facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray
oktober 03, 2023
     
kijk live kijk live luister live

230404 oekraïne LHO MR 320x100px1

Lintjesregen 2023 in Venray

april 26, 2023

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen, voorafgaand aan Koningsdag, heeft burgemeester Leontien Kompier acht inwoners van Venray mogen verrassen met een Koninklijke onderscheiding voor hun verdiensten voor de samenleving.

De burgemeester bracht alle gedecoreerden een persoonlijk bezoek.

ToosvanAsten

Mevrouw Toos van Asten-Litjens (67) uit Ysselsteyn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Gedurende 35 jaar was mevrouw Van Asten-Litjens actief bij korfbalvereniging De Peelkorf in Ysselsteyn (spelend op het hoogste niveau in Nederland). Zij bekleedde diverse (bestuurs-)functies binnen deze vereniging, o.a. als leidster, begeleidster, trainster, verzorgster en bestuurslid. Van 1987-1994 was Toos leidster, begeleidster en trainster van diverse teams, waarbij ze een verbindende factor in het geheel was. Gedurende 20 jaar van 1990-2010 was mevrouw Van Asten bestuurslid en was zij onder andere verantwoordelijk voor de goede gang van zaken rondom de betaalde trainers. In de periode van 1993 tot voorjaar 2022 (bijna 30 jaar) was Toos van Asten-Litjens verzorgster van het eerste team, waarbij ze vrijwel geen wedstrijd heeft gemist.

AndreGooren

De heer André Gooren (64) uit Venray, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Gooren is 41 jaar volleybalscheidsrechter voor de Nederlandse Volleybal Bond geweest en van 2003 - 2017 was hij kaderlid in verschillende functies. Zo heeft hij bijvoorbeeld de Werkgroep Begeleiding en Beoordeling in zijn district opgezet. De basis die hier is gelegd, is daarna ook in andere regio’s doorgevoerd. Naast zijn functies binnen de Volleybal Bond heeft hij jarenlang bij drie clubs diverse teams getraind en gecoacht. André wordt geroemd om zijn inzet, flexibiliteit, enthousiasme en betrokkenheid bij de jeugd. Hij benadert de jeugd respectvol, tactvol en geeft ze zelfvertrouwen.

PierreHouben

De heer Pierre Houben (73) uit Venray, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Deze technische alleskunner zet zich vanaf 1990 tot op de dag van vandaag in voor verschillende verenigingen en organisaties in Venray en Overloon. Zo was hij vrijwilliger technische zaken en decorbouw bij de toneelvereniging in Overloon. Nog steeds is de heer Houben bestuurslid van een Vereniging van Eigenaren Leunseweg/Franciscanerpoort, waarbij hij naast het normale bestuurswerk alle technische zaken en kleine klusjes oppakt. Ook is hij betrokken bij het Openluchttheater Victoriaklef in Overloon. Hij heeft 10 jaar in het bestuur gezeten, nu is hij nog vrijwilliger en vooral belast met technische zaken en het verzorgen van sponsoring. Gedurende 10 jaar was de heer Houben vrijwilliger bij het Oorlogsmuseum Overloon, waar hij actief was bij diverse evenementen, o.a. bij Militracks.

Ook was hij bestuurslid van de Fietsvierdaagse in Venray en is hij nog bestuurslid van Stichting De Kemphaan, een ontmoetingscentrum voor de buurt, ouderen en verenigingen, waar hij naast het gebruikelijke bestuurswerk ook alle voorkomende technische zaken binnen en buiten het gebouw op zich neemt.

GerrieLoeffen

Mevrouw Gerrie Loeffen-van der Burgt (76) uit Leunen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Vanaf 1973 tot op de dag van vandaag is mevrouw Loeffen-van der Burgt buitengewoon actief in haar woonplaatsen. In de eerste jaren vooral in de regio Ravenstein, later in de regio Dalfsen. Vanaf 1990 is ze in haar huidige woongemeente Venray actief en dan vooral in het dorp Leunen. Zij heeft diverse bestuursfuncties bekleed, maar is vooral actief als vrijwilliger. Ze zet zich met hart en ziel en met volle overtuiging in voor mensen waarvoor ze mag zorgen binnen de palliatieve zorg, bij de dorpsdagbesteding, het ouderen eetpunt en binnen de kerk. Zo bezoekt ze op eigen initiatief wekelijks zieke en eenzame mensen. Ze zet zich nu al 26 jaar in voor de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. Daarbij waakt zij (veelal in de nachtelijke uren) bij terminaal zieken.

Vanaf 2007 is Gerrie coördinatrice en vrijwilliger bij de Katholieke kerk in Leunen. Ze wordt door de pastoor gezien als assistent-pastoor, bezoekt zieken en coördineert de bezoeken die door andere vrijwilligers gedaan worden. Daarnaast organiseert zijn een ziekenmiddag en verzorgt zij een kerstdiner en kerstpakketten voor zieken en behoeftigen. Vanaf 2015 tot op de dag van vandaag is ze vrijwilliger van de Stichting Samen in Leunen. Ze verzorgt hier wekelijks een maaltijd voor de gasten van de dorpsdagbesteding en maandelijks een maaltijd voor de ouderen van het dorp. Ze doet de boodschappen, kookt en verricht hand-en-spandiensten.

HansvanOosterhout

De heer Hans van Oosterhout (77), uit Venray, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Vanaf 1980 tot op de dag van vandaag is de heer Van Oosterhout een zeer actief persoon. In het verleden was dat met name binnen organisaties die iets met opleidingen te maken hebben. In het meer recente verleden is hij vooral actief voor clubs, verenigingen en ouderen. Hans heeft een groot hart voor het (beroeps-)onderwijs, heeft doorzettingsvermogen en is een bruggenbouwer gebleken. Ook in ontwikkelingslanden heeft hij zijn kennis en kunde ingezet. Van 1980 tot 2000 heeft hij een cruciale rol gespeeld in de ontwikkeling en vorming van de arbeidsmarkt en het technisch onderwijs in de regio Noord-Limburg en daarbuiten. Verder is hij medeoprichter en 19 jaar programmacommissielid van de Liederentafel Venray, welke regelmatig optredens verzorgt voor ouderen in bv. verzorgingstehuizen. Als vrijwilliger heeft hij vier jaar Golfbaan De Stippelberg in Bakel geholpen, zodat deze als gekwalificeerde baan aangemerkt kon worden. Verder was hij meerdere jaren actief betrokken bij de Golf- en Countryclub Geijsteren en de Golfhorst in America. Gedurende vijf jaar was Hans als senior expert betrokken bij PUM waar hij vijf onderwijsverbeteringsprogramma’s in Zuid-Afrika heeft begeleid. Hij is vier jaar voorzitter geweest van de projectgroep “Wonen en woonomgeving” voor de centrale van ouderenverenigingen van Venray. Zo is hij ook betrokken geweest bij activiteiten rondom Dementievriendelijk.

De heer Van Oosterhout heeft laten zien dat hij enorm betrokken en actief is binnen de gemeenschap. Hij heeft veel betekend voor de ontwikkeling van het onderwijs, maar ook voor veel andere organisaties maakt hij zijn tijd vrij.

Riky Rutten

Mevrouw Riky Rutten-Peters (75) uit Blitterswijck, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Vanaf 2008 tot 2022 was mevrouw Rutten-Peters buitengewoon actief in de dorpsgemeenschap van Blitterswijck. Zij bekleedde diverse bestuursfuncties, waarbij ze voor een aantal initiatieven zelf de opstarter en kartrekker was. Dit doet ze uit sociale betrokkenheid en met veel passie en vol enthousiasme, waarmee ze ook anderen weet te motiveren. Zo was ze lid en later waarnemend voorzitter van de Dorpsraad, later heeft zij het voortouw genomen om de Dorpsraad om te vormen tot Kerngroep Blitterswijck, wat in 2013 een feit werd. Na de omvorming van Dorpsraad naar Kerngroep Blitterswijck was Riky Rutten-Peters van 2013 tot januari 2022 lid en secretaris van de Kerngroep. Ze heeft een actieve rol aangenomen bij de realisatie van veel projecten en de communicatie met dorpsbewoners en gemeente. Bovendien vertegenwoordigde zij de Kerngroep tijdens het Dorpsradenoverleg. Ook was ze in deze periode secretaris van de Stichting Dorps Ontwikkelings Fonds (DOF). Dankzij mevrouw Rutten-Peters zijn de plannen in het dorpsontwikkelingsplan 2008 grotendeels gerealiseerd.

Op haar initiatief en onder haar voorzitterschap is het plan opgepakt om een Woonzorgcentrum in het eigen dorp Blitterswijck te realiseren. Er is een goede basis gelegd. Ruim 1,5 jaar was zij tot eind juni 2022 voorzitter van de Stichting in oprichting om ongeveer negen appartementen in de sociale huursector te realiseren; betaalbare woongelegenheid voor o.a. senioren.

Herman Vissers

De heer Herman Vissers (72) uit Oirlo, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Vanaf 1969 is de heer Vissers actief bij Handboogsport Nederland. Bij handboogvereniging Sint Sebastiaan is hij in de loop der jaren uitgegroeid tot een stuwende kracht, zowel voor als achter de schermen. Hij vervult operationele taken zoals het begeleiden/opleiden van beginnende handboogsporters. Is actief als organisator van (club-)wedstrijden waarbij hij ook zorgdraagt voor informatievoorziening richting deelnemers, administratie van scores en de inkoop van benodigde materialen. Daarnaast is hij al sinds maart 1997 onafgebroken bestuurlijk actief als penningmeester en later in de combinatie penningmeester/secretaris. Hij wordt door zowel Handboogsport Nederland als Handboogschutterij Sint Sebastiaan omschreven als een echte doener. Als een verbinder en een voorbeeld voor zowel jong als oud. Sinds 2021 is de heer Vissers vrijwilliger van het Odapark. Hier maakt hij deel uit van de techniek- en logistiekgroep. De heer Vissers heeft kennis van elektriciteit, constructies, machines e.d. En deelt deze kennis ook graag. Ook was hij van 1985 tot 1991 Lid van de dorpsraad Oirlo. De heer Vissers is een zeer gewaardeerd bestuurslid, waar nooit tevergeefs een beroep op wordt gedaan. 

ToosvandeWal

Mevrouw Toos van de Wal (84) uit Venray, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Ruim 27 jaar draagt mevrouw Van de Wal actief haar steentje bij in de Venrayse samenleving. Vanaf 1995 tot de dag van vandaag is mevrouw Van de Wal vrijwilliger bij de Stichting Fietsvierdaagse Venray, waarbij ze op allerlei vlakken inzetbaar is. Ruim 25 jaar wast mevrouw Van de Wal de tenues van de voetbalelftallen van SV Venray. Ze heeft jarenlang de tenues van alle jeugdelftallen en vier volwassenteams gewassen; nu wast ze nog de shirts van een volwassenteam.

Ruim 18 jaar is Toos overblijfmoeder geweest bij Basisschool De Kruudwis. Naast dat ze een vrolijke, meelevende overblijfmoeder was, zorgde ze ook dat de was voor de school gedaan werd en ging ze mee als begeleidster op schoolreisjes. Mevrouw Van de Wal heeft zich zeer lange tijd ingezet voor de Venrayse samenleving. Ze is een behulpzame, attente en zorgzame vrouw, die heeft laten zien dat ze van zeer grote waarde is voor de organisaties waar zij actief is/was.

In de gemeente Land van Cuijk hebben 25 inwoners een koninklijke onderscheiding mogen ontvangen.

Een persoon heeft zich onder andere verdienstelijk gemaakt voor Venray.

Lintje Peters

De heer G.J.E.J. (Gèrard) Peters, (73) Sint Anthonis, Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Peters is sinds 1992 lid van Lionsclub Venray, waar hij een aantal keren een bestuursfunctie heeft vervuld. Sinds 2014 is hij lid van Probus waar hij het presidentschap heeft vervuld en nu is hij penningmeester. Ook was hij penningmeester van het Genneps symphonieorkest en de Moldickeschool te Molenhoek. Daarnaast was hij bestuurlijk actief in het kerk- en parochiebestuur in Boxmeer en voor de stichting Bedrijf en Cultuur Schouwburg in Venray. Ook is hij tot 2010, 15 jaar lid geweest van de Raad voor Economische Aangelegenheden Bisdom Roermond. Vanaf 2008 was hij secretaris van de Stichting Docete Omnes in Antwerpen. Daarnaast is hij vanaf 2007 betrokken bij de ontwikkelingen van het Oorlogsmuseum in Overloon. Sinds 2009 is hij penningmeester van de stichting Vrienden van het Oorlogsmuseum Overloon en vanaf 2018 maakt hij deel uit van het bestuur. Vanaf 2015 is hij penningmeester van Katholieke Stichting voor blinden en slechtzienden te Grave.

Aanvullende informatie

  • Bron foto: Rijksoverheid

Wij kunnen een steuntje in de rug gebruiken, wil jij ons helpen?


Met SponsorKliks kan je een financiële bijdrage leveren aan Omroep Venray zonder dat het jou een cent extra kost! 

Bestel online een gerecht naar keuze bij bijvoorbeeld Thuisbezorgd en Omroep Venray ontvangt hiervoor geld in de clubkas. Ook doen grote webwinkels als Bol, Coolblue, Booking en Expedia mee. Een percentage van het aankoopbedrag gaat naar ons.

Mee doen kost je nogmaals...niets!

SponsorKliks, gratis sponsoren!