facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray whatsapp omroepvenray
november 30, 2022
kijk live kijk live luister live

Politie

Venraynaren scheiden hun afval beter

juli 01, 2022

Sinds 1 maart 2022 is de afvalinzameling in de gemeente Venray veranderd. Ondanks de overlast van PMD-zakken in sommige wijken, laten de eerste cijfers een positief beeld zien. De hoeveelheid ingezameld restafval is bijna gehalveerd ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het ingezamelde GFT+E is tweeëneenhalf keer zoveel en er is nog geen één vracht PMD-afval afgekeurd.

Het belangrijkste doel van het nieuwe beleid is om afval beter gescheiden in te zamelen. Zo kan meer gerecycled worden en hoeft er minder afval verbrand te worden. Dat is beter voor het milieu, omdat waardevolle grondstoffen opnieuw gebruikt kunnen worden. Op de langere termijn zal het nieuwe beleid ook van invloed zijn op de afvalstoffenheffing. Al is het nu nog te vroeg om hier conclusies uit te trekken. "De eerste cijfers stemmen mij heel positief, al kan ik mij voorstellen dat het nog niet aansluit bij de beleving van de inwoners. Het zijn forse veranderingen en natuurlijk heeft het tijd nodig om hieraan te wennen. Gelukkig gaat het op de meeste plaatsen gewoon goed en daar bedank ik iedereen voor", aldus wethouder Erik van Daal.

Overlast PMD-zakken
Een van de grote veranderingen is de invoering van plastic en metalen verpakkingen en drankpakken (PMD) in speciale zakken. In sommige wijken is er nog overlast van PMD-zakken. Ervaring in andere gemeenten leert dat inwoners enkele maanden nodig hebben om aan het gebruik van de zakken te wennen. De gemeente wil verkeerd aanbiedgedrag niet belonen door alle zakken meteen op te ruimen, maar onderneemt wel actie om de overlast tot een minimum te beperken en inwoners mee te nemen in de nieuwe regels. Hiervoor zet de gemeente zoveel mogelijk beschikbare middelen in.

GFT+E in flats en appartementen
Bewoners van flats en appartementen kunnen sinds 1 maart hun groente-, fruit-, tuinafval en etensresten (GFT+E) scheiden via groene verzamelcontainers beneden aan de straat. In april en mei zijn zo'n 1000 gratis keukenemmers voor GFT+E afval uitgedeeld als hulpmiddel. De nieuw geplande GFT+E zuilen met toegangscontrole hebben vertraging opgelopen, omdat zij nog niet aan de eisen voldoen. De gemeente hoopt deze zo snel mogelijk te plaatsen.

Evalueren
Conclusies trekken over het nieuwe afvalbeleid kan pas écht een jaar na invoering. Dan zijn de jaarcijfers beschikbaar, zijn alle seizoenen aan bod geweest en is iedereen gewend aan de andere manier van inzamelen. Dat is ook het moment om te inwoners van Venray te vragen naar hun ervaringen met het nieuwe afvalbeleid en dit beleid waar nodig bij te stellen.

Aanvullende informatie

  • Bron foto: Omroep Venray
  • Bron artikel: Gemeente Venray
  • Datum: vrijdag 01 juli 2022