facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray
oktober 03, 2023
     
kijk live kijk live luister live

230404 oekraïne LHO MR 320x100px1

Het college van B&W van de gemeente Venray heeft de tarieven voor de gemeentelijke belastingen voor 2023 vastgesteld.

Hoewel de inflatie in Nederland historisch hoog is, blijft de stijging in Venray binnen de perken. In vergelijking met 2022, stijgt de lastendruk voor de Venrayse inwoners in 2023 met 4,3%.

De onroerendezaakbelasting (OZB) stijgt het minst, namelijk met 2,3%. Om de afvalstoffenheffing en rioolheffing kostendekkend te houden, stijgen deze tarieven met respectievelijk 7,8 en 3,7%. Vooral de flink toegenomen brandstofprijzen zorgen voor een stijging van de kosten voor afvalinzameling. De totale lastendruk stijgt hiermee met 4,3%. Dit betekent dat het gemiddelde Venrayse gezin in 2023 € 851,- uitgeeft aan gemeentelijke lasten, ten opzichte van € 815,- in 2022.

Wethouder Wim de Schryver: “In deze onzekere tijden heeft iedereen het al moeilijk genoeg. Ons uitgangspunt was en is om de gemeentelijke lastendruk voor de inwoners zo laag mogelijk te houden en zo ook in 2023 een relatief goedkope gemeente te blijven. Ik ben blij dat het ons gelukt is de stijging van onze tarieven binnen de perken te houden.”

Aanpassing betalingstermijnen

Daarnaast komt de gemeente Venray inwoners en ondernemers tegemoet met een versoepelde betalingstermijn voor de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Deze wordt uitgebreid van twee naar vier termijnen. De termijnen voor betaling via automatische incasso gaan van negen naar tien termijnen. Met deze maatregelen draagt de gemeente bij aan een betere spreiding van de maandelijkse lasten van haar inwoners en ondernemers.

In de vergadering van 13 december aanstaande neemt de raad een definitief besluit over de gemeentelijke belastingtarieven van 2023.

Een personenauto is in de nacht van maandag op dinsdag 1 november om ca 3.40 uur in brand gevlogen nadat die tegen een boom gereden was.

Het ongeval gebeurde op de Deurneseweg N270 in Venray. 

Politie, ambulance en brandweer gingen ter plaatse. De bestuurster kon op eigen kracht tijdig het voertuig verlaten.

Ze zat tegen een boom toen passanten haar vonden. Zij waarschuwden de hulpdiensten. 

 De auto brandde geheel uit. De automobiliste kwam vanaf de A73.en reed richting Deurne.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk en zal verder worden onderzocht.

De weg was tijdelijk volledig afgesloten voor het verkeer en kon via de parallelweg ter plaatse zijn weg vervolgen..

De bestuurster van de auto is met onbekend letsel afgevoerd naar het ziekenhuis.

Fons Janssen (26) mag zich de Klimaatburgemeester van gemeente Venray noemen.

Dat maakt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vandaag bekend als startsein van de Nationale Klimaatweek. De Klimaatburgemeester speelt een belangrijke rol speelt tijdens de Nationale Klimaatweek door de inwoners van gemeente Venray met een duurzame, klimaatbewuste initiatief te inspireren om ook duurzamer en klimaatvriendelijker te leven. Dat is hard nodig om de klimaatdoelstellingen te halen.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zocht ook dit jaar voor zo veel mogelijk gemeenten in Nederland een Klimaatburgemeester. Dat is iemand die zich in zijn of haar gemeente, wijk, of buurt inzet om de CO2-uitstoot te verminderen. Dat kan een groot initiatief zijn, zoals het opzetten van een duurzame actie in de straat of wijk, maar ook iets kleins. Er zijn in totaal 245 Klimaatburgemeesters in 158 gemeenten. Fons Janssen uit gemeente Venray is één van hen. Met zijn eervolle benoeming hoopt hij tijdens de Nationale Klimaatweek andere inwoners uit de gemeente te inspireren om ook iets te doen voor een beter klimaat. Fons is veel met het klimaat bezig en hoopt met zijn duurzame voorbeeld mensen in directe omgeving aan te zetten tot actie. Fons zet zich tijdens de Klimaatweek in als Klimaatburgemeester door het organiseren van een actiecampagne. Dit doet hij niet alleen. Energiecoöperaties, klusbedrijven en woningcorporaties stropen samen met Frons hun mouwen op.

Speciaal voor zijn benoeming ontving Fons de ‘Nationale Klimaatweekvlag’ die hij de hele week kan ophangen op een plek naar keuze. Zo kan iedereen zien dat hij de Klimaatburgemeester is geworden van gemeente Venray.

Nationale Klimaatweek van start
In 2030 moet de CO2-uitstoot in Nederland met ten minste 55% zijn gedaald, als opmaat naar een klimaatneutraal Nederland in 2050. Deze doelen kunnen we alleen halen als we ons gezamenlijk inzetten: overheid, bedrijven, organisaties en alle inwoners van Nederland. Gelukkig gebeurt er al veel in de samenleving. Tijdens de Nationale Klimaatweek (NKW) wil het ministerie van EZK de aandacht vestigen op deze duurzame, klimaatbewuste initiatieven die vanuit de samenleving worden ontplooid. Dit jaar staat de NKW ook in het teken van energiebesparing. De NKW vindt plaats van 31 oktober tot en met 6 november en wordt landelijk afgetrapt door de minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten. Tijdens een speciale bijeenkomst gaat hij in gesprek met alle Klimaatburgemeesters en Klimaatsupporters. Gedurende de Nationale Klimaatweek worden er vele activiteiten in het hele land georganiseerd om aandacht te vragen voor het klimaat. Het programma is te vinden op www.nkw2022.nl/agenda

 

Afgelopen donderdag 29 September was er een bijeenkomst naar aanleiding van de noodkreet vanuit wijkgebouw Den Hoender voor hulp en ondersteuning.
De opkomst was geweldig. Diverse mensen hebben zich opgegeven voor hulp zowel bestuurlijk als onderhoud en bardienst.

Met de belangstellenden wordt komende tijd verder gepraat om te kijken waar interesses liggen en hoe ze ingezet kunnen worden.
Er is weer vertrouwen in de toekomst en dankzij deze avond hoopt het wijkcentrum nog vele jaren voor veel mensen iets te kunnen betekenen.
Dank voor de grote opkomst en betrokkenheid namens het Bestuur.

Ruim 50 betrokken Oranjebuurtbewoners kwamen afgelopen woensdag af op het Avondje Duurzaamheid, georganiseerd in de Petrus’ Bandenschool door de werkgroep Duurzaamheid van de Oranjebuurt samen met de gemeente.

De grote belangstelling had duidelijk te maken met de actualiteit van het onderwerp: we gaan er allemaal wat van voelen, is het niet met de kou dan wel in onze portemonnee.

Centraal was de vraag op welke manier we te maken hebben met energie besparen, energie anders opwekken, de financiële aspecten van duurzaamheid en wat er aan nieuwe technieken in de nabije toekomst wacht.

Vragen en tips bij de aanwezigen werden per onderwerp genoteerd op vier flipovers, waarna de aanwezige heren van de gemeente de punten stuk voor stuk bespraken. Met de belofte dat een en ander ook op mail aan iedere deelnemer zou worden toegestuurd.

Vervolgens gingen de aanwezigen over één van de vier onderwerpen aan aparte tafels samen verder praten. De conclusies werden kort gedeeld in de afsluiting. Duidelijk was dat voor de aanwezigen het zoeken naar duurzame energie in huis niet alleen een noodzaak, maar ook steeds meer een uitdaging betekent. Een uitdaging die we waar mogelijk samen aangaan in de Oranjebuurt. En dat gaat gebeuren in kleinere werkgroepjes waarvoor zich vele aanwezigen hebben aangemeld.

Geert Geujen en Arjen van Wijngaarden van de gemeente, wezen op de website www.duurzaambouwloket.nl waar iedereen de mogelijkheden van zijn/haar eigen huis kan bezien. Daar vindt iedereen juiste en onafhankelijke informatie over allerlei isolerende maatregelen en voorzieningen.

Duurzaamheid, daar is in de Oranjebuurt het laatste woord nog niet gezegd.

Wij kunnen een steuntje in de rug gebruiken, wil jij ons helpen?


Met SponsorKliks kan je een financiële bijdrage leveren aan Omroep Venray zonder dat het jou een cent extra kost! 

Bestel online een gerecht naar keuze bij bijvoorbeeld Thuisbezorgd en Omroep Venray ontvangt hiervoor geld in de clubkas. Ook doen grote webwinkels als Bol, Coolblue, Booking en Expedia mee. Een percentage van het aankoopbedrag gaat naar ons.

Mee doen kost je nogmaals...niets!

SponsorKliks, gratis sponsoren!