facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray
juni 07, 2023
     
kijk live kijk live luister live

230404 oekraïne LHO MR 320x100px1

Werkzaamheden aan de N270 in fases aangepakt

december 15, 2022

Door ontwikkelingen bij het knooppunt Leunseweg/De Brier en kostenstijgingen, hebben gemeente Venray en provincie Limburg besloten om de totale reconstructie van de N270

te faseren.

Na besluitvorming door Gedeputeerde Staten van Limburg begin 2023, kan gestart worden met de verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming van de

N270 nabij de A73. Hiermee komt het project N270, wat valt onder het programma ‘Via Venray’, in de realisatiefase. Gelijktijdig wordt de uitvoerbaarheid van een aantal andere

deelprojecten opnieuw onderzocht.

Starten met een aantal deelprojecten

De totale herinrichting van de N270 bestaat uit meerdere deelprojecten. De extreme stijging van bouw- en materiaalkosten zorgt ervoor dat niet alle deelprojecten tegelijk kunnen worden uitgevoerd. Door het plan in fases op te knippen, kan wel binnen het beschikbare budget gestart worden met de eerste deelprojecten. Daarbij leggen we nu de focus op de verbetering van de aansluiting met de A73, de aanpassing van de rotonde bij De Blakt-De Hulst en de opwaardering

van de huidige landbouwroute.

Onderzoek naar de invloed van recente ontwikkelingen

Ook de aanpak van de kruising van de N270 met de Leunseweg en De Brier en de aanleg van een fietspad en fietsbrug in Oostrum zijn onderdeel van het totale project. Recente ontwikkelingen bij de Leunseweg, zoals initiatieven voor woningbouw bij De Brier en de toekomstige verplaatsing van de ziekenhuisvoorziening van VieCuri, maken dat het huidige ontwerp uit 2018 niet meer passend is. “Uiteraard gaan we voor een toekomstbestendige oplossing, die aansluit bij alle ontwikkelingen en waarmee we ook op de lange termijn zorgen voor een adequate en veilige situatie voor iedereen. De huidige ontwerpen voldoen daar niet aan. Het is daarom een logische stap om deze plannen opnieuw tegen het licht te houden. Zo ontstaat er ook financiële ruimte om de grootste knelpunten nu wel direct aan te pakken.”, aldus wethouder Wim de Schryver.

Vervolg

De werkzaamheden aan het knooppunt A73, de rotonde De Blakt-De Hulst en de aanleg van de landbouwroute starten naar verwachting begin 2024. Daarvoor moet nog wel eerst besluitvorming over de aanpassing van de plannen plaatsvinden in Gedeputeerde Staten. Hierna start de aanbesteding voor de selectie van een aannemer. Deze is dan naar verwachting half 2023 bekend.

De aannemer gaat aan de slag met de werkvoorbereiding, waarbij ook de directe omgeving betrokken wordt.

Aanvullende informatie

  • Bron foto: Archief Omroep Venray