facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray
september 30, 2023
     
kijk live kijk live luister live

230404 oekraïne LHO MR 320x100px1

De start van het project ‘Herinrichting Lollebeek en Castenrayse Vennen’ is vrijdag feestelijk gemarkeerd. Dit project past binnen het Uitvoeringsprogramma Maasgaard. Binnen dit programma werken Waterschap Limburg, de Provincie Limburg, de gemeente Horst aan de Maas en de gemeente Venray samen om invulling te geven aan natuurdoelen, een robuust watersysteem, landbouw en leefbaarheid. Bij dit project draait het om het herstellen en omleiden van de Lollebeek en het verminderen van de verdroging van de Castenrayse Vennen. “De afgelopen jaren hebben laten zien dat het belangrijk is om te komen tot een waterrobuust Limburg. Ook dit project draagt daar aan bij. Daarnaast krijgen natuur en biodiversiteit extra aandacht”, aldus dagelijks bestuurder Arnold Jansen.

In het najaar van 2021 is gestart met de uitvoering van het project. Volgens planning zal in de loop van het voorjaar van 2022 het werk worden afgerond. Waterschapbestuurder Arnold Jansen, gedeputeerde Geert Gabriels, wethouder Eric Beurskens van de gemeente Horst aan de Maas en wethouder Jan Jenneskens van de gemeente Venray hebben samen met het hoofd Staatsbosbeheer Limburg Peter van de Rijdt de start van de werkzaamheden gemarkeerd met het planten van een aantal bomen in het projectgebied. De Dorpsraad van Castenray luidde het project in met de onthulling van een bankje bij het Schaatsven. Met de uitvoering van het project ‘Herinrichting Lollebeek en Castenrayse Vennen’ worden een aantal doelen van de verschillende organisaties in één keer opgepakt en ingevuld.

Voor de natte natuurparel Castenrayse Vennen worden maatregelen genomen om het peil in dit natuurgebied te verhogen. Verder wordt het gebiedseigen water (regenwater en kwelwater) vastgehouden en wordt de Lollebeek met het ‘gebiedsvreemde’ water omgeleid. Dit is water van buiten het gebied dat een andere kwaliteit heeft dan het gebiedseigen water. Daarmee wordt de basis gelegd voor het herstellen van de natte natuurparel.

De Lollebeek wordt robuust ingericht zodat deze voldoet aan haar natuurfunctie. Ook wordt de beek omgelegd om de Castenrayse Vennen, afgestemd op het behoud van een duurzame positie van de landbouw in de directe omgeving.

Het ecologisch verbinden van het ‘Landgoed de Gortmeule’ met de Castenrayse Vennen. Hierbij wordt ruimte gemaakt voor het vasthouden en opvangen van water in droge en extreem natte perioden. Zo worden afvoerpieken en -dalen verminderd.

 

 

 

Herstel van het Schaatsven

Het binnen de Castenrayse Vennen gelegen ‘Schaatsven’ wordt grotendeels hersteld. Samen met de dorpsraad van Castenray worden maatregelen genomen om de beleving van dit ‘Schaatsven’ en omgeving te vergroten.

De ‘Herinrichting Lollebeek en Castenrayse Vennen’ is een project uitgevoerd door De Maasgaard. Waterschap Limburg is trekker van het project. In samenwerking met de Provincie Limburg, de gemeente Venray, de gemeente Horst aan de Maas, de LLTB, Staatsbosbeheer, de Dorpsraad Castenray en Landgoed de Gortmeule.

De plannen voor de bouw van de nieuwe ziekenhuisvoorziening in Venray krijgen steeds meer vorm. Regelmatig is er overleg tussen de gemeente Venray en VieCuri. IJsbrand Schouten, voorzitter van VieCuri, wethouder Chantal Nijkerken en wethouder Jan Jenneskens van de gemeente Venray bezochten onlangs de nieuwbouwlocatie, een deel van sportpark de Wieën.

“We willen hier samen iets moois neerzetten voor de inwoners van de regio.” Voordat de schop de grond in kan, moet er achter de schermen veel geregeld worden: Van een programma van eisen voor de ziekenhuisvoorziening, verplaatsing van het honkbalveld tot zaken op het gebied van ruimtelijke ordening. De bouw start naar verwachting in 2025. De bedoeling is dat VieCuri in 2027 de eerste patiënten welkom heet in het nieuwe gebouw.

U kunt weer gratis compost komen scheppen op het milieustation vanaf zaterdag 12 maart tot en met vrijdag 15 april. Maximaal één kuub (1 m3) compost kunt u ophalen. Vergeet niet uw afvalpas en een schep en eventueel aanhangwagen mee te nemen. Wees er op tijd bij, want OP = OP.

Met deze actie krijgen de inwoners van de gemeente Venray een bedankje voor het gescheiden aanleveren van groente- fruit- en tuinafval (GFT). Compost is een echt kringloopproduct, want het wordt gemaakt van gescheiden ingezameld GFT. Zo komt het organisch materiaal uit de bodem als compost weer terug in de bodem.

Compost is een uitstekende bodemverbeteraar voor uw tuin. Het voedt de bodem en stimuleert de groei van bloemen en planten op een milieuvriendelijke wijze. Ook verbetert compost de structuur van de bodem en zorgt het voor een goede waterhuishouding. Zo ontstaat een natuurlijke balans in de bodem. Gemengd met tuinaarde is compost geschikt voor alle tuinplanten.

Het hergebruik van organisch afval heeft een positief effect op het milieu. Zo legt compost CO2 vast in de bodem, waardoor het niet vrijkomt in de lucht. Compost helpt dus in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Door vergisting ontstaat duurzaam biogas, bron voor de productie van elektriciteit, warmte of autobrandstof. Ook worden van de grove houtachtige delen van compost en duurzame biobrandstof gemaakt. Die wordt in speciale energiecentrales gebruikt om er groene stroom van te maken. Composteren is daarnaast ook een voordelige manier om organisch afval te verwerken.

Het milieustation aan de Metaalweg 1d in Venray is open op maandag tot en met vrijdag van 13.00 uur tot en met 18.00 uur en op zaterdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. Denk aan uw afvalpas!

De Gemeente Venray en het Dekenaat Venray hebben in goed overleg besloten een Kerkenvisie op te stellen. Dat wil zeggen dat alle kerkgebouwen in de gemeente open en breed tegen het licht worden gehouden: wat is de bouwkundige staat van de kerk, hoe is het kerkbezoek, hoe is het kerkgebouw geworteld in de lokale dorpsgemeenschap, wat zijn de toekomstperspectieven en wat zijn mogelijke alternatieven voor (mede)gebruik, nu en in de toekomst. In het proces worden allereerst de priesters en kerkbesturen betrokken, maar natuurlijk ook parochianen, omwonenden, dorps- en wijkraden.

De toekomstbestendigheid van kerkgebouwen staat steeds vaker onder druk of komt onder druk te staan. Belangrijke oorzaken zijn: minder gelovigen, teruglopend kerkbezoek en de financiële uitdagingen die mede daardoor ontstaan. Leegstand en/of achterstallig onderhoud doen afbreuk aan de kwaliteit van het gebouw. Met het opstellen van een kerkenvisie worden kerkbesturen en bewoners uitgedaagd om strategisch na te denken over de toekomst van de kerkgebouwen.

 Het opstellen van deze Kerkenvisie is uitbesteed aan buro Spectrum. Hieronder vindt u de data van de betreffende bijeenkomsten:

 

Maandag 7 maart 14.00 uur: Sint Petrus 'Bandenkerk en Paterskerk

17.00 uur Smakt

 

Donderdag 10 maart 10.00 uur Leunen, Veulen

14.00 uur Heide

16.00 uur Vredepeel

 

Dinsdag 15 maart 14.00 uur Merselo

16.00 uur Ysselsteyn

 

Voor elke bijeenkomst is een uur uitgetrokken. Iedere belangstellende is welkom. Wel graag een bericht van aanmelding (via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

 

 

Dinsdag hield de politie, samen met overheidspartners en Duitse collega’s, een integrale veiligheidscontrole in de gemeente Venray. Ook de Boa’s van de gemeente Venray waren hierbij betrokken. Naast de controles in panden vond ook een grote verkeerscontrole plaats op diverse locaties in onze gemeente.

Zo’n 40 mensen van politie, gemeente, Act! Interventieteam en Koninklijke Marechaussee hebben aan deze inzet meegewerkt.

Burgemeester Leontien Kompier: “Deze crimecontrol is een mooi voorbeeld van de goede samenwerking tussen diverse overheidsdiensten. Hierin blijven we investeren. Meestal onopvallend, maar vandaag was het zichtbaar op diverse plekken in onze gemeente. De diensten voerden controles uit op georganiseerde criminaliteit, drugshandel, drugstoerisme en het rijden onder invloed. Ik kijk terug op een goede, breed georganiseerde actie, complimenteer alle betrokken diensten en ben benieuwd naar de resultaten”.

Wij kunnen een steuntje in de rug gebruiken, wil jij ons helpen?


Met SponsorKliks kan je een financiële bijdrage leveren aan Omroep Venray zonder dat het jou een cent extra kost! 

Bestel online een gerecht naar keuze bij bijvoorbeeld Thuisbezorgd en Omroep Venray ontvangt hiervoor geld in de clubkas. Ook doen grote webwinkels als Bol, Coolblue, Booking en Expedia mee. Een percentage van het aankoopbedrag gaat naar ons.

Mee doen kost je nogmaals...niets!

SponsorKliks, gratis sponsoren!