facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray
juli 16, 2024
     
Gemist kijk live luister live

Praktische uitvoering woningbouwbeleid Venray stagneert

juli 08, 2024

In mei 2023 werd bij het vertrek van voormalig wethouder Wonen; Jan Jenneskens aangegeven dat voor de jaren daarop flink gebouwd zou worden in de gemeente Venray. Dit was dan ook terug te vinden in de beleidsnotitie waarin dit vastgelegd is. De plannen voor meer dan duizend woningen lagen klaar om uitgevoerd te worden.

In de beleidsnotitie “rapportage-meerjarige-woningbouwprogramma-2023-2035-en-woningmonitor” zou Venray 200 woningen jaarlijks moeten bouwen. De kreet ‘Bouwen, bouwen bouwen’ was ook de boodschap die ook ondersteund werd door de politieke partijen in de gemeente. In die notitie is aangegeven dat vooral de eerste jaren er veel gebouwd moet worden om een inhaalslag te kunnen maken. Dit was verder onderbouwd met heel veel cijfermateriaal. De praktijk blijkt echter veel weerbarstiger te zijn ondanks uitvoerige rapportages en notities en papier is geduldig.

In 2022 werden er uiteindelijk 226 nieuwe woningen in de gemeente Venray opgeleverd. Een zeer respectabel aantal wat al in jaren niet was voorgekomen.

In de prognose voor 2023 en 2024 werd verwacht dat er totaal 387 woningen opgeleverd zouden worden. Kijkend naar de realiteit dan wordt dit aantal echter bij lange na niet gehaald. In 2023 betrof het uiteindelijk slechts 78 opgeleverde woningen en voor 2024 ziet het er echt niet beter uit. En ook voor 2025 gaan die 200 woningen waarschijnlijk niet gehaald worden. Concreet betekent dit dat Venray al honderden woningen achterloopt op de genoemde aantallen in het beleidsplan.

Als bouw van woningen vergeleken wordt met de buurgemeenten, dan doen ze het daar veel beter. Horst a/d Maas in 2023 308 woningen en komende jaren mag verwacht worden dat daar flink gebouwd blijft worden (300-400 per jaar) . Ook In Deurne en Land van Cuyk is het bouwtempo flink opgeschroefd en wordt het een na het andere bouwplan ontwikkeld. Hier lukt dit blijkbaar wel en wordt er ogenschijnlijk beter geanticipeerd op de actuele situatie.

Oorzaken vertraging woningbouw

Leunen-Zuid vertraging door bezwaren buurt over ontsluiting. Bouw zou enkele jaren geleden al klaar moeten zijn.

Planvorming ‘De Brier” 350 woningen gaat niet door. Geen overeenstemming met ontwikkelaar.

Terrein Vincent van Gogh, Plaats voor ongeveer 200 -250 woningen gaat niet door. Nu wonen er tijdelijk vluchtelingen uit Oekraine.Oostrum-Oost, problemen met bespuiten landbouwgrond waardoor de helft vooralsnog niet gebouwd kan worden.

Prins Bernhardstraat Venray, sloop en nieuwbouw, Bezwaren buurtbewoner(s) over hoogte en aantal woningen.

Gasstraat Venray, Ongeveer 10 jaar geleden al plannen. Plannen meerdere malen aangepast. Enorme vertraging. Nu lijkt er eindelijk schot in te komen.

Poststraat Venray, plaats oud postkantoor. Bezwaren omwonenden omtrent hoogte en uitzicht.

Bouw appartementen Leunseweg naast politiebureau. Status hiervan is onduidelijk.

Men kan zich natuurlijk ook afvragen waarom veel plannen uiteindelijk niet doorgaan of vertraagd worden. Mogelijk is informatie en communicatie vanuit de gemeente naar buurtbewoners toe een factor die meespeelt evenals goede voorbereiding vanuit de gemeente zelf en/of gebrek aan mankracht. Het beleid rond uitstoot van stikstof, geurcirkels en een gebrekkige infrastructuur van het energienetwerk zijn factoren waar de gemeente weinig invloed op heeft.

Het is overigens niet allemaal negatief. Als alles meezit zal de bouw van de appartementen (100) op de hoek Westsingel/Langstraat op redelijke termijn starten. Tevens zijn er plannen voor 62 woningen in plan Hoendersveld. Voordat de bouw daar begint is het echter eind 2025. Zeer recent is voorgesteld om de Brabander verder uit te breiden met 130 woningen. Het is echter nog onduidelijk wanneer deze woningen gerealiseerd kunnen worden. Dit kan mogelijk nog enkele jaren duren. Voor de wat langere termijn worden woningen gebouwd aan de Merseloseweg op en rond de plaats van het oude ziekenhuis.

Bouw in kerkdorpen

In de Venrayse kerkdorpen liggen er wel de nodige plannen die uitgevoerd gaan worden of binnen redelijke termijn tot uitvoering komen. Genoemd kan worden: Deels Oostrum-Oost en Ysselsteyn “De Wei”. Ook voor Merselo, Leunen-Oost en Oirlo en Heide en Wanssum zijn er plannen in ontwikkeling.

Kort samengevat: Komende 2 tot 3 jaar zal de achterstand wellicht alleen maar verder oplopen en zeker zullen de wachttijden voor een sociale huurwoning nog langer worden. Inmiddels ligt de wachttijd al op vijf tot zes jaar. Er is dus vooral behoefte aan (goedkope) huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Voor de duurdere sector is er aanbod genoeg.

Verder zou de gemeente Venray er goed aan doen om burgers goed te informeren over de stand van zaken rond alle woningbouwplannen. Bijvoorbeeld via de gemeentelijke website.

Tenslotte zou het ook een goede zaak zijn als de gemeente op zoek gaat naar een nieuwe uitbreidingswijk voor Venray om ook op langere termijn stappen te kunnen zetten in de woningbouw voor de inwoners. Het aantal inbreidingsmogelijkheden raken op termijn ook uitgeput.

Foto: impressie Nieuwbouw Hoendersveld Venray.

 

 

Aanvullende informatie

  • Bron foto: Venterra
  • Bron artikel: Diverse bronnen
  • Maker: Wim van Bracht
Gepubliceerd in Nieuws