facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray whatsapp omroepvenray
september 27, 2022
kijk live kijk live luister live

Politie

Stichting “Ik Begin" viert vijf jarig jubileum

september 08, 2022

Stichting “Ik Begin” doorbreekt al vijf jaar stigma en taboes

Waar begin je wanneer je zo diep in je persoonlijke problematiek gevangen zit zodat je geen doel meer voor ogen hebt en geen stap meer durft te zetten? Dit vroegen Remy Kreutz en Ger Geurts, de oprichters van Stichting “ Ik Begin”, zich persoonlijk af. Door samen aan de wandel te gaan zijn ze een aantal dingen meer onder ogen gaan zien. Hierdoor konden ze de eerste belangrijke stap richting deelname aan de maatschappij zetten, namelijk “Ik begin!”.

Met het doel voor ogen ook anderen op deze manier te helpen een begin te maken hun leven weer zin en een doel te geven, zette Remy en Ger alle plannen en ideeën die ze hadden op papier om zo handen en voeten te geven aan de stichting “Ik Begin”. Ze gingen hiermee aan de slag en ontvingen het vertrouwen en financiële steun van de gemeente Venray. En nu, na 5 jaar vol beginners en succesverhalen, viert de stichting op 17 september haar houten jubileum.

Perspectief bieden
We hebben de stichting in 2017 opgericht om personen die door hun persoonlijke problematiek net zulk een grote afstand tot de maatschappij ervaren, enig perspectief te bieden”, vertelt Remy Kreutz. “Deze mensen ervaren vaak op meerdere terreinen in het leven problemen en zijn om zeer uiteenlopende redenen buiten de maatschappij komen te staan. Zowel jonge als oudere mensen die bijvoorbeeld met psychische, sociale en financiële problemen te kampen hebben of fysieke beperkingen hebben. Door het bespreekbaar maken van persoonlijke problematiek en hiermee aan de slag te gaan, bieden we hen de mogelijkheid om met rugzak en al toch te beginnen. Want praten over je problemen is vaak al ‘n probleem en dan heb je er al twee. Er ligt dus een taboe op het bespreken van persoonlijke problemen. Dit kan en moet anders.

Centrale plek
Stichting “Ik Begin” is dan ook dé centrale plek voor persoonlijk herstel en dé plek waar het bespreken van je problematiek voorop staat. Hulpverleners en zorgverleners van diverse instellingen waar een persoon mee te maken krijgt hebben onderling meestal geen contact met elkaar. Ook is het niet altijd even makkelijk om met je probleem bij een instelling aan te kloppen. Daarom hebben wij hier een centraal punt gecreëerd zodat iedereen op een laagdrempelige manier zo goed mogelijk begeleid en geholpen kan worden. Iedere donderdag zijn er in ons Trefpunt verschillende organisaties aanwezig die onze bezoekers vrijblijvend en gratis advies geven. Dit kan gaan over zelfhulp of financiële of andere problemen die men heeft. Zo bieden we een actief netwerk alsook een vangnet waarmee we sneller en actiever inzetten op de richting die mensen willen volgen.

Het kan wél

De persoonlijke ervaring van Ger en mij en vele anderen leert dat het wél kan, ‘met een flinke rugzak weer een begin maken richting de maatschappij’. Maar de aanpak moet echt anders en persoonlijke problemen moeten niet ontweken of weggemoffeld worden. “Ik Begin” betekent dat je ongeacht de rugzak die je meedraagt, actief wilt deelnemen richting of in de maatschappij, en dit doet binnen jouw tempo en mogelijkheden. We bieden de beginners daarom ook een door onszelf ontwikkelde cursus aan. Tijdens de cursus worden ze niet alleen met zichzelf geconfronteerd maar ook met hetgeen wat hun voorgangers met “rugzak” bereikt hebben binnen de stichting en daarbuiten. Alles wat we doen wordt kracht bijgezet door soms wat humor in te zetten en krachtige en sprekende leuzen te gebruiken en door de dingen te visualiseren. Zo lees je op onze muur in de cursusruimte: “Wie aan de wandel gaat zal altijd ergens komen” en op de spiegel van het toilet staat: “Hier kun je van je eigen shit afkomen”.

Na 12 weken hebben de deelnemers meer inzicht gekregen waar ze staan, wat ze willen of kunnen en welke mogelijkheden er zijn. Er is hier ruimte voor persoonlijke groei en mogelijkheden om je talenten te ontwikkelen. We hebben hier verschillende ruimtes met o.a. computers voor grafisch werk en machines voor houtbewerking en andere apparatuur. Ook hebben we een printapparaat voor het bedrukken van T-shirts, hiermee bedrukken we onze eigen kleding met onze eigen visie en spreuken die we vervolgens met trots dragen. Toch zijn wij nog niet zichtbaar genoeg.


Zichtbaarheid
Je kunt ons vinden in het bijgebouw van zorgcomplex Rooyhof (voormalig kloostercomplex Beukenrode) aan de Julianasingel nummer 67 in Venray. We bieden een laagdrempelige en veilige ontmoetingsplek waarbinnen men zich in eigen tempo kan ontwikkelen en die uit kan monden in een onbetaalde of betaalde baan in de maatschappij. Samen met vele andere vrijwilligers, beginners en Trefpuntpartners willen we dat de stichting nog meer zichtbaar wordt in de maatschappij. Want, samen bieden we meer perspectief. Om onze zichtbaarheid te vergroten nodigen we iedereen die nieuwsgierig is naar de visie van stichting “Ik Begin”, van harte uit om op zaterdag 17 september van 14:00-17:00 uur aanwezig te zijn bij ons 5 jarig jubileum.”


Wil jij ook beginnen? Vul dan het contactformulier in op:
https://www.ikbeginvenray.nl/#contact of bezoek op donderdag tussen 9:30 en 15:30 het Trefpunt. Bedrijven, zorginstellingen en scholen die geïnteresseerd zijn in de visie en methodiek van de stichting kunnen bij de stichting een gastles of presentatie op maat aanvragen.

 

Aanvullende informatie

  • Bron foto: Omroep Venray