facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray
mei 28, 2024
     
Gemist kijk live luister live
×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 772 niet laden

Voormalige wethouders Chantal Nijkerken en Cor Vervoort hebben donderdag 16 juni tijdens een afscheidsbijeenkomst in de raadszaal van het gemeentehuis het zilveren bijtje opgespeld gekregen door burgemeester Leontien Kompier. 

Het zilveren bijtje werd hun toegekend als blijk van waardering voor hetgeen ze voor de gemeente Venray betekend hebben. Beiden hebben tijdelijk de functie van wethouder waargenomen na het vroegtijdige vertrek van de wethouders Jan loonen en Anne Thielen van het CDA. Na de verkiezingen van maart jongstleden zijn inmiddels alle wethoudersfuncties weer ingevuld. 

Mede door de bijdrage van Chantal Nijkerken en Cor Vervoort kon voorkomen worden dat er grote problemen ontstonden in de continuiteit van bestuur van de gemeente Venray.

Na de gemeenteraadsverkiezingen breekt een nieuwe raadsperiode aan. Voor 14 raadsleden betekent dit afscheid van hun werk voor de gemeenteraad van Venray. Tijdens een speciale raadsvergadering op donderdag 24 maart ontvingen alle vertrekkende raadsleden een Venray’s Zilveren bijtje en werd een koninklijke onderscheiding uitgereikt.

 “Het werk van raadsleden is veeleisend. Het vraagt tijd, inzet en ambitie. Vaak naast het dagelijks werk én het privéleven. En het brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee: raadsleden willen het beste voor onze gemeente en haar inwoners. We bedanken alle raadsleden voor hun betrokkenheid tijdens de afgelopen raadsperiode. Voor de vertrekkende raadsleden is een eervolle gemeentelijke dankbetuiging op zijn plaats”, aldus de in quarantaine zittende burgemeester Leontien Kompier.

Deze vertrekkende raadsleden kregen een Zilveren bijtje opgespeld: Erika Irene van den Akker, Lizzy Bruno, Jac Derikx, Petra van Duijnhoven, Joep Gielens, Selcuk Ipek, Daan Janssen, Bram Jeurissen, Emina Joosten, Toon Kerkhoff, Toon Loonen, Harrie van Oosterhout, Erik Vullings en Tino Zandbergen.

Donderdagavond werd Leo Philipsen benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was van 2009 tot en met maart 2022 raadslid namens het CDA.

Op basis van het Reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau worden aftredend volksvertegenwoordigers, die nog niet eerder zijn onderscheiden, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, nadat ze tenminste 12 jaar zitting hebben gehad in de gemeenteraad.

Op de volgende foto ziet u de aftredende gemeenteraadsleden.

 2 raadsvergardering24maart2022aftredenraad 6S6A1141 LauraFotostudio

Er komt nu ook glasvezelinternet in de wijken en in het centrum van Venray. Daartoe tekent de gemeente Venray een samenwerkingsovereenkomst met KPN. Dat is afgesproken door de gemeente Venray, GlaswebVenray en KPN. Eerder werden al de kerkdorpen en het buitengebied voorzien van snel internet.

Wethouder Cor Vervoort is blij dat het gelukt is om tot een overeenstemming te komen: ‘Het burgerinitiatief GlaswebVenray heeft de afgelopen jaren keihard gewerkt om een glasvezelnetwerk in de dorpen en het buitengebied voor elkaar te krijgen. De volgende stap is glasvezel in de wijken. Ik ben heel blij dat we daarin samen met KPN én GlaswebVenray kunnen optrekken om dat voor elkaar te krijgen. Door de krachten te bundelen kunnen we echt aan de slag voor onze inwoners en ondernemers.’

Dat het een tijd geduurd heeft om ook een plan te maken voor de aanleg van glasvezel in de wijken, onderkent de gemeente. De afgelopen jaren zat eerst de energie op de kerkdorpen en het buitengebied. De aanleg van glasvezel in de wijken was voor GlaswebVenray economisch niet haalbaar. GlaswebVenray heeft daarom de samenwerking gezocht met KPN om ook de aanleg in de wijken en het centrum mogelijk te maken. De gemeente Venray ondersteunt deze stap.

GlaswebVenray en KPN hebben hun samenwerkingsafspraken al ondertekend. Ook de gemeente zal een samenwerkingsovereenkomst met KPN aangaan. Vervoort: ‘We hopen dat zo snel mogelijk ook in onze wijken en in het centrum de schop de grond in kan.’

Met het vaststellen van een nieuw bermbeheerplan, zet het college van B&W een nieuwe stap in het herstellen en verbeteren van de biodiversiteit in Venray. Bermen kunnen een belangrijke ecologische functie vervullen en daarmee een grote bijdrage leveren aan het verbeteren van de biodiversiteit in het buitengebied van Venray. Om dit te bereiken gaat het bermbeheer op de schop.

Wethouder Cor Vervoort: 'Uit onderzoek blijkt dat het aantal insecten de laatste decennia flink is afgenomen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de natuur in Nederland. Insecten spelen een cruciale rol in ecosystemen. Ze vormen voedsel voor tal van andere dieren, zorgen voor bestuiving van wilde planten en landbouwgewassen en dragen bij aan een gezond bodemleven. Genoeg redenen dus om de biodiversiteit in Venray te verbeteren.'

Bij het huidige bermbeheer is het bevorderen van de biodiversiteit nog redelijk ondergeschikt. In het nieuwe plan is dat helemaal anders. De nieuwe insteek is gericht op verschralingsbeheer. Dit wil zeggen dat de gemeente gaat zorgen voor minder voedselrijke (verschraalde) bermen en slootkanten. Hier kunnen kruidachtige planten zich veel beter ontwikkelen en zal de diversiteit aan planten in een berm of slootkant toenemen. En meer diversiteit aan planten betekent vanzelfsprekend ook meer diversiteit aan insecten, vogels en kleine zoogdieren.

Ook het tijdstip waarop gemaaid wordt en maaien in verschillende fases is van invloed op de biodiversiteit. Door niet ineens alles weg te maaien, blijven er schuilplekken over voor insecten en kleine dieren. Het juiste maaitijdstip is van belang voor de zaadvorming en daarmee de voortplanting van verschillende kruiden in bermen en sloten.

De beheeraanpassingen zijn gericht op het verbeteren van de biodiversiteit. Maar bermen en sloten vervullen ook een belangrijke functie bij de afwatering en verkeersveiligheid. Deze functies moeten ze te allen tijden blijven behouden. Daarom is het steeds zoeken naar een optimale balans per situatie.

De aanpassingen gaan naar verwachting op jaarbasis circa € 200.000 aan extra kosten met zich mee brengen. Dit komt voornamelijk door het gebruik van ander materieel en het afvoeren van het maaisel. Als de gemeenteraad later dit jaar instemt met de begroting 2023, waarin dit extra budget is opgenomen, dan kan de gemeente vanaf 2023 starten met het nieuwe beheer van de bermen.