facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray
juni 23, 2024
     
Gemist kijk live luister live

De jongere kandidaten van de diverse lokale politieke partijen hebben een knap resultaat behaald en verdienen een felicitatie.  Van de 27 verkiesbare plekken in de gemeenteraad en 27 jongeren op de kandidaatlijsten zijn uiteindelijk vijf jongeren onder de 30 jaar verkozen.

Ze hebben hierbij maar liefst 10% van het totaal aantal stemmen gekregen. Dat doet recht aan de representatie, omdat één derde van de Venraynaren ook onder de 30 jaar is. Vier van de vijf kandidaten zouden ook de kiesdrempel hebben gehaald met voorkeurstemmen en dat is vooral te danken aan hun harde werk en actieve campagne.

Tijdens de verkiezingen zijn er echter maar weinig jongeren bereikt door de gemeente en de media. Het waren met name de lijsttrekkers die in de krant kwamen en meededen aan de grote debatten in Venray. Bij deze debatten waren de jonge toeschouwers op twee handen te tellen. Bovendien deed de gemeente op social media maar een geringe inspanning om een brede groep jongeren te motiveren om te gaan stemmen. Van de 10.000 stemgerechtigde jongeren bereikte de Facebook en Instagram pagina van de gemeente Venray slechts 1.500 mensen. De posts leverde weinig likes op en de enkele reacties die geplaatst zijn, kwamen van vijftigplussers. 

Jongerencommunicatie hoeft niet duur of tijdrovend te zijn, als de jongeren maar de ruimte en ondersteuning krijgen om de eigen doelgroepen te bereiken. Zo deden de jonge kandidaten een gezamenlijke oproep om te stemmen en de onderwerpen te benoemen waar juist jongeren mee zitten. Daarnaast laat de interviewreeks ‘Venray laat je horen’, geïnitieerd door ondergetekenden en uitgevoerd binnen één weekend, zien dat er ook laagdrempelig over politiek en politieke drijfveren gesproken kan worden.

Het zou de politieke partijen en de gemeente sieren om te investeren in jongerencommunicatie, want ook deze keer is het aantal stemmers weer gedaald. Deze investering moet niet alleen plaatsvinden rond verkiezingstijd, maar juist structureel om de maatschappelijke en politieke betrokkenheid te verhogen in Venray en haar kerkdorpen. Het versterken van burgerschap is enorm belangrijk voor onze democratie, hetgeen je niet alleen kan leren op school of in een boek. De samenstellers van deze column  willen de partijen meegeven om extra goed naar de jonge (raads)leden te luisteren. In onze interviews hebben zij ambities uitgesproken en ideeën geopperd om versterkte jongerenparticipatie in het coalitieakkoord op te nemen. 

De politiek in Venray zal op de voet worden gevolgd en hopelijk enthousiasmeert dat de jonge raadsleden om een nieuwe generatie politieke betrokken te maken. Juist in een tijd van opeenvolgende crises en onzekerheid heeft de politiek veel invloed op het dagelijks leven. En aan de jongeren in de gemeente Venray roepen de onderstaande ondertekenaars op: Laat je stem blijven horen, want democratie is veel meer dan verkiezingen! 

Fons Janssen en Jaap Fleurkens