facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray whatsapp omroepvenray
juni 26, 2022
kijk live kijk live luister live

Politie

St. Oda Klooster wordt Wooncoöperatie Villa Romana

juni 17, 2022

Op 15 juni 2022 ondertekenden wooncoöperatie Villa Romana, een initiatief van twee bewoners uit Venray, met maatschappelijke zelfbouwontwikkelaar Steenvlinder, een samenwerkingsovereenkomst voor de herontwikkeling van het St. Oda Klooster aan de Merseloseweg in Venray.

Wethouder Jan Jenneskens was aanwezig en benadrukte dat Venray graag ruimte maakt voor nieuwe woonvormen die aansluiten bij zijn inwoners. Ook geinteresseerden, omwonenden, de wijkraad en pers was uitgenodigd. De zaal was goed gevuld en de reacties waren positief op de plannen.

Het plan

Wethouder Jenneskens laat weten dat de initiatiefnemers, Leo Heldens en Sef Hendriks, van Villa Romana veel geduld en doorzettingsvermogen hebben getoond met hun plannen. Om hun ideeén te realiseren zochten zij een samenwerkingspartner om de (her)ontwikkeling van het klooster uit 1950 van de grond te krijgen. Deze partner vonden zij in Steenvlinder, een ontwikkelaar die onder meer ook het monumentale klooster Pannesheide in Kerkrade transformeert. Steenvlinder neemt de verdere planvorming en de herontwikkeling risicodragend op zich. 

Marnix Norder, mede-eigenaar van Steenvlinder, legt uit dat de plannen voor het St. Oda klooster in nauwe samenwerking met Villa Romana en de toekomstige bewoners verder worden uitgewerkt. Er is op dit momenteel een lijst van geinteresseerden. Ook de directe omgeving wordt betrokken bij de ontwikkeling. In het klooster passen 8 tot 12 appartementen. De tuin biedt ruimte om de woongemeenschap uit te breiden met meerdere woningen. Globaal is het plan om eind 2023 in verkoop te gaan. 

Wooncoöperatie Villa Romana en Steenvlinder

Wooncoöperatie Villa Romana staat voor een woongemeenschap waarbij waarden als samen leven’ en ‘naar elkaar omkijken’ centraal staan. Leo en Sef van Villa Romana, lichten toe waarom dit woonproject belangrijk is om nu op in te zetten. Ze zien dat er minder verbinding en zorg onder mensen is ontstaan en hoe de overheid en markt hier onvoldoende op acteert. De samenwerking met Steenvlinder betekent dat zij hun visie, hun droom, waaraan zij al sinds 2018 werken, daadwerkelijk opgepakt zien worden. De partijen delen de noodzaak om gemeenschappen te koesteren, eigen regie toe te laten en duurzaamheid te stimuleren.

Steenvlinder deelt de woonvisie van de coöperatie en koopt de locatie aan om hier straks mensen te begeleiden bij hun woonwensen en hun ideale woning te realiseren. Marnix Norder, mede-eigenaar Steenvlinder: "Door een plek zo in te richten dat mensen elkaar ontmoeten, binnen of buiten, en waar je samen zorg draagt, breng je mensen echt bij elkaar. Eigen regie op je woning in een buurt waar je naar elkaar omkijkt is fijn wonen voor iedereen.” 

Meer informatie over Villa Romana:

De initiatiefnemers Leo Heldens en Sef Hendrikx begonnen in november 2018 met een droom. Zij wilden een kleinschalige leef- en woongemeenschap ontwikkelen in Venray, waar goed nabuurschap, zorg voor elkaar als het nodig is, het delen van gebruiksgoederen (auto, wasmachine, tuin e.d.) en gemeenschappelijke ruimten gerealiseerd kunnen worden. Coöperatie Villa Romana zet zich in voor het inhoudelijk beheer van een gemeenschappelijke woonvorm.

Meer informatie over Steenvlinder:

Steenvlinder is een maatschappelijke ontwikkelaar voor zelfbouwers. Zij maken zich sterk voor zelfbouw: op vrije kavels of casco-woningen op kavels of in gebouwen. Met het doel om zoveel mogelijk mensen het trotse gevoel te geven dat zij zelf hun woning kunnen bouwen of afbouwen. Bij Steenvlinder zijn mensen zelf de baas over hun ontwerp van hun woning, de uitvoering en hun budget. Zij bouwen voor de lange termijn. 

Op de foto ziet u: ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door Marnix Norder namens Steenvlinder met Leo Heldens en Sef Hendrikx namens wooncoöperatie Villa Romana.

 

Aanvullende informatie

  • Bron foto: Persfoto