facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray whatsapp omroepvenray
december 04, 2022
kijk live kijk live luister live

Politie

Drie scholen, één doel: rijker onderwijsaanbod

maart 23, 2022

Om in de regio Land van Cuijk en Maasduinen kwalitatief goed onderwijs voor de toekomst te borgen, regionale ambities te verwezenlijken en financieel gezonde scholen te houden, zijn het Elzendaalcollege, het Merletcollege en Metameer in de zomer van 2021 een strategisch proces gestart dat geleid heeft tot een gezamenlijk toekomstperspectief: het vormen van een regionale scholengroep. Een scholengroep met verschillende vestigingen met elk een eigen (voor de leerlingen herkenbaar) profiel en profilering.

Meer tijd

Afgelopen maanden is gesproken met de medezeggenschapsraden en de Raden van Advies. Om aan de maatschappelijke en bestuurlijke opdracht te voldoen, nemen ze meer tijd om met brede betrokkenheid een voorstel voor het onderwijslandschap en de organisatie van de toekomst verder uit te werken. Zo werken ze samen aan de herijking van het onderwijslandschap in een gebied dat te maken heeft met krimp. Het voorstel moet er voor het einde van 2022 liggen.

Integraliteit

Een voorstel waarmee ze door deze intensieve samenwerking een rijker onderwijsaanbod met meer keuzemogelijkheden voor de (toekomstige) leerlingen creëren. Want, de samenwerking tussen het Elzendaalcollege, het Merletcollege en Metameer geeft garanties voor het behoud van keuzemogelijkheden voor leerlingen en ouders. En zo behouden ze ook de kleinschaligheid en diversiteit binnen een groter geheel in de regio Land van Cuijk en Maasduinen.

Aanvullende informatie

  • Bron foto: Fusieschool