facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray
mei 28, 2024
     
Gemist kijk live luister live

Uitbreiding mestvergister Houbensteyn nog steeds onzeker

april 05, 2024

De Houbensteyn Groep wil haar veevoerfabriek verplaatsen naar de Ysselsteynseweg 25 in Ysselsteyn richting Heide. Ook wil ze haar mestvergister op dat terrein uitbreiden.

Er is meer onderbouwing nodig van de locatiekeuze. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het milieueffectrapport. Een aantal realistische andere oplossingen voor locatiekeuze, terreininrichting en capaciteit zijn niet onderzocht. Ook is er onduidelijkheid over de manier waarop de milieugevolgen van de wel onderzochte oplossingen met elkaar en met de huidige situatie zijn vergeleken. De gemeente Venray had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.

De Houbensteyn Groep wil de mestvergisting en -verwerking aan de Ysselsteynseweg 25 in Heide (gemeente Venray) uitbreiden naar een capaciteit van maximaal 75.000 ton per jaar. Ook wil Houbensteyn de mengvoerfabriek en het kantoor aan de Ysselsteynseweg 69 verplaatsen naar de Ysselsteynseweg 25. Om dit mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Voordat de gemeenteraad van Venray besluit over deze wijziging van het bestemmingsplan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Meer onderbouwing is nodig van het plan om de mestvergisting en mengvoerfabriek te concentreren bij het bestaande varkensbedrijf aan de Ysselsteynseweg 25. Er ontbreken enkele realistische alternatieven. Zo ontbreekt een alternatief waarin de uitbreiding van de vergisting op een andere locatie plaatsvindt. Ook zijn geen alternatieven onderzocht met een lagere voerfabriek of het onderbrengen van de voerproductie bij bestaande fabrieken van derden. Dit heeft effect op de omvang van de milieugevolgen en kan daarom leiden tot een andere beoordeling ervan.

Ook is er geen zuivere effectvergelijking mogelijk tussen het plan en de onderzochte alternatieven daarvoor die wel zijn onderzocht. In het voorgenomen plan zijn maatregelen meegenomen die de effecten op bijvoorbeeld geur en verkeer verminderen. Het is onduidelijk of deze maatregelen ook zijn meegenomen bij de alternatieven, zo schrijft de Commissie in haar advies.

De gemeente neemt het advies over. De initiatiefnemer vult het rapport aan en laat het daarna opnieuw beoordelen door de Commissie.

Zie ook de zienswijze die de NMF Limburg heeft ingediend op deze forse uitbreiding: https://www.nmflimburg.nl/nieuws/nmf-limburg-dient-zienswijze-in-tegen-uitbreiding-mestfabriek-in-ysselsteyn/

Aanvullende informatie

  • Bron foto: Pexels
  • Bron artikel: Commissie voor de milieueffectrapportage
  • Maker: Omroep Venray
Gepubliceerd in Ysselsteyn