facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray
februari 21, 2024
     
Gemist kijk live luister live

Venray past Ruimte voor Ruimte-regeling aan

september 20, 2023

De Ruimte voor Ruimte-regeling van gemeente Venray wordt aangepast op vijf punten.

De regeling is bedoeld om de leefomgeving rondom veehouderijen te verbeteren. De aanpassingen maken het voor meer veehouderijen mogelijk om hieraan deel te nemen. Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 19 september ingestemd met de aanpassingen. Op 31 oktober beslist de gemeenteraad over het voorstel.

Vanaf 2000 is het voor veehouderijen die aan voorwaarden voldoen mogelijk om een woning in het buitengebied te bouwen in ruil voor het beëindigen van intensieve veehouderij of de sloop van dierenverblijven. Hiermee worden veehouderijen gestimuleerd om te stoppen met intensieve veehouderij waardoor het woon- en leefklimaat in de omgeving van deze veehouderijen verbetert. In 2018 is deze Ruimte voor Ruimte-regeling voor de laatste keer aangepast.

Aanpassingen 2023

De regeling uit 2018 wordt op vijf punten aangepast:

· Alle veehouderijen die geuroverlast veroorzaken voor minimaal één woning komen in aanmerking. Een veehouderij hoeft dus niet meer binnen 400 meter afstand van een dorp te liggen.

· Deelnemers aan de Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderij (LBV) kunnen vanaf nu ook deelnemen.

· Voormalig nertsenhouders kunnen vanaf nu ook deelnemen.

· De regeling mag worden ingezet voor het realiseren van meerdere woningen.

· De looptijd van de regeling is anderhalf jaar. Het is mogelijk om in uitzonderlijke gevallen maatwerk te leveren.

Wethouder Daan Janssen: “De wens om de Ruimte voor Ruimte-regeling aan te passen leeft al langer in onze gemeente. Ik ben blij dat de aangepaste regeling er nu is. Deze aanpassing zorgt ervoor dat meer intensieve veehouderijen in aanmerking komen en we zo op meer plekken iets kunnen doen aan de overlast. Door ook ruimte te bieden voor het bouwen van andere type woningen spelen we in op de veranderende woonbehoefte.”

Aanvullende informatie

  • Bron foto: Gemeente Venray
Gepubliceerd in Nieuws