facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray
juni 09, 2023
     
kijk live kijk live luister live

230404 oekraïne LHO MR 320x100px1

De Vastelaovend nadert en in alle dorpen zijn de (jeugd)trio’s inmiddels bekend.

Met Daan Janssen, voormalig docent van het Raayland, als Venrayse prins en veel jeugdprinsen, prinsessen, adjudanten, vorsten en narren vanuit het Raayland, is de onderwijsinstelling een zeer trotse hofleverancier voor de Venrayse Vastelaovend. 

Verbonden met Venray

“Het Vastelaovesvirus wordt doorgegeven en dat maakt de school trots. Het is belangrijk als school om betrokken en verbonden te zijn met de omgeving en proberen de leerlingen te motiveren om hetzelfde te doen. Dat we dan al deze hoogheden in ons midden mogen hebben, betekent voor onze school en mij persoonlijk dat we op de goede weg zijn! We zijn zeer trots en wensen alle trio’s een onvergetelijke Vastelaovend toe”, aldus Rector Bas van Rooijen.

Alle hoogheden in het Venrayse met in het bijzonder de leerlingen, en voormalig leerlingen, van het Raayland:

Prins Daan d’n Urste met adjudanten Bas de Keijzer en Koen Mijnster van de Pielhaas.

Prins Simon d’n Urste met adjudanten Finn en Ries en vorst Job Weijs van de Hazekeutel.

Prinses Hanne Theunissen van de Spurriemök.

Prins Stijn Kömhoff van de Wiendbuul.

Prins Daan van de Molengraft, vorst Gijs van Esseveld en nar Tygo Keijsers van ’t Knölleke.

Vorst Mike Willems van de Zagewetters.

Nar Janne Spreeuwenberg van ’t Dartele Veulen.

Vorstin Mijs Kleeven en adjudant Mees Jansen van de Hetsbuülen.

Een traditie voortzetten

Op vrijdag 17 februari wordt het Raayland omgetoverd tot Vastelaovesparadijs en vindt ‘Vurgläöje op vreejdag’ plaats. Raayland is de bedenker van het Vurgläöje en gaat deze traditie voortzetten.

Tijdens het Vurgläöje draaien leerlingen, docenten en ondersteunend personeel warm voor de drukke dagen die komen gaan. Het belooft een muzikale en vooral gezellige middag te worden! Rector Bas van Rooijen: “We kijken samen met alle leerlingen, medewerkers en directie uit naar een prachtige en kleurrijke Vastelaovend, ALAAF!”

 

Maandagochtend 22 januari is er rond 08:20 uur brand uitgebroken in een elektriciteits huisje aan het Keizersveld in Venray. 

De brandweer kwam met een Snel Interventie Voertuig (Siv) en een tankautospuit ter plekke om de brand te bestrijden.
Door de rookontwikkeling werd een groot deel van bedrijventerrein keizersveld afgesloten.
De brand had een stroomstoring tot gevolg waardoor diverse huishoudens en bedrijven zonder stroom zaten.
Enexis is ingeschakeld om het probleem te verhelpen.
Deze storing is inmiddels deels opgelost. Enexis meldt verder dat de gehele storing waarschijnlijk rond 18.00 uur zal zijn opgelost.
De oorzaak van de brand is niet bekend en zal verder worden onderzocht.
Bedrinjventerrein Keizersveld is gedurende de brand tijdelijk afgesloten geweest.

Het eerder gepresenteerd bouwplan aan de Westsingel van het voormalige opleidingsinstituut ‘Den Hoebert’ is na een tweetal omgevingsdialoog-bijeenkomsten bijgesteld. In het aangepaste plan zijn diverse bezwaren van omwonenden meegenomen en verwerkt in de plannen. Hiermee wordt voor deels tegemoet gekomen aan de grootste bezwaren die tijdens de bijeenkomsten werden geuit.

Het gehele plan behelst de bouw van in totaal 102 nieuwe woningen en appartementen. LPM Development uit Weert gaat het plan verder ontwikkelen. Architectenbureau Janssen-Wuts uit Baarlo is verantwoordelijk voor het verdere ontwerp.

Wethouder Jan Jenniskens is ook verheugd dat het verloederde terrein herontwikkeld gaat worden ten behoeve van de woningbouw. Er is grote behoefte aan nieuwe woningen.

Er komen 24 zorgappartementen in een appartementecomplex met een toegangsweg aan de Langstraat.

Verder twee appartementencomplexen met respectievelijk 37 (zeven bouwlagen) en 32 appartementen. (vier bouwlagen). Toegangsweg tot deze appartementencomplexen via de Westsingel. Parkeren bij deze complexen deels onder het maaiveld gelegen parkeergarages. In plaats van de geplande negen etages tellende flatgebouw aan de Westsingel is het aantal etages teruggebracht naar zeven etages. De beide appartementencomplexen worden meer naar het midden van het terrein verplaatst waardoor deze verder af komen te liggen van de Vollenbergstraat en Westsingel.

Aan de doodlopende Mandemakerstraat komen verder nog 9 levensloopbestendige woningen. In het aangepaste plan komt de toegang tot deze woningen niet aan deze straat. Deze woningen zijn te bereiken vanaf de Westsingel.

Het middengebied van het gehele terrein wordt zo groen mogelijk gehouden. Daar waar mogelijk wordt het huidige groen behouden na een grote opschoonbeurt. In het middenterrein zal ook extra groen worden toegevoegd.

Er zijn afspraken gemaakt tussen de gemeente en de ontwikkelaar over het aantal sociale huurwoningen in het plan. Gedurende minimaal 25 jaar is bedongen dat er 24 sociale huurwoningen (zorgappartementen) gerealiseerd worden.

Er wordt een sloopvergunning aangevraagd voor de huidige opstallen op het terrein. Verwacht wordt dat de sloop eind tweede of begin derde kwartaal zal gaan plaatsvinden.

Volgens Jan Jenniskens voldoet het plan aan de eisen van de gemeente Venray. Het bestemmingsplan zal nog worden aangepast. Op 27 januari ligt het plan ter inzage tot 10 maart en kunnen er zienswijzen ingediend worden. De gemeenteraad is aan zet in het tweede kwartaal om goedkeuring te geven aan het initiatief.

De bouw zal gefaseerd plaatsvinden om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Als alles volgens plan verloopt zal het bouwproces ongeveer twee jaar vergen.

Detail is nog dat de glas in lood ramen van de kapel terug gaan komen in de nieuwe bebouwing.

 

Foto: Eerste impressie bouw Westsingel 1,  Venray   (Janssen-Wuts, Baarlo)

Van maandag 16 t/m vrijdag 20 januari 2023 komen VMBO-leerlingen uit de regio Venlo en Venray naar de kleurpoeder-fabriek van Penn Color aan de Smakterweg 31 te Venray om via eenvoudige werkzaamheden kennis te maken met het vak van operator, technician of laborant. Een gezellig door elkaar van vmbo-jongeren, ervaren medewerkers en mbo-studenten lekker actief bezig met procestechniek en maintenance in een echte fabrieksomgeving.

Tijdens de Week van de Procestechniek & Maintenance, een initiatief van Stichting Procestechniek en
Maintenance Limburg (PML), tonen gerenommeerde bedrijven en het mbo aan 880 vmbo’ers en havisten
van 35 Limburgse scholen in een echte bedrijfssetting wat de beroepen procesoperator, technician en
laborant zo boeiend maakt.
Ook dit jaar leert de ervaring dat jongeren het toekomstige beroep bij voorkeur willen beleven in een
echte bedrijfsomgeving onder begeleiding van echte beroepsbeoefenaars of studenten die hiervoor
studeren.


Op 2 locaties in Limburg worden in week 3 en 5 vmbo’ers en havisten in de leeftijd van 14-15 jaar
ontvangen bij respectievelijk Penn Color Venray en Goflex/Vakwijs Stein. Hier doen ze opdrachten,
maken werkelijke producten en krijgen een rondleiding door het bedrijf.
Bij Penn Color ziet men hoe de goede kleur van de ketchupfles wordt bepaald en gemaakt en bij
Golflex/Vakwijs staat een waterfabriek.
In het laboratorium controleren ze de kwaliteit van het product en in de productie worden ze
uitgedaagd storingen te vinden en op te lossen.


De jongeren ervaren tevens dat procestechniek de oplossing van het miliieu-probleem is en de wereld
beter maakt. Circulariteit staat in deze sector voorop. Zo wordt er van oud plastic nieuw plastic gemaakt.
En worden manieren gezocht om zonder fossiele grondstoffen, toch de producten die nodig zijn in onze
maatschappij te blijven maken. Alles wat je bijvoorbeeld tegenkomt in de supermarkt wordt gemaakt in
de procestechniek, en dat zijn heel wat producten.
Zowel bedrijven als scholieren die een studiekeuze maken, hebben een groot belang bij deze
kennismaking en blik op een toekomst in de procestechniek. Een carrière in de procestechniek is een
keuze met hoge baanzekerheid, het hoogste mbo-salaris en een keuze die volop bijdraagt aan een
meer circulaire wereld.

PML is een platform van rond de 55 toonaangevende technische bedrijven in de chemie, food, kunststof
en maakindustrie. PML werkt samen met alle Limburgse middelbare scholen. Het doel is de markt jaarlijks
voorzien van voldoende gekwalificeerde procesoperators, laboranten en maintenance technicians.
De Week van de Procestechniek & Maintenance is een initiatief van PML en zal dit jaar plaatsvinden van
maandag 16 t/m vrijdag 20 januari in Venray bij Penn Color en van maandag 30 januari tot en met
vrijdag 3 februari a.s. in Stein bij Goflex/Vakwijs.
Voor meer informatie, kijk op pmlimburg.nl

Vrijdagavond 6 januari ontving brandweerman Juan van Helden uit handen van burgemeester Leontien Kompier de vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid voor zijn 25 jaar lange verdiensten voor het brandweerkorps Venray.

Van Helden heeft vele functies uitgeoefend bij de Venrayse brandweer. Naast brandweerman was hij in het verleden ook brandweerchauffeur en instructeur/oefenleider. Momenteel is hij bevelvoerder, maar deze maand neemt hij afscheid als vrijwilliger van brandweerkorps Venray.

Van bedrijfsbrandweer naar gemeentebrandweer
Van Helden is op 1 januari 1998 begonnen bij brandweer Venray en was in die periode ook actief bij de bedrijfsbrandweer van Rank Xerox. Daar organiseerde en jureerde hij onder andere de brandweerwedstrijden. Bij gemeentebrandweer Venray bekleedde hij naast zijn hulpverlenersfunctie ook de rol van penningmeester in de personeelsvereniging.

Aanpak natuurbrandpreventie
Als preparatist gedetacheerd vanuit Rank Xerox bij de gemeentebrandweer heeft Van Helden zich ook beziggehouden met de wijze waarop natuurbrandbestrijding grootschalig en multidisciplinair kunnen worden aangepakt.

Pagina 1 van 17