facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray
juni 02, 2023
     
kijk live kijk live luister live

230404 oekraïne LHO MR 320x100px1

Gemeente positief over verbouwingsplannen van OJC Jera'70

januari 27, 2023

Het jongerencentrum Jera uit Ysselsteyn is sterk verouderd en aan vernieuwing toe. De stichting Jeugdcentrum Ysselsteyn heeft de gemeente daarom om geld gevraagd voor een verbouwing.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op basis van het accommodatiebeleid ingestemd met het verzoek. De gemeenteraad neemt in november een definitief besluit bij het vaststellen van de gemeentebegroting 2024. De stichting kan al wel vast aan de slag met de voorbereidende werkzaamheden zoals het aanvragen van de omgevingsvergunning en het laten maken van tekeningen door een architect. Het college van B&W heeft namelijk een subsidie beschikbaar gesteld van € 50.000 als voorbereidingskrediet.

Onderdeel van de samenleving

Bij OJC Jera'70 komt de basisschooljeugd voor sport- en spelactiviteiten. Ook gaan ze jaarlijks op kamp. De oudere jeugd is er elke vrijdagavond en wil vooral samenzijn, darten en muziek luisteren. In de weekenden worden er uitgaansavonden georganiseerd voor jongeren uit de regio. Verder zijn er vele jaarlijks terugkerende activiteiten zoals een zeskamp, een beachvolleybaltoernooi en de Season Kick-Off. Bovendien vormt De Jera ook de thuishaven voor het jaarlijks georganiseerde festival Jera on Air, wat inmiddels is uitgegroeid tot een meerdaags festival met bezoekers over de hele wereld.

Het jongerencentrum De Jera is al jaren onderdeel van de samenleving in Ysselsteyn. Wethouder Daan Janssen beaamt dit: “De Jera is een soos, zoals een soos zou moeten zijn. Het mooie is ook dat een aantal jongeren niet alleen de soos bezoekt maar zelf vrijwilliger wordt. Bij De Jera of bij Jera on Air. Maar ze gaan van daaruit ook naar andere verenigingen of de dorpsraad.”

Locatie

In eerste instantie is een heel traject in het dorp doorlopen om te bekijken of De Jera ondergebracht kon worden in het gemeenschapshuis. Uitgebreid onderzoek heeft uitgewezen dat een aparte plek wenselijk en noodzakelijk is voor een goed jongerencentrum. De huidige plek is daarvoor prima maar het huidige gebouw van De Jera is oud en moet in zijn geheel gerenoveerd worden.

Kosten

De totale kosten voor de verbouwing worden geschat op € 1.764.580 excl. BTW. Een deel wordt door de stichting Jeugdcentrum Ysselsteyn zelf betaald en een deel door fondsen. De gemeente is gevraagd om een bijdrage van € 1.802900 (€ 1.490.000 excl. BTW).

Aanvullende informatie

  • Bron foto: Google Earth screenshot