken dat Venray op termijn mede-eigenaar van het landgoed kan worden.

Om die energie te kunnen gebruiken bouwt Enexis een transformatorstation op het landgoed. TenneT sluit dit station aan op het landelijke hoogspanningsnet. Hiervoor wordt een nieuwe, ondergrondse 150 kV-kabelverbinding gerealiseerd tussen Wells Meer en het bestaande hoogspanningsstation op Keizersveld in Venray. Die wordt deels gegraven, en deels geboord.

Voor die verbinding is inmiddels een zoekgebied vastgesteld. Dit is een strook tussen de 850 een 500 meter breed. Daarbinnen onderzoekt TenneT de mogelijkheden voor een definitief tracé, rekening houdend met de belangen van de omgeving. Daarom houden TenneT en de gemeente Venray een online informatieavond op 22 februari 2022, van 19.00 tot 20.30 uur.

Alle grondeigenaren en gebruikers langs het geplande tracé hebben hiervoor persoonlijk een uitnodiging gekregen, maar iedereen die interesse heeft kan zich aanmelden. Stuur daarvoor een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met in de onderwerpregel Aanmelding bijeenkomst Venray-Bergen. U ontvangt vervolgens een link voor de online bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst vertelt TenneT hoe u kunt reageren en meedenken, en hoe u op de hoogte wordt gehouden.

Als u niet kunt deelnemen maar wel op de hoogte gehouden wil worden, stuur dan een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of bel 0478-523333. Meer informatie staat op www.tennet.eu/venraybergen. Na de informatieavond wordt daar nadere informatie over het mogelijke tracé en de procedure toegevoegd. De informatieavond kan daar dan ook worden teruggekeken.

Ouders helpen en stimuleren om hun baby en jonge kind gezond te laten opgroeien, dat is het doel van de beweegbundel. Venray Beweegt presenteerde de bundel met beweegspelletjes voor ouder en kind gisteren bij het consultatiebureau in Venray. Alle ouders die voor het 11-maandenconsult bij het consultatiebureau in Venray komen, ontvangen voortaan gratis de beweegbundel.

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met het spelenderwijs leren bewegen. De bewegingsdrang van baby’s en het jonge kind is immers groot. Met de beweegbundel wil Venray Beweegt ouders en verzorgers op weg helpen om meer beweging in de dag te brengen. De beweegbundel bestaat per dag van de week uit een beweegspel, dat via een tekening, filmpje en beschrijvende tekst wordt uitgelegd. De spelletjes geven een rijke mix aan beweging, sociale en creatieve prikkels. Ouders kunnen hun eigen creatieve draai aan de oefeningen geven. Ze zijn bedoeld voor baby’s vanaf 10/11 maanden.

De beweegbundel is ontwikkeld door Venray Beweegt in samenwerking met Venlo.fit, GGD Limburg-Noord, Kinderfysiotherapie Venray en JOGG Nederland. Het is het derde product in de JGZ preventielijn dat Venray Beweegt heeft ontwikkeld voor jonge ouders. Ouders die langskomen voor het 3-maandenconsult krijgen het pakket ‘Groentehapjes in tien stapjes’ en bij het 7-maandenconsult ontvangen ze een speciale oefendrinkbeker en extra informatie over water drinken.

Venray Beweegt is dé netwerkorganisatie van de gemeente Venray op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. Venray Beweegt staat met meer dan 100 partners uit de domeinen sport, gezondheid, zorg, welzijn, onderwijs, bedrijfsleven, verenigingen en overheid in verbinding. Gezamenlijk streven ze naar een fitter, vitaler en gezonder Venray. Daarmee versterken ze ook het Leefstijlakkoord Venray.

Alle bewoners van huurwoningen in de gemeente Venray kunnen dit jaar maximaal €90,- subsidie van de gemeente krijgen voor de aanschaf van energiebesparende producten. Hierbij valt te denken aan ledlampen, radiatorfolie, radiatorventilatoren, tochtstrips en thermostaatkranen. Via het digitale declaratieloket van gemeente Venray op www.duurzaambouwloket.nl kunnen de aankoopbonnetjes worden gedeclareerd of direct spullen worden besteld.

In 2020 is gemeente Venray gestart met deze subsidieactie, die wordt gefinancierd door het Rijk. Afgelopen twee jaar was de subsidie alleen bedoeld voor woningeigenaren. Dit jaar kunnen dus ook huurders hier gebruik van maken. Het declareren van aankoopbonnetjes en het bestellen van artikelen kan alleen digitaal via www.duurzaambouwloket.nl. Op dit moment is er nog ongeveer € 14.000,- beschikbaar. Daarbij geldt: op = op.

Op www.venray.nl/venray-bespaart-2021-2022 staat een link naar de volledige lijst met energiebesparende producten waar de subsidie voor in te zetten is.

 Voor informatie over energiebesparing en deze actie kunnen huurders contact opnemen met het Duurzaam Bouwloket via tel. 072 - 743 3956 of www.duurzaambouwloket.nl.

In 2022 stelt de gemeente Venray €30.000 beschikbaar voor duurzame initiatieven voor en door de Venrayse maatschappij. Inwoners en organisaties zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen als het initiatief bijdraagt aan de circulaire economie, klimaatadaptatie of energietransitie.

Ben jij de Willie Wortel of de verbinder van Venray? En weet jij hoe we grondstofgebruik kunnen verminderen of samen klimaatverandering kunnen tegengaan? Dan zoekt de gemeente jou! Wethouder Cor Vervoort: “Hiermee willen we innovatieve ideeën die onze gemeente duurzamer en sterker maken, een kans geven.”

Om in aanmerking te komen voldoet een initiatief aan minimaal vier van de onderstaande kenmerken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat de invloed van het initiatief zo groot mogelijk is.

Het initiatief:

  • Heeft een innovatief karakter: een nieuw idee, origineel en Venrays.
  • Draagt breed bij aan de Venrayse maatschappij: meer mensen dan alleen de initiatiefnemer kunnen er voordeel uit halen.
  • Zou anders niet plaatsvinden: zonder de financiële ondersteuning kan het initiatief niet starten.
  • Stelt de opgedane kennis openbaar beschikbaar: de kennis die wordt opgedaan door het initiatief te starten wordt actief openbaar gemaakt door bijvoorbeeld een facebookpagina, website of andere media uitingen.
  • Vergroot bewustwording over Venray Vergroent: er wordt een verbinding gelegd met het programma Venray Vergroent die zichtbaar is.

Ga naar www.venray.nl/stimuleringsregeling-venray-vergroent voor meer informatie over de subsidie of voor het aanvragen van de subsidie.

Wij kunnen een steuntje in de rug gebruiken, wil jij ons helpen?


Met SponsorKliks kan je een financiële bijdrage leveren aan Omroep Venray zonder dat het jou een cent extra kost! 

Bestel online een gerecht naar keuze bij bijvoorbeeld Thuisbezorgd en Omroep Venray ontvangt hiervoor geld in de clubkas. Ook doen grote webwinkels als Bol, Coolblue, Booking en Expedia mee. Een percentage van het aankoopbedrag gaat naar ons.

Mee doen kost je nogmaals...niets!

SponsorKliks, gratis sponsoren!