facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray whatsapp omroepvenray
mei 17, 2022
kijk live kijk live luister live

Gebruiksvoorwaarden

Deze website is bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browserbezoek. Het is niet toegestaan om de website op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots, met uitzondering van spiders t.b.v. het indexeren voor openbare zoekmachines. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen Omroep Venray content aanbiedt.

Audiostreams mogen bijvoorbeeld alleen worden vertoond via een link naar een omroeppagina of door ons gebruikte embedded player. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat de informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Omroep Venray sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website.

Omroep Venray is niet verantwoordelijk voor de reacties op deze site (inclusief Twitter berichten naar @omroepvenray). De meningen op de pagina's geven niet de mening of het beleid van Omroep Venray weer. Omroep Venray behoudt zich het recht voor om berichten zonder waarschuwing te verwijderen.

Omroep Venray tracht er zorg voor te dragen dat er vertrouwelijk met uw gegevens, die we uit de formulieren en dergelijke, verkrijgen wordt omgegaan.

Prijsvragen:
Over uitslagen van prijsvragen kunnen geen rechten worden ontleend.