facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray
april 19, 2024
     
Gemist kijk live luister live

Gemeente wil duidelijkheid Loobeekdal

februari 23, 2024

De gemeente Venray heeft aangekondigd een grondig onderzoek te laten uitvoeren met betrekking tot het Loobeekdal.

Eerder hebben er herinrichtingsprojecten plaatsgevonden, evenals illegale werkzaamheden, zoals ontgrondingen, in het gebied rondom Venrays Broek en Endepoel. De verplaatsing van grond heeft mogelijk negatieve effecten gehad op de omgeving.

Het onderzoek zal uit twee afzonderlijke fasen bestaan. Het eerste deel, een onafhankelijk onderzoek, zal zich richten op de vraag of de verzakking van huizen in het gebied het gevolg is van werkzaamheden die hebben geleid tot een lager grondwaterniveau. Het tweede deel zal in kaart brengen waar illegale graafwerkzaamheden hebben plaatsgevonden en in hoeverre er mogelijkheden zijn voor herstel of vergunningverlening. Het eerder verschenen rapport 'AD HOC controle Ontgrondingenwet' van de Provincie Limburg zal hierbij worden meegenomen.

De gemeente werkt nog aan de opdrachtomschrijving. Zodra deze is afgerond, zal deze ter goedkeuring worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders voor een definitief besluit.

Aanvullende informatie

  • Bron foto: Gioogle Earth
  • Bron artikel: Gemeente Venray
  • Maker: Diana
Gepubliceerd in Nieuws