facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray
juni 07, 2023
     
kijk live kijk live luister live

230404 oekraïne LHO MR 320x100px1

Gemeente Venray start met Venray Fonds

maart 24, 2023

Dit Venray Fonds is opgezet voor ondersteuning energiekosten van verenigingen, organisaties en ondernemers.

Vanaf vrijdag 31 maart kunnen Venrayse verenigingen, maatschappelijke organisaties en mkb-bedrijven aanspraak maken op een eenmalige tegemoetkoming in de gestegen energiekosten. Onder bepaalde voorwaarden, kan een subsidie aangevraagd worden om 50% van de gestegen energiekosten over een periode van zes maanden te compenseren. Met een maximum van 7000 euro.

Voor inwoners zijn er vanuit het Rijk en gemeente al verschillende regelingen om in de oplopende energiekosten te worden ondersteund (zie www.venray.nl/hulp-bij-hoge-energiekosten). Voor maatschappelijke organisaties, verenigingen en kleine ondernemers ligt dit lastiger. Om ook hen hierin tegemoet te komen, riep de gemeenteraad het college van B&W afgelopen november via een motie op met een regeling te komen. In de raadsvergadering van 21 maart heeft de raad unaniem ingestemd met deze nieuwe regeling.

Voorwaarden

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, geldt een aantal voorwaarden. Zo is de regeling uitsluitend bedoeld voor het opvangen van de gestegen energiekosten. Voor een vereniging of maatschappelijke organisatie geldt dat zij gericht moeten zijn op de inwoners van Venray en de

pand(en) die ze gebruiken of bezitten, moeten in de gemeente Venray liggen. Ondernemers komen in aanmerking als zij 1 tot 50 personen in dienst hebben, één of meerdere bedrijfspanden in Venray hebben en ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

En tot slot kunnen ondernemers en verenigingen die al in aanmerking komen voor de landelijke Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) geen aanspraak maken op het Venray Fonds.

Aanvragen

Kijk voor meer informatie over het Venray Fonds op www.venray.nl/hulp-bij-hoge-energiekosten

 

Aanvullende informatie

  • Bron foto: Logo Gemeente Venray