facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray
juni 07, 2023
     
kijk live kijk live luister live

230404 oekraïne LHO MR 320x100px1

Gezondheidswinst te behalen rond hart- en vaatziekten in Noord-Limburg

maart 28, 2023

Apotheken starten onderzoek naar juist medicijngebruik

 

Lang niet iedere patiënt gebruikt zijn of haar medicatie op de manier zoals met de (huis)arts is besproken. Met juist gebruik, volgens de voorgeschreven dosering, is gezondheidswinst te behalen. Het stimuleren van juist medicatiegebruik wordt nu nog slechts mondjesmaat toegepast. Daarom gaan elf apotheken in Noord-Limburg een jaar lang gebruikers van geneesmiddelen voor hart- en vaatziekten benaderen om te ontdekken of zij hun medicijnen goed innemen.

Om het onderzoek mogelijk te maken, financiert ZonMw in het kader van Goed Geneesmiddel Gebruik een aantal Proeftuinen in Nederland, waarin onder begeleiding van het Make-it consortium verschillende projecten plaatsvinden. De Proeftuin Therapietrouw Noord-Limburg (PTT-NL) is een van deze proeftuinen.

Noord-Limburg is een goed afgebakend gebied met ruim 280.000 inwoners. Er is al jarenlang een hoge mate van hart- en vaatziekten ten opzichte van andere regio’s in Nederland. Het geneesmiddelgebruik is hoog, er is een groeiend tekort aan zorgprofessionals en mantelzorgers zijn overbelast. Een optimale behandeling van hart- en vaatziekten in deze regio verdient daarom speciale aandacht. Verbetering van juist medicijngebruik is een belangrijk onderdeel. Uit onderzoek is gebleken dat hiermee onder andere spoedopnames in het ziekenhuis kunnen worden voorkomen.

Samenwerking

In de regio Noord-Limburg zijn de zorgprofessionals goed georganiseerd en gewend aan samenwerken in projecten. Zo zijn er samenwerkingsverbanden tussen de Limburgse Apothekers Coöperatie (LapCo) en de huisartsen (Cohesie), de thuiszorgorganisaties en ziekenhuis VieCuri. De huisartsen onderschrijven het belang juist medicijngebruik, maar vertrouwen vanwege hoge werkdruk en personeelstekort op uitvoering door de apotheek. Dat kan binnen de proeftuin.

PTT-NL heeft gekozen voor een aanpak die eerder in de Amsterdamse Therapietrouw Proeftuin gedaan is. Eerst worden mensen opgespoord die mogelijk hun medicatie niet volgens de voorgeschreven dosering gebruiken. Daarna wordt beoordeeld of dat inderdaad zo is. Vervolgens volgt een gesprek met de patiënt, zonodig na overleg met de huisarts. Doel is om problemen die mensen ervaren met betrekking tot medicatie in kaart te brengen en samen op te lossen.

Minimaal duizend

Tussen 1 april 2023 en 31 maart 2024 gaan de elf openbare apotheken van PTT-NL gebruikers van geneesmiddelen voor hart- en vaatziekten benaderen. In dit onderzoek is plek voor duizend patiënten om deel te nemen.

Aanvullende informatie

  • Bron foto: Pixabay
  • Bron artikel: Noord-Limburgse apothekers
  • Datum: dinsdag 28 maart 2023