facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray
juni 19, 2024
     
Gemist kijk live luister live

Nationale Inzameling Landbouwplastics

mei 17, 2024

Initiatief Nationale Inzameling Landbouwplastics legt verbinding met Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie (NRK)

In verschillende Europese landen wordt de inzameling van landbouwplastics op een nationaal niveau gecoördineerd. Met financiële ondersteuning van LIOF (Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering) onderzoeken Platform Tuinbouwreststromen, Greenport West-Holland en Bluehub of er ook in Nederland draagvlak is voor een dergelijk platform. Hierin heeft het initiatief de verbinding gevonden met de Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie (NRK). De partijen trekken inmiddels gezamenlijk op om bedrijven uit de agrarische sector, plastic recycling en afvalinzameling bij het initiatief te betrekken.

Om de groeiende wereldwijde vraag naar grondstoffen op een efficiënte en duurzame manier het hoofd te kunnen bieden heeft de Nederlandse overheid als doelstelling dat in 2050 de economie volledig circulair moet zijn. Voorbeelden van initiatieven die hieraan moeten bijdragen zijn het verbod op single-use plastics, zoals rietjes en wegwerpbekers, het gescheiden inzamelen van huisafval en het statiegeldsysteem voor blik en plastic flessen.

Kunststoffen zijn waardevolle, functionele grondstoffen waar we zuinig en zorgvuldig mee om moeten gaan. De Nederlandse Rubber en Kunststof industrie neemt haar verantwoordelijkheid door verschillende initiatieven, zoals Rethink Plastics, en door actief bij te dragen aan hergebruik en het verhogen van circulariteit. Daarmee dragen we bij aan maatschappelijke doelstellingen:

CO2-emissies en energiegebruik drastisch verlagen; weg van virgin fossiele grondstoffen

Bovenstaande kan alleen door versnelling van het volume aan alternatieve grondstoffen op basis van bio-based en recyclaat.

De Rubber en Kunststof Industrie heeft de afgelopen decennia reeds veel positieve ervaring opgedaan met inzameling en recycling van leidingsystemen, vloerbedekking, autobanden, metaal en kunststof-onderdelen van sloopauto’s, plastic flessen, etc. Ook heeft de sector met haar 400 leden -kunststofverwerkers en recyclers – samen met de overheid en brandowners een belangrijke rol in het beperken van éénmalige en plastic-wegwerpverpakkingen. Verder wordt er gekeken naar andere product-segmenten waar inzameling en recycling een bijdrage kan leveren aan beperking van de CO2-emissie, energiegebruik en de afhankelijkheid van virgin fossiele grondstoffen.

Recycling van plastic in agro sector

Ook binnen de agrarische sector lopen activiteiten om de recycling van plastics mogelijk te maken. Zo worden via stichting STORL (Stichting Opruiming Resten en Lege Verpakkingen in de Landbouw) lege verpakkingen voor gewasbeschermingsmiddelen ingezameld. Repeats Europe neemt kuilfolie en wikkelfolie in voor recycling. Veel potten en trays worden al gemaakt uit recyclaat en worden goed gerecycled. Daarnaast zijn er diverse andere initiatieven vanuit recyclers, kunststofverwerkers en verkooporganisaties.

Toch is het voor agrarisch ondernemers vaak lastig om een goed beeld te krijgen waar zij met hun verschillende plastic reststromen naartoe kunnen. De lopende initiatieven richten zich op specifieke soorten plastic en hanteren specifieke voorwaarden en afvoerkosten. Dit zorgt ervoor dat nog steeds grote hoeveelheden plastics, die in de basis geschikt zijn voor recycling, verbrand worden.

Bestaande activiteiten kwetsbaar

De bestaande recycling activiteiten blijken bovendien kwetsbaar; door te focussen op recycling en niet op het toepassen van recyclaat in nieuwe producten zijn recyclingbedrijven afhankelijk van de marktprijs. Dit leidt momenteel tot problemen in deze sector doordat goedkope virgin plastics de markt overspoelen. Daarom zijn producenten geneigd minder te betalen voor recyclaat. Door de federatie NRK aan het initiatief Nationale Inzameling Landbouwplastics te verbinden wordt getracht de keten te sluiten en te borgen dat het / gerecycleerde materiaal wordt gebruikt om weer nieuwe producten te produceren.

Initiatief Nationale Inzameling Landbouwplastics

Het initiatief Nationale Inzameling Landbouwplastics wil daarmee de bestaande activiteiten samenbrengen en uitbreiden. Zo willen ze het voor alle agrariërs in Nederland mogelijk maken om plastic reststromen ten behoeve van recycling aan te bieden.

Bent u betrokken bij de productie, verkoop of het gebruik van landbouwplastics of bij het transport, de verwerking of recycling hiervan en wilt u bijdragen aan dit initiatief? Dan komt de organisatie graag met u in contact. Dit kan door direct te reageren via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aanvullende informatie

  • Bron foto: Bluehub
  • Bron artikel: Initiatief Nationale Inzameling Landbouwplastics
  • Maker: Omroep Venray
Gepubliceerd in Nieuws