facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray
oktober 03, 2023
     
kijk live kijk live luister live

230404 oekraïne LHO MR 320x100px1

Locatiekeuze nieuw bedrijventerrein in Venray

april 27, 2023

Het college van B&W van de gemeente Venray heeft aan de raad voorgesteld in te stemmen met Smakterheide-Noord als locatie voor de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein.

Het nieuwe terrein is 22 hectare groot en zal bestaan uit kavels van maximaal 2 hectare per stuk. Ook wordt zo’n 20 hectare aan natuurgebied aangelegd.

Gemeente Venray: "Hiermee creëren we niet alleen een goede overgang naar het Loobeekdal, maar leveren we ook een belangrijke bijdrage aan natuur- en klimaatdoelstellingen. Gemeente Venray is sinds 2016 aandeelhouder van Greenport Venlo. Via dit aandeelhouderschap werken we aan de economische en ruimtelijke ontwikkeling van de regio. Onderdeel van deze samenwerking is de afspraak dat Venray maximaal 30 hectare aan nieuwe bedrijventerreinen mag ontwikkelen. Hiervoor werd in 2017 de Spurkt als beste locatie aangewezen. Tussen 2018 en 2020 is de bestemmingsplanprocedure hiervoor doorlopen. De gemeenteraad heeft in 2021 uiteindelijk besloten niet in te stemmen met dit plan. Er waren vooral vraagtekens bij de geschiktheid van de locatie in samenhang met de vraag uit de markt, de inpassing ten opzichte van het Loobeekdal en de grootte van de kavels. De raad gaf toen aan vooral in te willen zetten op het tegemoetkomen aan de lokale behoefte en het tegengaan van grootschalige logistieke nieuwkomers."

Onderzoek naar lokale behoefte

Eind 2021 is er vervolgens een onderzoek gedaan naar de lokale marktbehoefte. Conclusie was dat er in Venray voor de periode van 2022 tot en met 2030 een ontwikkelopgave is van 15 tot 22 hectare nieuw aan te leggen bedrijventerrein. In de afgelopen periode hebben meerdere Venrayse bedrijven zich nadrukkelijk bij de gemeente gemeld met de vraag naar uitbreidingsruimte. De noodzaak om nieuwe bedrijventerreinen te ontwikkelen is dus hoog. Het huidige aanbod is vrijwel op, waardoor de gemeente Venray het risico loopt dat bedrijven noodgedwongen naar elders verhuizen. In november 2022 heeft de gemeenteraad er bij het college nogmaals op aangedrongen haast te maken met een nieuwe locatiekeuze.

Smakterheide-Noord als meest geschikte locatie

Na een studie naar zeven mogelijke locaties kwam uiteindelijk weer het gebied aan de Spurkt (Smakterheide-Noord) als meest geschikte locatie uit de bus. Op deze locatie kan de volledige opgave van 22 hectare nieuw bedrijventerrein worden gerealiseerd en het gebied is goed ontsloten. Daarnaast is er ruimte voor de ontwikkeling van 20 hectare natuurgebied. “Het huidige voorstel verschilt hiermee wezenlijk van het oude bestemmingsplan de Spurkt: een in omvang veel kleiner bedrijventerrein met kleinere kavels voor lokale ondernemers”, aldus wethouder Wim de Schryver. “Het nieuwe natuurgebied draagt bij aan de gewenste uitbreiding van ons bosgebied en het verbeteren van de biodiversiteit. Ook zorgen we hiermee voor een sterke overgang richting het Loobeekdal, wat aansluit bij de landelijke doelstelling om meer rekening te houden met water en bodem bij de ruimtelijke inrichting.”

In de vergadering van 27 juni neemt de gemeenteraad een besluit over deze voorkeurslocatie. Pas daarna wordt de ruimtelijke, financiële en juridische inpassing verder uitgewerkt en volgt de bestemmingsplanprocedure, met daarbij de mogelijkheden tot inspraak.

Aanvullende informatie

  • Bron foto: Google Earth

Wij kunnen een steuntje in de rug gebruiken, wil jij ons helpen?


Met SponsorKliks kan je een financiële bijdrage leveren aan Omroep Venray zonder dat het jou een cent extra kost! 

Bestel online een gerecht naar keuze bij bijvoorbeeld Thuisbezorgd en Omroep Venray ontvangt hiervoor geld in de clubkas. Ook doen grote webwinkels als Bol, Coolblue, Booking en Expedia mee. Een percentage van het aankoopbedrag gaat naar ons.

Mee doen kost je nogmaals...niets!

SponsorKliks, gratis sponsoren!