facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray
september 26, 2023
     
kijk live kijk live luister live

230404 oekraïne LHO MR 320x100px1

De huisvesting van woningzoekenden in Venray is problematisch. Vooral starters staan te trappelen van ongeduld om een huurwoning te kunnen bemachtigen. Het kopen van een woning is al niet meer voor iedereen weggelegd mede vanwege de alsmaar stijgende prijzen van woningen en de stijgende hypotheekrente.

 Daarnaast heeft Venray een bijkomend probleem omdat vanuit de centrale overheid de gemeente gedwongen wordt statushouders aan een woning te helpen. Statushouders zijn voormalige asielzoekers die na grondig onderzoek in ons land mogen blijven en hier dan ook mogen werken. Dat betekent dat ze dan ook bij de grote groep woningzoekenden horen.

Venray moet nog voor eind van dit jaar aan 20 statushouders een woning aanbieden.

Tot nu toe zijn 39 asielzoekers met een verblijfsvergunning in 2022 gehuisvest.

De gemeente krijgt elk halfjaar een nieuwe taakstelling van het Rijk. Voor Venray was de opdracht om in het eerste halfjaar 25 en in het tweede halfjaar 34 dus in totaal 59 statushouders te huisvesten, vandaar de resterende nog te zoeken 20 woningen.

In het eerste halfjaar van 2023 moet de gemeente Venray – samen met Wonen Limburg – ook nog eens voor 43 statushouders een woning zorgen.

De druk op onze gemeente neemt toe om voor deze statushouders versneld een woning te zoeken, mede omdat de asielzoekerscentra overvol raken met nieuwe vluchtelingen. Woningzoekenden in Venray moet daardoor nog langer wachten op een geschikte woning.

Hoewel dit een landelijk dilemma is, wil de Stichting Burgers van Venray uw mening hierover peilen.

Zij nodigt u uit om in de komende maand op haar website www.burgersvanvenray.nl  te reageren op de stelling: Ook de gemeente Venray moet statushouders voorrang geven bij woningtoewijzing.

 

De kostenstijging van energie brengt nogal wat teweeg. Het zal niemand zijn ontgaan dat de kosten voor energie enorm zijn gestegen.

Ieder van ons wordt geconfronteerd met de veel hogere maandelijkse kosten voor energie. Met name de prijs voor gas maar ook die van elektriciteit rijst de pan uit, zelfs zodanig dat het voor velen van ons wellicht niet meer te betalen is.

De energieleveranciers berekenen de kosten die zij moeten betalen voor de inkoop van gas en elektra door aan hun afnemers. De lopende contracten van de consumenten, al dan niet variabel afgesloten, zijn gebaseerd op een zodanig hoog prijsniveau dat men die kosten niet meer kan dragen. De overheid moet bijspringen om te voorkomen dat men zich diep in de schulden moet steken of zelfs moet voorkómen dat men van het gas wordt afgesloten.

Die omvang van die financiële steun is afhankelijk van inkomen en andere vaste lasten. Mogelijk zal dat in de praktijk betekenen dat er verschil kan ontstaan in de hoogte van het bedrag dat de gemeente betaalt aan ogenschijnlijk vergelijkbare gezinnen.

De Stichting Burgers van Venray wil gedurende de maand oktober de mening van de inwoners van Venray peilen over het al dan niet door de overheid financieel ondersteunen van gezinnen om de energierekening te kunnen blijven betalen.

De stelling is:

Bijdrage voor de hoge energierekening leidt tot ongelijke behandeling. 

Zij nodigt u uit om gedurende de maand oktober te reageren op haar website: www.burgersvanvenray.nl op deze stelling.

Gezag hebben betekent ook daadwerkelijk handhaven.

Het lijkt er soms wel op dat onze maatschappij verandert in vergelijking met vroeger.

Vroeger was iedereen redelijk volgzaam en respecteerde het - ook ouderlijk - gezag.

Tegenwoordig lijkt het of men minder tolerant is, een kort lontje heeft en het niet meer zo nauw neemt met de gemaakte afspraken. Is er nog wel sprake van sociale controle ?

Vooral de ouderen onder ons ervaren dat vooral de jeugd zich steeds minder aantrekt van de geldende normen en waarden. Wellicht heeft het te maken met opvoeding of de omgeving bij vriendengroepen of zelfs crimineel gedrag.

Het is maar de vraag of wij als gemeenschap iets daaraan kunnen veranderen.

De gemeente zet naast BOA’s, straatcoaches en zelfs sinds kort ook een afvalcoach in.

Daarnaast is het functioneren van de wijkagenten blijkbaar niet meer zoals we dat vroeger van ze gewend waren, zichtbaar en aanspreekbaar op straat.

Hopelijk kan de gemeente met haar bewustwordingscampagne “Kijk niet weg” ook bereiken dat er meer sociale controle komt op afwijkend of zelfs crimineel gedrag.

Het bestuur van de Stichting Burgers van Venray wil als vervolg op de stelling “ik kijk liever weg als ik iets verdachts zie” de mening van de inwoners van Venray peilen over het al dan niet handhaven door gezagdragers.

Zij nodigt u uit om gedurende de maand september te reageren op haar website www.burgersvanvenray.nl op de stelling:

Ondermijning van het gezag in Venray komt door gebrek aan handhaving.

Met de verkiezingsuitslag nog vers in het geheugen wordt er niet meer naar de burgers van Venray geluisterd. De grootste partij heeft echter niet meer zoals vroeger vanzelfsprekend het voorrecht om het voortouw te nemen bij het zoeken naar coalitiepartners.

Om die reden hebben de acht fracties van de gemeenteraad voorgesteld om een tweetal informateurs aan te stellen die de vorming van een coalitie moeten gaan onderzoeken.Twee relatief onafhankelijke oud-burgemeesters van het Land van Cuijk moeten die klus gaan klaren. Het betreft de heren Walraven (VVD) en van Asseldonk (D66) die de coalitiekar gaan trekken.

De meeste partijen hebben een voorkeur om in de toekomst zonder het CDA verder te willen omdat aan het einde van de vorige gemeenteraad dat een werkbare situatie bleek. Vanwege de ontstane bestuurscrisis na het opstappen van de wethouders Jan Loonen en Anne Thielen vonden destijds de zeven overige partijen dat ze het goed met elkaar konden vinden. De stichting Burgers van Venray wil lopende het onderzoek van de beide burgemeesters de mening van de inwoners van Venray peilen en heeft op haar website www.burgersvanvenray.nl de volgende stelling geplaatst:

De regie van onafhankelijke informateurs leidt tot een betrouwbare coalitie.

Gedurende de maand april heeft u de mogelijkheid om aan te geven of u het eens of oneens bent met deze gekozen procedure voor de samenstelling van onze toekomstige gemeenteraad.

Op woensdag 16 maart wordt in Venray de verkiezing van een nieuwe gemeenteraad gehouden. Na afloop daarvan zal het resultaat van de uitgebrachte stemmen op elk van de deelnemende acht politieke partijen bepalend zijn voor het vormen van een coalitie.

Het aantal zetels in de gemeenteraad bepaalt immers of er een meerderheid ontstaat binnen de verdeling van de zetels van alle politieke partijen.

In de aanloop naar de verkiezingsdag zullen de politieke partijen ongetwijfeld hun best doen om de stemgerechtigde inwoners van de gemeente Venray te overtuigen om juist op hún partij te gaan stemmen. Elk van die partijen presenteert een verkiezingsprogramma waarin aan de kiezer wordt beloofd welk beleid gevoerd zal gaan worden. Na afloop van de verkiezing moeten we dus maar afwachten wat er door de gekozen leden van de raad in de daarna volgende vier jaren wordt gerealiseerd.

De Stichting Burgers van Venray heeft voor de stelling van de maand februari een stelling gekozen die gerelateerd is aan de invloed die de inwoners van Venray kunnen hebben op de samenstelling van de gemeenteraad.

Burgers van Venray heeft daarom aan alle deelnemende politieke partijen gevraagd of zij kort willen aangeven op welke wijze de inwoners van Venray door hen betrokken zijn bij de totstandkoming van hun verkiezingsprogramma.

Hun reacties staan als begeleidende informatie op deze site vermeld.

De stelling is: De gemeenteraad luistert naar de burgers.

De kiesgerechtigde inwoners van Venray worden hierbij uitgenodigd om tot begin maart op de website www.burgersvanvenray.nl aan te geven of men het eens of oneens is met de deze stelling. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om te reageren op de begeleidende informatie die de verschillende partijen op deze site hebben laten vermelden.

Wij kunnen een steuntje in de rug gebruiken, wil jij ons helpen?


Met SponsorKliks kan je een financiële bijdrage leveren aan Omroep Venray zonder dat het jou een cent extra kost! 

Bestel online een gerecht naar keuze bij bijvoorbeeld Thuisbezorgd en Omroep Venray ontvangt hiervoor geld in de clubkas. Ook doen grote webwinkels als Bol, Coolblue, Booking en Expedia mee. Een percentage van het aankoopbedrag gaat naar ons.

Mee doen kost je nogmaals...niets!

SponsorKliks, gratis sponsoren!