facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray
oktober 03, 2023
     
kijk live kijk live luister live

230404 oekraïne LHO MR 320x100px1

Laatste nieuws over de heropening van De Peel

april 10, 2023

Op maandag 27 maart was er een bijeenkomst in het gemeentehuis van Venray over vliegbasis de Peel. Naast Burgemeester Leontien Kompier en wethouder Jan Jenneskens waren er vanuit de regio dorps- en wijkraden aanwezig en werkgroepen die zich met de heropening van vliegbasis de Peel bezighouden. Er is bijgepraat over de laatste stand van zaken en er zijn zorgen en vragen gedeeld. Deze nemen de bestuurders mee in hun overleggen met provincie en Rijk.

Defensie maakt even pas op de plaats met het proces naar heropening van vliegbasis de Peel. De reden is dat het ministerie eerst een onderzoek laat uitvoeren naar de stikstofuitstoot van toekomstige vliegbewegingen. Op basis van de resultaten van dit onderzoek besluit Defensie of zij het proces naar heropening van de vliegbasis verder doorzet. Onbekend is wanneer hierover een advies aan de minister volgt en wanneer de onderzoeksresultaten openbaar worden.

Er zijn diverse ministeries betrokken bij de ontwikkeling van de Peelregio. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening. Het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor natuur en stikstof. Naar aanleiding van het werkbezoek van de minister van Wonen, Hugo de Jonge, in februari dit jaar, is er bij de betrokken ministeries, ook Defensie, behoefte ontstaan om met elkaar te spreken over de diverse opgaven in de Peel. Op 22 februari is er een eerste overleg tussen de drie ministeries geweest. BZK en LNV hebben Defensie gevraagd om alternatieve locaties voor de vliegbasis in beeld te brengen, ook buiten regio de Peel.

De gemeenten waarin de vliegbases Leeuwarden, Volkel en De Peel liggen, zijn een samenwerking gestart op het thema gezondheid. Bij elk van deze locaties is er behoefte aan inzicht in, en duidelijkheid over eventuele gevolgen van de F-35 voor de gezondheid. Samen met de betrokken GGD’s en het RIVM is een advies in voorbereiding om de gezondheid in relatie tot de F-35 landelijk te monitoren.

Aanvullende informatie

  • Bron foto: Archief Omroep Venray
  • Bron artikel: Gemeente Venray
  • Datum: maandag 10 april 2023

Wij kunnen een steuntje in de rug gebruiken, wil jij ons helpen?


Met SponsorKliks kan je een financiële bijdrage leveren aan Omroep Venray zonder dat het jou een cent extra kost! 

Bestel online een gerecht naar keuze bij bijvoorbeeld Thuisbezorgd en Omroep Venray ontvangt hiervoor geld in de clubkas. Ook doen grote webwinkels als Bol, Coolblue, Booking en Expedia mee. Een percentage van het aankoopbedrag gaat naar ons.

Mee doen kost je nogmaals...niets!

SponsorKliks, gratis sponsoren!