facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray
oktober 03, 2023
     
kijk live kijk live luister live

230404 oekraïne LHO MR 320x100px1

SP afdelingen kritisch over het project “Grenzeloos Meten”

april 12, 2023

Hieronder leest u een persbericht wat gestuurd is door SP Venray en SP Horst aan de Maas aan de gemeenteraden en het College van B&W van de gemeenten Horst aan de Maas, Venray en Peel & Maas en aan Provinciale Staten en het College van GS van de provincie Limburg met kritische vragen over het project “Grenzeloos Meten”.

Op 22 maart organiseerde de gemeente Horst aan de Maas een informatiebijeenkomst over het project “Grenzeloos Meten”. Een project dat door de provincie Limburg samen met de gemeenten Horst aan de Maas, Venray en Peel & Maas is ontwikkeld, gericht op realiseren van een regionaal dekkend meetnetwerk met fijnstofmeters en geurbeleving met als uiteindelijk gewenst resultaat een betere luchtkwaliteit. Het project wordt onder leiding van de gemeente Venray en de RUD ZL uitgevoerd door het RUD ZL en Connecting Agri&Food (CON A&F), een commercieel adviesbureau dat verbonden is aan de agrifood-sector. Door de SP-afdelingen worden vraagtekens geplaatst bij de onafhankelijkheid van dit adviesbureau. Mede naar aanleiding van een brief van de vereniging Behoud de Parel - die een verzoek tot samenwerking binnen het project “Grenzeloos Meten” heeft afgewezen - hebben de SP-afdelingen Venray en Horst aan de Maas een brief gestuurd aan de samenwerkingspartners met kritische vragen.

De SP heeft – getuige haar vragen – grote twijfels bij het project. Naar aanleiding van de constatering van Behoud de Parel dat het ontbreekt aan een concreet doel, een concreet verwachtingspatroon, een doelgerichte kalibratie, een doelgerichte analyse van meetgegevens en een duiding van de geregistreerde metingen vraagt de SP aan de colleges hoe zij alsnog gaan voldoen aan de (minimale) vereisten, als door een woordvoerder van het RIVM aanbevolen tijdens de informatiebijeenkomst. Ook vraagt de SP of het project eigenlijk alleen maar “voor de bühne” is. Reden om te vragen hoe concrete doelen gerealiseerd kunnen worden in het terugdringen van de uitstoot van fijn stof en de stank in het buitengebied. Daar voegt de partij de vraag aan toe hoe - indien geen concrete resultaten geleverd worden in het terugdringen van uitstoot van fijn stof en stank - de besteding van de door het rijk beschikbaar gestelde subsidie maatschappelijk verantwoord kan worden?

Ook bij de concrete uitvoering van het project plaatsen de SP Venray en Horst aan de Maas vraagtekens. Zo vragen zij hoe de metingen die plaatsvinden via het project “Grenzeloos Meten” concreet leiden tot een gedefinieerde oplossing voor een gezonde woonomgeving en een gezonde veehouderij en hoe dat gemonitord wordt. Naar aanleiding van een eerder project in Venray (project Boeren en Burgers) wordt gevraagd wat de concrete resultaten zijn van het project als het gaat om het terugdringen van uitstoot van bijvoorbeeld fijn stof. De SP-afdelingen vragen dat omdat bij het project “Grenzeloos Meten” teruggegrepen wordt op dat project en ook de daarbij gebruikte methodiek en meetinstrumenten ingezet worden.

In een bijlage bij de brief wijzen de SP Venray en Horst aan de Maas op rapportages van de provincie met betrekking tot meetnetwerken waarin wordt gesteld dat in het meetnet een Limburgs achter-grondstation ontbreekt en dat er veel zorgen zijn over de luchtverontreiniging in het noorden van Limburg: “een groot gebied met veel intensieve veehouderij, vergelijkbaar met delen van Brabant. De fijnstof blootstelling hiervan wordt voor 95 procent bepaald door secundair fijnstof. Het NSL benoemt dit gebied al jaren als PM10 knelpuntlocatie. Dit gebied heeft haar eigen referentieluchtkwaliteitstation nodig om de luchtkwaliteit gerelateerde gezondheidsbelasting en de ontwikkelingen in de tijd te monitoren”. Dit knelpunt wordt niet opgelost door de aanpak van indicatieve fijnstofmetingen met meetkits zonder referentiestations, als gerealiseerd via het project “Grenzeloos Meten”.

Voor meer informatie: Paul Geurts – 06-57311011

Aanvullende informatie

  • Bron foto: Pixabay

Wij kunnen een steuntje in de rug gebruiken, wil jij ons helpen?


Met SponsorKliks kan je een financiële bijdrage leveren aan Omroep Venray zonder dat het jou een cent extra kost! 

Bestel online een gerecht naar keuze bij bijvoorbeeld Thuisbezorgd en Omroep Venray ontvangt hiervoor geld in de clubkas. Ook doen grote webwinkels als Bol, Coolblue, Booking en Expedia mee. Een percentage van het aankoopbedrag gaat naar ons.

Mee doen kost je nogmaals...niets!

SponsorKliks, gratis sponsoren!