facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray
juni 23, 2024
     
Gemist kijk live luister live

De huisvesting van woningzoekenden in Venray is problematisch. Vooral starters staan te trappelen van ongeduld om een huurwoning te kunnen bemachtigen. Het kopen van een woning is al niet meer voor iedereen weggelegd mede vanwege de alsmaar stijgende prijzen van woningen en de stijgende hypotheekrente.

 Daarnaast heeft Venray een bijkomend probleem omdat vanuit de centrale overheid de gemeente gedwongen wordt statushouders aan een woning te helpen. Statushouders zijn voormalige asielzoekers die na grondig onderzoek in ons land mogen blijven en hier dan ook mogen werken. Dat betekent dat ze dan ook bij de grote groep woningzoekenden horen.

Venray moet nog voor eind van dit jaar aan 20 statushouders een woning aanbieden.

Tot nu toe zijn 39 asielzoekers met een verblijfsvergunning in 2022 gehuisvest.

De gemeente krijgt elk halfjaar een nieuwe taakstelling van het Rijk. Voor Venray was de opdracht om in het eerste halfjaar 25 en in het tweede halfjaar 34 dus in totaal 59 statushouders te huisvesten, vandaar de resterende nog te zoeken 20 woningen.

In het eerste halfjaar van 2023 moet de gemeente Venray – samen met Wonen Limburg – ook nog eens voor 43 statushouders een woning zorgen.

De druk op onze gemeente neemt toe om voor deze statushouders versneld een woning te zoeken, mede omdat de asielzoekerscentra overvol raken met nieuwe vluchtelingen. Woningzoekenden in Venray moet daardoor nog langer wachten op een geschikte woning.

Hoewel dit een landelijk dilemma is, wil de Stichting Burgers van Venray uw mening hierover peilen.

Zij nodigt u uit om in de komende maand op haar website www.burgersvanvenray.nl  te reageren op de stelling: Ook de gemeente Venray moet statushouders voorrang geven bij woningtoewijzing.

 

Projectontwikkelaar SVE Group wil op het noordelijk deel van bedrijventerrein De Brier in Venray woningen realiseren.

Dit jaar kocht de ontwikkelaar meerdere kavels op het terrein en startte met de planvorming. Binnenkort ontvangen omwonenden, ondernemers en andere direct belanghebbenden een uitnodiging voor de presentatie van de plannen. Deze bijeenkomst vindt nog dit jaar plaats.

Wethouder Jenneskens spreekt van een belangrijke stap in de ontwikkeling van dit gebied: "Er is grote behoefte aan nieuwe woningen voor verschillende doelgroepen. Deze plannen gaan daar zeker aan bijdragen. In Venray-kern willen we zo veel mogelijk tussen bestaande bebouwing bouwen en bij voorkeur niet in het buitengebied. De ontwikkeling van De Brier is een mooi voorbeeld daarvan".

Leegstand en achterstallig onderhoud

Het noordelijke deel van bedrijventerrein De Brier heeft momenteel te maken met leegstand en achterstallig onderhoud. De gebouwen liggen versnipperd en hebben verschillende eigenaren. Delen van het gebied hebben ook een verpauperde uitstraling. Om die redenen onderzocht de ondernemersvereniging van De Brier al eerder of herontwikkeling mogelijk was en ging daarover in gesprek met de gemeente.

Gemeenteraad stemde in met woningbouw

De gemeenteraad besloot in september 2020 om het zuidelijk deel van de Brier aan te wijzen als plek voor grootschalige winkels en het noordelijk deel te gaan wijzigen in een woongebied. Daarbij gaf de raad ook voorwaarden mee voor de uitwerking van woningbouwplannen.

Voorjaar 2023: plannen concreet

De SVE Group heeft met meerdere ondernemers van De Brier afspraken gemaakt over de overname van hun kavels en is met de voorwaarden van de gemeenteraad aan de slag gegaan. De verwachting is dat de plannen het eerste half jaar van 2023 verder vorm krijgen. De gemeenteraad neemt uiteindelijk een besluit over de plannen.