facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray
juni 07, 2023
     
kijk live kijk live luister live

230404 oekraïne LHO MR 320x100px1

Hervatting werkzaamheden Oostverbinding fase 2 en 3

februari 15, 2023

Fase 1 van de nieuw aan te leggen Oost-verbinding is inmiddels nagenoeg afgerond. Dit betrof het gedeelte tussen de rotonde Oostsingel/Stationsweg en huisartsenpraktijk Antoniusveld.

Er zijn bij de gemeente veel positieve reacties binnengekomen over het eindresultaat van deze eerste fase.

De werkzaamheden verplaatsen zich in de tweede fase naar de Henri Dunantstraat omdat de aanpassingen aan de Henri Dunantstraat klaar moeten zijn voordat de reconstructie van de N270 start.

De uitvoering van die reconstructie staat gepland voor 2024. Aannemer BAM heeft de uitvoering van fase 2 aangenomen.
De firma BAM start na de carnaval met de werkzaamheden. Naar verwachting zijn ze in juni klaar.
In fase 2 wordt onder andere een rotonde gemaakt aan de oostkant van de A73. Ook wordt het asfalt van de rijbaan van de Henri Dunantstraat, tussen de nieuwe rotonde en de bocht met De Germaan vervangen.
Ook wordt gestart met realisatie van het eerste gedeelte van de nieuwe verbindingsweg.Dit is de weg tussen de Henri Dunantstraat en de Stationsweg.


Ook in fase 2 verleggen de nuts- en telecompartijen kabels en leidingen. Daarbij houden ze rekening met het aanwezige archeologisch monument aan de zuidzijde van de nieuwe rotonde.
Er komt tevens een een dassentunnel onder de Henri Dunantstraat, zodat dassen (en andere dieren) deze straat veilig kunnen oversteken.
Tijdens de uitvoering wordt het verkeer omgeleid voor fietsers, bus en motorvoertuigen.
Voor voetgangers komt een tijdelijk voetpad. Zij kunnen de onderdoorgang van de A73 blijven gebruiken.


Uitgangspunt is om fase 3, en vervolgens fase 4, achtereenvolgens uit te voeren. In fase 3 zit een complex onderdeel: parallel aan de A73 ligt een grote hogedruk rioolleiding.Deze is van het Waterschapsbedrijf Limburg. De leiding moet deels verlegd worden vanwege de aanleg van de verbindingsweg en rotonde op de Stationsweg. In fase 3 is ook een dassentunnel gepland. Deze komt ter hoogte van de te maken rotonde aan de oostzijde van de A73 in de Stationsweg. Samen met de dassentunnel uit de 2e fase ontstaat er een veiligere route voor de dieren tussen de leefgebieden Boschhuizerbergen en de Leunse Paes.


Fase 4 volgt in 2024, maar loopt
qua voorbereiding grotendeels mee met fase 3.

Aanvullende informatie

  • Bron foto: Gemeente Venray
  • Bron artikel: Gemeente Venray
  • Datum: woensdag 15 februari 2023