facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray
februari 21, 2024
     
Gemist kijk live luister live

Tijdens een benefietavond voor de Molukse gemeenschap, op zaterdag 15 oktober 2022, heeft burgemeester Leontien Kompier mevrouw Corry de Fretes-Kiriwenno (96) mogen verrassen met een Koninklijke onderscheiding voor haar verdiensten voor de samenleving.

Lid in de orde van Oranje-Nassau

Mevrouw De Fretes-Kiriwenno is al meer dan 50 jaar actief voor de Molukse Evangelische kerk in Venray. Al die jaren heeft zij zich op een hartverwarmende en zorgzame manier ingezet voor de kerk. Zo was zij ruim 30 jaar zondagschoolleidster, 20 jaar secretaris van de kerk en ruim 19 jaar leider van het koor. Ook was ze jaren lid van het schoolbestuur. Mevrouw De Fretes-Kiriwenno mag zich vanaf 15 oktober 2022 Lid in de orde van Oranje-Nassau noemen.

Moederfiguur

De Fretes-Kiriwenno is de moederfiguur van de Molukse gemeenschap in Venray: 'onze tante Corry'. Als oudste Molukse inwoner van Venray is zij een zeer gerespecteerd lid van de gemeenschap. Naar aanleiding van de viering van 70 jaar verblijf van Molukkers in Nederland, heeft een vertegenwoordiger van de Molukse gemeenschap het initiatief genomen om deze Koninklijke onderscheiding aan te vragen.

Op zaterdagmiddag 17 september werd de heer C.H.M. (Chrit) Joosten uit Overloon benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Tegelijkertijd werd de heer P. Hanen uit Venray ook onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De Koninklijke onderscheidingen werden uitgereikt door waarnemend burgemeester Kompier uit Venray tijdens de viering van het 90-jarig jubileum van scheidsrechtersvereniging Horst-Venray in Horst.


De heer Joosten verrichtte 41 jaar vrijwilligerswerk voor diverse organisaties. Voor de KNVB is hij onder andere actief als scheidsrechter en het aanstellen van scheidrechters, rapporteur, commissielid van diverse werkgroepen, praktijkbegeleider scheidsrechter en coach. Eveneens is hij waarnemer bij het ontwikkeltraject scheidsrechters. Voor zijn inzet ontving hij in 2004 van de KNVB de zilveren waarderingsspeld. 

Sinds 1985 is de heer Joosten een actieve vrijwilliger bij Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray.
Hij was 19 jaar bestuurslid van 1985 tot 1988, van 1991 tot 2004 en in 2013. Daarnaast is hij 29 jaar actief geweest in diverse commissies en tot op heden is hij nog lid van de spelregelcommissie.
Van 2010 tot 2015 was hij ook lid van het redactieteam van Boxmeerse Lokale OmroepStichting
(Regionale Televisie (BLOS RTV is nu Omroep Land van Cuijk). Hij was programmamaker, interviewer en editor.
Vanaf 2017 is de heer Joosten bestuurslid van gemeenschapshuis De Pit in Overloon. Daarnaast is hij als beheerder het aanspreekpunt en coördinator van de medewerkers en vrijwilligers.
Vanwege de bijzondere, intensieve en betrokken inzet van de heer Joosten op zowel lokaal en regionaal niveau, heeft de koning het besluit genomen om de heer Joosten te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Net als de heer Joosten, vervulde dhr. P. Hanen hij vele jaren vrijwilligerswerk voor de scheidsrechtersvereniging. Piet Hanen heeft al jaren een vaste plek in het verenigingsleven, binnen én buiten de gemeente Venray. Hij levert een actieve bijdrage aan het werk van scheidsrechter door de functie zelf te vervullen en anderen op dat gebied te coachen. Hij is inmiddels 27 jaar bestuurslid bij de Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray. Ook begeleidt hij structureel een zaalvoetbalteam en het veteranenelftal van SV Venray.
Voor de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) is de heer Hanen onder andere actief als scheidsrechter, rapporteur, praktijkbegeleider en commissielid. Ook voor de Centrale Organisatie van Voetbal en Scheidsrechters (COVS) vervult hij diverse taken op regionaal en landelijk niveau.

De versierselen werden ook hem door waarnemend burgemeester Kompier van Venray opgespeld.

De uit Oostrum afkomstige professor dr. Huub op den Camp (66) is op 31 augustus 2022
verrast met een Koninklijke onderscheiding voor zijn verdienste als hoogleraar
Ecological Mircrobiology aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

De versierselen werden Op den Camp opgespeld tijdens zijn afscheidscollege.
Professor dr. H.J.MM. Op den Camp is woonachtig in Oostrum (gemeente Venray). Vanwege zijn
binding met de Radboud Universiteit werd door burgemeester Leontien Kompier van Venray gehoor
gegeven aan de wens van de aanvrager om de Koninklijke onderscheiding in Nijmegen door
burgemeester Hubert Bruls te laten opspelden.


Loopbaan

De heer Op den Camp begon in 1974 zijn loopbaan als student biologie aan de Katholieke
Universiteit van Nijmegen. Hij bleef zijn hele carrière verbonden, werd in 2005 benoemd tot
universitair hoofddocent en in 2015 tot hoogleraar Ecological Microbiology. Op 31 augustus neemt
hij na 48 jaar afscheid omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.


Internationaal netwerk

Op den Camp heeft een groot Nederlands en internationaal netwerk en dat resulteerde onder meer
in spraakmakende publicaties in o.a. tijdschriften als Nature en PNAS. Zijn werk gaat over vele
landsgrenzen heen; Op den Camp is betrokken bij talloze internationale samenwerkingsverbanden.
In zijn werk als mentor heeft hij meer dan 30 promovendi van verschillende achtergronden
begeleid.


Complexe materie
Professor Op den Camp draagt graag zijn passie voor microbiologie uit naar het grotere publiek. Hij
presenteerde het belang van de microbe voor lagere en middelbare scholen, open dagen,
ouderdagen, vakverenigingen, musea etc. Hierbij lukt het hem om uiterst complexe materie op een
dusdanige manier uit te leggen dat zijn publiek net zo gefascineerd raakt als hij zelf is.

Burgemeester Bruls heeft professor dr. Op den Camp mogen decoreren met een Koninklijke
onderscheiding in de graad Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.