facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray
juni 19, 2024
     
Gemist kijk live luister live

Strengere maatregelen voor werken met voortplanting gevaarlijke stoffen

mei 28, 2024

Vanaf deze week gelden nieuwe regels voor het werken met stoffen die gevaarlijk zijn voor de voortplanting, zoals lood, hormonen, lijmen en bepaalde geneesmiddelen.

Deze stoffen, die risico's vormen voor vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding, vallen nu onder dezelfde strenge regels als kankerverwekkende en mutagene stoffen. 

Nederland heeft deze richtlijn verwerkt in de nationale wetgeving, met wijzigingen in het Arbobesluit en de Arboregeling. Voor beroepen zoals schoonmakers en laboratoriummedewerkers is blootstelling aan deze stoffen soms onvermijdelijk. Werkgevers moeten extra voorzorgsmaatregelen treffen om hun werknemers te beschermen.

Nederland heeft strengere regels dan de EU-richtlijn voor stoffen zonder veilige drempelwaarde. De bewaartermijn voor blootstellingsregistratie is verlengd tot 40 jaar, veel langer dan de 5 jaar die de EU voorschrijft. Dit helpt beter de langetermijngevolgen vast te stellen.

Meer informatie over de maatregelen die werkgevers moeten nemen, is te vinden op het Arboportaal.

Aanvullende informatie

  • Bron foto: Pixabay
  • Bron artikel: Rijksoverheid
  • Maker: Diana
Gepubliceerd in Nieuws