facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray
september 30, 2023
     
kijk live kijk live luister live

230404 oekraïne LHO MR 320x100px1

Gemeente Venray presenteert kader voor ruimtelijke kwaliteit

september 13, 2023

Op www.rkkvenray.nl is het nieuwe ruimtelijk kwaliteitskader (RKK) van de gemeente Venray te raadplegen.

Dit kader, dat geldt voor het hele grondgebied van de gemeente Venray, vervangt de twee ruimtelijke kwaliteitskaders voor het buitengebied en buitengebied oost. Ook Welstand richt zich op het behoud van de ruimtelijke kwaliteit en is ook ondergebracht in het nieuwe RKK. Initiatiefnemers kunnen er inspiratie opdoen en via een stappenplan bekijken of hun plannen in een bepaald gebied passen en dus kansrijk zijn, of hoe ze hun plannen kansrijk kunnen maken.

In de omgevingsvisie heeft de gemeente een vijftal waarden opgenomen: erfgoed, landschap, natuur en groen, water en bodem en stedenbouwkundig kader. Deze waarden zijn in het RKK verder uitgewerkt in kenmerken en waarden en gespecificeerd voor de verschillende deelgebieden. Zo ziet een initiatiefnemer eenvoudig op de kaart waar bijvoorbeeld wel of geen mogelijkheden zijn om woningen te bouwen.

Input vanuit samenleving meegenomen

Van 8 tot 29 mei konden inwoners, bedrijven en organisaties reageren op het concept van het RKK. Dit heeft op diverse plaatsen geleidt tot verbeteringen. Onder andere in de beschrijving van de diverse dorpen, een aanscherping van de beschrijving van de opgaven en een betere kaart voor de verschillende deelgebieden.

Kwaliteiten van Venray behouden en versterken

Wethouder Daan Janssen: “Ik ben blij dat we nu een ruimtelijk kwaliteitskader voor heel Venray hebben. De website maakt het voor inwoners makkelijk om zelf te kunnen zien wat de mogelijkheden zijn in een gebied en hoe we de kwaliteiten van Venray behouden en versterken”.

Aanvullende informatie

  • Bron foto: Omroep Venray

Wij kunnen een steuntje in de rug gebruiken, wil jij ons helpen?


Met SponsorKliks kan je een financiële bijdrage leveren aan Omroep Venray zonder dat het jou een cent extra kost! 

Bestel online een gerecht naar keuze bij bijvoorbeeld Thuisbezorgd en Omroep Venray ontvangt hiervoor geld in de clubkas. Ook doen grote webwinkels als Bol, Coolblue, Booking en Expedia mee. Een percentage van het aankoopbedrag gaat naar ons.

Mee doen kost je nogmaals...niets!

SponsorKliks, gratis sponsoren!