facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray
december 10, 2023
kijk live kijk live luister live
top250 allertijden

warme kerst

Donderdag ging het valpreventieprogramma ‘Stevig Staan’ voor ouderen in zeven Noord- Limburgse gemeenten, waaronder de gemeente Venray, van start.

Het programma heeft tot doel om het valrisico bij ouderen door gerichte en vooral lokale ondersteuning te verminderen. Ouderen kunnen zich vanaf vandaag aanmelden voor het programma via www.stevigstaan.nu

Inzet preventie in Venray verbeteren

In 2021 kwamen in Nederland 5.400 mensen door een ongelukkige val om het leven, bijna een verdubbeling ten opzichte van tien jaar geleden (bron: CBS). Naar verwachting stijgt het aantal valincidenten de komende jaren met 40%. Landelijk neemt de aandacht voor het voorkomen van valpartijen onder ouderen toe. Lokaal en kleinschalig worden geregeld programma’s aangeboden, maar er is behoefte aan effectievere samenwerking en schaalvergroting. Daarom start ‘Stevig Staan’, het eerste valpreventieprogramma in Nederland, dat de komende vijf jaar 7.000 ouderen uit de regio screent op valrisico en mobiliteit.

Ondersteuning op maat

Van de 70-plussers met verhoogd valrisico in de regio ontvangen 2.500 mensen een gericht beweegaanbod en ondersteuning op maat. Het programma bestaat uit een informatiebijeenkomst, persoonlijk advies over vallen en een beweegcursus op maat. Hierin wordt gewerkt aan

spierkracht, coördinatie en balans waardoor het risico op vallen afneemt. Het resultaat? Minder valincidenten, opnames bij de spoedeisende hulp, verbetering in balans en spierkracht en minder afhankelijkheid van thuiszorg. Wethouder Martin Leenders is positief over het programma:

“Ouderen een zo veilig mogelijke omgeving bieden zodat ze zo lang mogelijk actief kunnen deelnemen aan onze samenleving, dat vind ik heel belangrijk. ‘Stevig Staan’ levert hier een belangrijke bijdrage aan door ondersteuning te bieden waar het nodig is: in de directe omgeving

van de mensen zelf.” Ook de regionale aanpak is volgens wethouder Leenders een succesfactor: “Valongelukken gebeuren over gemeentegrenzen heen, we hebben allemaal te maken met dezelfde problematiek. Daarom is het zo waardevol dat wij – de gemeenten in Noord-Limburg – de handen ineen slaan en samen oplossingen bedenken. Zo gebruiken we optimaal de kracht van de regio.”

Over Stevig Staan

Stevig Staan is een samenwerking tussen de Noord-Limburgse gemeenten Venray, Horst aan de Maas, Beesel, Peel en Maas, Bergen, Gennep en Venlo, De Zorggroep, CZ, VGZ Zorgkantoor, Coöperatie VGZ en de fysiopraktijken van FysunieQ. Stevig Staan is mede ontwikkeld door Vilans en VeiligheidNL en wordt gefinancierd middels een Health Impact Bond. Hierin verschaffen (maatschappelijke) investeerders het kapitaal en worden zij bij succes terugbetaald door de partijen waar de baten terechtkomen. Voor het programma Stevig Staan investeren BNP Paribas, Bridges en Rabobank € 1,5 miljoen. De overige € 250.000 werd opgehaald bij ruim 200 particuliere beleggers via het crowdfundingplatform Oneplanetcrowd. Social Finance NL is betrokken als intermediair van de Health Impact Bond.

Huishoudens die energietoeslag van de gemeente ontvangen, kunnen vanaf 1 februari 2023 rekenen op extra ondersteuning om hun energierekening te verlagen. Zij kunnen straks kiezen uit een tegoed van €250,- voor de aanschaf van energiebesparende producten of een kadobon van €400,- voor de aanschaf van een energiezuinige koelkast, vriezer of wasmachine. Deze groep huishoudens krijgt in december een brief met meer uitleg. 

Gemeente Venray heeft, net als alle andere Nederlandse gemeenten, budget ontvangen van het Ministerie van BZK om huishoudens met een minimum inkomen te helpen met energiebesparende maatregelen. Anders dan bij de energietoeslag, mag deze subsidie alleen worden uitgekeerd in de vorm van een tegoed voor de aanschaf van energiebesparende producten.

Eenvoudige maatregelen
Om zoveel mogelijk energie te besparen en daarmee de energierekening te verlagen, kunnen verschillende, vaak heel eenvoudige maatregelen worden genomen. Zoals het aanbrengen van tochtstrips, radiatorventilatoren of ledlampen. Huurders en woningeigenaren uit de doelgroep hebben recht op een tegoed van €250,-, te besteden via de webshop van www.duurzaambouwloket.nl/venray.

In plaats van deze kleine maatregelen, kunnen ze er ook voor kiezen om een oude koelkast, vriezer of wasmachine te vervangen door een energiezuinig apparaat. Hiervoor kan men via dezelfde website een kadobon van €400,- aanvragen. Het oude apparaat wordt dan ingenomen.

Voucher woningisolatie
Afhankelijk van het resterende budget, kunnen woningeigenaren uit de doelgroep (op een later tijdstip in 2023) ook nog gebruik maken van een isolatievoucher. Hiermee kunnen ze bijvoorbeeld spouw- of dak na-isolatie financieren. Deze groep woningeigenaren heeft vaak een woning met een slecht energielabel (G,F, of E). Zij krijgen daar in de loop van 2023 nog persoonlijk bericht over.

 

Energiecoaches

Daarnaast leiden we op dit moment een groep van energiecoaches op, die inwoners met een energietoeslag tijdens een huisbezoek kosteloos gaan adviseren over energiebesparing. Denk hierbij aan het stookgedrag en voorkomen van onnodig verbruik of het vervangen van witgoed. Momenteel zijn er al tien vrijwilligers beschikbaar, die vanaf 1 februari aan het werk gaan. Meer informatie hierover staat ook in de brief die in december op de mat valt.

Scootmobielgebruikers en het Lokaal FNV Limburg Noord  roepen op om te protesteren tegen de plannen van de gemeente Venray om de snelheid van de scootmobielen te verlagen naar 12 km per uur. Tevens is het de bedoeling dat de actieradius van de voertuigen beperkt wordt naar maximaal 20 km.

Om dit protest kracht bij te zetten vraagt Lokaal FNV Limburg Noord om op dinsdag 27 september om 19.00 uur naar het gemeentehuis te komen om het college van B & W en de gemeenteraad ervan te overtuigen dat het doorvoeren van deze maatregel een slecht besluit is, en ze vragen dan ook om het besluit terug te draaien zodat de vrijheid aan de gebruikers teruggegeven kan worden.

 

Het vorige college van Burgemeester en Wethouders in de gemeente Venray heeft in 2020 als bezuinigingsmaatregel ingestemd met het beperken van de mogelijkheden van de scootmobiel van Medipoint. De snelheid van de scootmobiel zal worden beperkt tot 12 km per uur en men kan niet verder dan 20 kilometer rijden op de meegeleverde accu’s.

Hierdoor kunnen mensen, die afhankelijk zijn van een scootmobiel nog moeilijker meedoen aan het maatschappelijk leven.  Zij kunnen niet oprijden met fietsers en niet vanuit een kerkdorp naar het centrum rijden voor boodschappen of een bezoek brengen aan hun familie en bekenden.

Scootmobielgebruikers en sympathisanten

“laat je stem horen” 

Om de raadsleden en het College  te overtuigen.

Daarom: Kom op Dinsdag 27 september 2022 om 19:00 naar het Gemeentehuis van Venray

Het volop om zich heen grijpende stikstofprobleem lijkt ook een van de bottlenecks bij de eventuele heropening van vliegbasis De Peel. Op dit moment is ook nog niet duidelijk hoe groot dit probleem is. De vraag is of de daadwerkelijke plannen wel uit te voeren zijn vanwege de stikstof.

Het ministerie van Defensie gaat laten uitrekenen wat een heropening van vliegbasis De Peel betekent voor de stikstofproblematiek in de regio. De resultaten van het onderzoek worden met het kabinet en daarna met de regio besproken. Verwacht wordt dat er eind 2022 of begin 2023 meer duidelijkheid is, aldus staatssecretaris Christophe van der Maat (VVD) afgelopen vrijdag in Merselo na een bezoek aan het vliegveld.

Een eventuele heropening kan rekenen op veel verzet van de omliggende gemeenten in Limburg en Oost-Brabant, maar ook van de diverse natuurverenigingen die gezamenlijk optreden. Defensie wil het vliegveld heropenen als start- en landingsplek van de F-35's. Straaljagers zouden achttien weken per jaar moeten gaan oefenen op De Peel, volgens Van der Maat.

Het stoort de gemeenten en milieugroepen vooral dat de vliegtuigen veel stikstof uitstoten in een kwetsbaar natuurgebied. En dat terwijl boeren uit de omgeving juist uitgekocht moeten worden om de stikstofuitstoot terug te dringen. Daarnaast heeft de regio ook al te maken met de uitstoot van Eindhoven Airport en van Volkel.

De gemeenten Land van Cuijk en Venray vrezen vooral de grote hoerveelheid herrie die de toestellen maken. Van der Maat sprak met vertegenwoordigers van dorpsraden van beide gemeenten en met een vertegenwoordiger van de commissie veiligheid en milieu, een overleg tussen defensie en omwonenden van militaire vliegvelden. De staatssecretaris verwacht in de loop van komend jaar meer duidelijkheid te verschaffen over de geluidsintensiteit.

Ook zijn er vragen over de hoeveelheid fijnstof die uitgestoten wordt. Ook dit is volgens de staatssecretaris een item wat verder uitgezocht moet worden.

Omwonenden vroegen zich af er of er niet beter in het buitenland geoefend kan worden. Dit gebeurt nu reeds regelmatig in de Verenigde Staten. Als antwoord werd gegeven dat De Peel daarvoor de enige plek in Nederland is waar voldoende ruimte is.

Positef aspect wat de staatssecretaris nog aanhaalde was dat ingebuikname van de luchtmachtbasis ook extra werkgelegenheid oplevert.

Luchtmachtbasis De Peel werd in 1993, kort na het einde van de Koude Oorlog, buiten gebruik gesteld als vliegveld. Daarna werd het getransformeerd naar de huidige Luitenant-Generaal Bestkazerne. Sinds 2012 huist het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando van de Koninklijke Landmacht in de kazerne. Vanaf 2013 gebruikt ook de Echocompagnie van het 30 Natresbataljon de faciliteiten. Er zijn ongeveer 850 mensen werkzaam. 

Op dinsdag 13 september presenteerde het college van B&W van Venray zijn collegeprogramma voor de komende bestuursperiode. Het programma genaamd Samen maken we Venray! is een uitwerking van het samenwerkingsakkoord Bouwen aan vertrouwen van de Venrayse partijen VENRAY Lokaal, VVD-Venray, D66-Venray en Samenwerking Venray.

Iedereen moet mee kunnen doen
"We stimuleren en willen bereiken dat iedereen, binnen de mogelijkheden die hij of zij heeft, mee kan doen in de samenleving. Dit loopt als een rode draad door het collegeprogramma heen. Als er fysieke of financiële belemmeringen zijn die het meedoen in de weg staan, onderzoeken wij de mogelijkheden om belemmeringen te beperken of weg te nemen".

In gesprek blijven met elkaar
"Ook in onze gemeente hebben we te maken met grote, complexe, maatschappelijke opgaven. Zoals op het gebied van wonen, financiële onzekerheid, energie, klimaat, duurzaamheid en stikstof. Inwoners en ondernemers hebben soms zorgen over de toekomst, zeker als zij te maken krijgen met besluiten die hen rechtstreeks raken. We zijn ons daarvan bewust, blijven in gesprek en komen, waar het kan, op voor de belangen van de Venrayse gemeenschap".

Afspraak is afspraak
"We hechten belang aan gemaakte afspraken en zijn daarop aanspreekbaar. Maar wij gaan ook onze inwoners, bedrijven en partners houden aan gemaakte afspraken. Soms lopen zaken anders en lukt het niet om een afspraak na te komen. Dan staan we altijd open voor een gesprek. Maar wij willen er zoveel mogelijk naartoe dat het nakomen van gemaakte afspraken de norm is".

Pagina 1 van 5


Omroep Venray zoekt een
enthousiaste secretaris


Als secretaris ben je lid van het dagelijks bestuur van Omroep Venray en verricht je organisatorische, beleidsmatige en uitvoerende werkzaamheden. Ben je op zoek naar een bestuursfunctie en heb je tijd om vrijwilligerswerk te doen?
Dan hebben wij misschien wel een leuke, uitdagende functie voor je!
Of wil je alleen secretariële werkzaamheden uitvoeren voor de lokale omroep?
Ook dan zijn we op zoek naar jou!

Bekijk hier de werkzaamheden of reageer via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..