facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray
december 10, 2023
kijk live kijk live luister live
top250 allertijden

warme kerst

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 772 niet laden

ACTIE: VENRAY Lokaal is zaterdag 17 december van 10.00-16.30 in het centrum van Venray aanwezig. Een werkkamer van de burgemeester is ingericht waarin iedereen welkom is even op de stoel van de burgemeester te zitten.

Met een ambtsketen om is het mogelijk, heel even, ‘de sleutel van Venray’ in handen te hebben. We delen snoepsleutels en kinderen mogen de ‘ambtsketen’ houden. Natuurlijk zijn we benieuwd wat men in Venray zou willen veranderen.

De sleutel in handen.

Zou jij wel eens op de stoel van de burgemeester van Venray willen zitten? Grijp dan zaterdag je kans! Te midden van een gezellig centrum in kerstsfeer heeft VENRAY Lokaal de ambtsketen voor jou klaar liggen. Neem plaats achter het bureau en laat weten wat jij in Venray zou veranderen als je voor even de sleutel in handen had. Een sleutel is geregeld.Op de achtergrond gaat de zoektocht naar een nieuwe burgemeester verder. Venray zoekt een “verbind(st)er” met een flinke portie daadkracht, die middenin de samenleving staat.

Maar waarom eigenlijk, is er iets mis dan met de huidige burgemeester Leontien Kompier? Integendeel, maar zij is waarnemend, dus tijdelijk. Toen ze op 22 december 2021 officieel benoemd werd wisten we dat.

De profielschets is in samenwerking met de inwoners van Venray opgesteld en inmiddels vastgesteld. De sollicitatiegesprekken kunnen binnenkort worden gevoerd. Als alles volgens planning verloopt komt de gemeenteraad in het voorjaar waarschijnlijk met de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester.

Deze aanbeveling wordt met het advies van de commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestuurd. Vervolgens screent en spreekt de minister de kandidaat. Daarna kan de benoeming door de koning in gang worden gezet.

De commissaris van de Koning beëdigt vervolgens, waarschijnlijk rond de zomer van 2023, de burgemeester in Venray. We zullen burgemeester Leontien Kompier absoluut gaan missen. We snappen nu hoe de Langedijkers zich voelden toen deze betrouwbare en oprechte “burgermoeder” hun gemeente ook moest verlaten.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart is in Venray op initiatief van Venray Lokaal gekozen voor een traject waarin twee informateurs de mogelijkheden verkend hebben. Daarbij is opdracht gegeven om te kijken naar de mogelijkheid om een zo breed mogelijke samenwerking tussen de in de gemeenteraad vertegenwoordigde partijen tot stand te brengen.

Het resultaat van die informatieronde is een advies om in eerste instantie met 4 partijen aan tafel te gaan om te zien in hoeverre zij tot overeenstemming zouden kunnen komen. Het gaat daarbij om de partijen Venray Lokaal, VVD-Venray, D66-Venray en Samenwerking Venray. Daarnaast is benoemd dat het zeker ook interessant zou zijn om op een later moment de drie links georiënteerde partijen PvdA, SP en GroenLinks daar bij te betrekken. Op basis van dit advies zijn de 4 eerstgenoemde partijen van start gegaan met het maken van afspraken omtrent het te doorlopen proces om tot een bestuursovereenkomst te komen. Ter begeleiding van dit proces zijn de informateurs tot formateurs benoemd.

Al snel tijdens deze vervolgstappen die gezet zijn onder leiding van de formateurs is de behoefte gevoeld om de aanvulling met ‘links’ niet lang uit te stellen. Deze behoefte is gebaseerd op de goede samenwerking in de laatste maanden van de vorige raadsperiode. Na de bestuurscrisis van juli 2021 hebben 7 partijen verantwoordelijkheid genomen voor het besturen van de gemeente Venray. Betrokkenen zien de uitkomst van de verkiezingen als signaal dat de Venrayse kiezers het nemen van die verantwoordelijkheid en de wijze waarop gewerkt is waarderen en voortzetting daarvan passend vinden. In de huidige samenstelling van de gemeenteraad is van deze partijen Pro Venray weggevallen. GroenLinks is als nieuwkomer in de gemeenteraad aangetreden.

Het gevolg van deze ontwikkeling is dat vorige week enkele overlegmomenten hebben plaatsgevonden waarbij alle partijen van de gemeenteraad, met uitzondering van CDA, met elkaar gesproken hebben. Het resultaat is dat Venray Lokaal, VVD-Venray, D66-Venray, Samenwerking Venray, Partij van de Arbeid, SP en GroenLinks samen verder werken aan een breed gedragen bestuursovereenkomst voor de komende raadsperiode. Zij hopen daarmee zodanige vorderingen te maken dat eind mei een bestuursovereenkomst vastgesteld kan worden. Daarbij zullen dan ook de te benoemen wethouders aan de gemeenteraad voorgedragen en aan de inwoners van Venray voorgesteld kunnen worden.


Namens Venray Lokaal, VVD-Venray, D66-Venray, Samenwerking Venray, Partij van de Arbeid, SP en GroenLinks.

 

VENRAY Lokaal, VVD, Samenwerking Venray en D66 zijn aan zet om samen te komen tot een breed gedragen bestuursakkoord op hoofdlijnen. Drie van de vier partijen hebben winst geboekt bij de verkiezingen en gezamenlijk bezitten zij 17 van de 27 zetels in de Venrayse gemeenteraad. Deze combinatie doet het meest recht aan de stem van de kiezer. SP, PvdA en GroenLinks kunnen vervolgens bezien of zij, als links blok, het akkoord kunnen steunen. Deelname van het CDA aan de coalitie blijkt na een eerste informatieronde niet haalbaar. Daarvoor moet eerst het vertrouwen herstellen.

Zo luiden de eerste bevindingen van de informateurs Walraven en Van Asseldonk. Zij voerden afgelopen week vertrouwelijke gesprekken met alle raadsfracties in Venray. Hieruit bleek dat de bestuurscrisis in 2021, waarbij het CDA terugtrad uit de toenmalige coalitie, op weerstand stuit om nu de samenwerking met het CDA aan te gaan. Van Asseldonk: “We merkten tijdens de gesprekken wel dat de partijen, in het belang van Venray, willen werken aan het herstel van het vertrouwen in het CDA. De bereidheid is er zeker en dat is positief”.

Ook is duidelijk geworden dat een volledig dichtgetimmerd coalitieakkoord niet meer gewenst is omdat de samenleving snel verandert en er steeds nieuwe uitdagingen komen voor gemeenten. Er moet meer ruimte komen voor de raad om met eigen initiatieven te komen en zelf zaken te agenderen. Van Asseldonk: “Een bestuursakkoord op hoofdlijnen met daarin aandacht voor een aantal hoofdthema’s biedt daarvoor uitkomst. Op een groot aantal thema’s kunnen de partijen elkaar al vinden. Toch zijn er nog wel verschillen. Bijvoorbeeld als het gaat om leefbaarheid en duurzaamheid in relatie tot de intensieve veehouderij. Of over de manier waarop armoedebeleid moet worden ingevuld”.

Over het aantal benodigde wethouders, vier of vijf, heerst nog verschil van opvatting, zo blijkt uit het verslag van de informateurs. Er is veel werk te doen en de werklast van de huidige wethouders is groot. Walraven:” Met een goede rolverdeling en een stevige ambtelijke ondersteuning, lijkt het ons mogelijk om het werk te verdelen onder vier wethouders, waarbij de burgemeester mogelijk enkele niet politiek gevoelige dossiers kan behartigen”.

Op maandag 4 april, tijdens een openbare zitting om 18.00 uur, reageren de fracties op deze eerste bevindingen van de informateurs en worden afspraken over het vervolg gemaakt.  Walraven: “We kijken terug op een goed verloop van deze eerste informatieronde. De gesprekken verliepen voorspoedig, de sfeer was goed en men was open en constructief. We hebben er alle vertrouwen in dat er ruim voor de zomer een nieuw, breed gedragen akkoord ligt en er een nieuwe wethoudersploeg in Venray aan de slag kan gaan”.

Tijdens een eerste bijeenkomst met de nieuw gekozen raadsleden zijn de heren Antoine Walraven (VVD en voormalig burgemeester van Mill en Sint Hubert) en(D66 en voormalig waarnemend  burgemeester van Grave) aangesteld als informateurs. Zij gaan op korte termijn de haalbaarheid onderzoeken van een raadsbreed samenwerkingsakkoord voor de nieuwe raadsperiode in Venray.

De informateurs krijgen ook de opdracht mee om de overeenkomsten op inhoudelijke thema’s in beeld te brengen. Deze en aankomende week staan de eerste verkennende gesprekken gepland met de diverse fracties om te onderzoeken of een breed akkoord op hoofdlijnen mogelijk is. Het streven is om eind volgende week, tijdens een openbare bijeenkomst, de resultaten van deze eerste informatieronde te delen.

Harold Stevens, VENRAY Lokaal: “De afgelopen acht maanden hebben we constructief uitvoering gegeven aan het samenwerkingsakkoord van zeven samenwerkende fracties. We willen die positieve flow graag voortzetten en streven daarom naar een zo breed mogelijke samenwerking in de nieuwe raadsperiode. We zien het resultaat van de informateurs met vertrouwen tegemoet.”

VENRAY Lokaal trok zaterdag de aandacht in Venray met de ludieke actie “bouw huizen, geen luchtkastelen”  Een enorm opblaasbaar luchtkasteel sierde het Schouwburgplein. Kinderen speelden vrolijk en ouders gingen in gesprek. Op deze manier vroeg VENRAY Lokaal op een ludieke wijze aandacht voor het woonprobleem in Venray, wat zaterdag bewezen écht een hot item is, aldus Theo Francken van VENRAY Lokaal.

Uit interne en externe onderzoeken blijkt dat ‘wonen’ zorg nummer 1 is, ook in Venray. Het treft iedereen, van jong tot oud.

Zo vraagt een student zich af of hij wel kan terugkeren naar Venray na zijn studie en vertelt een oudere dame dat ze eigenlijk in een te grote woning zit maar dat er geen doorschuifmogelijkheden in haar dorp zijn. Een vrouw vertelt dat ze niet gaat stemmen maar wél bezorgd is over hoge woonlasten die haar dochter heeft. Wij zijn van mening dat iedereen passend moeten kunnen wonen, ruimtelijk én financieel. Wachtlijsten zijn enorm hoog, wat tot schrijnende situaties leidt. Voor woonurgenten is deze nood meestal het hoogst. Zij zoeken snel een vaak kleinere, tijdelijke woonplek door diverse omstandigheden. Maar er zijn ook alternatieve woonbehoeften ontstaan door de jaren heen, zoals kleine woningen, mantelzorgwoningen of wonen in hofjes. We moeten hier serieus naar kijken.

Laten we deze handschoen nu vlug oppakken in de nieuwe raadsperiode, zegt Mees Hillenbrink, bedenker van deze actie. We moeten aan de slag, niet alleen erover praten. Bouwen en creatieve oplossingen zoeken! Start met het bouwen van huizen, niet van luchtkastelen, aldus de lokale Venrayse politieke partij.

Pagina 1 van 2


Omroep Venray zoekt een
enthousiaste secretaris


Als secretaris ben je lid van het dagelijks bestuur van Omroep Venray en verricht je organisatorische, beleidsmatige en uitvoerende werkzaamheden. Ben je op zoek naar een bestuursfunctie en heb je tijd om vrijwilligerswerk te doen?
Dan hebben wij misschien wel een leuke, uitdagende functie voor je!
Of wil je alleen secretariële werkzaamheden uitvoeren voor de lokale omroep?
Ook dan zijn we op zoek naar jou!

Bekijk hier de werkzaamheden of reageer via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..