facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray whatsapp omroepvenray
september 27, 2022
kijk live kijk live luister live

Politie

Het volop om zich heen grijpende stikstofprobleem lijkt ook een van de bottlenecks bij de eventuele heropening van vliegbasis De Peel. Op dit moment is ook nog niet duidelijk hoe groot dit probleem is. De vraag is of de daadwerkelijke plannen wel uit te voeren zijn vanwege de stikstof.

Het ministerie van Defensie gaat laten uitrekenen wat een heropening van vliegbasis De Peel betekent voor de stikstofproblematiek in de regio. De resultaten van het onderzoek worden met het kabinet en daarna met de regio besproken. Verwacht wordt dat er eind 2022 of begin 2023 meer duidelijkheid is, aldus staatssecretaris Christophe van der Maat (VVD) afgelopen vrijdag in Merselo na een bezoek aan het vliegveld.

Een eventuele heropening kan rekenen op veel verzet van de omliggende gemeenten in Limburg en Oost-Brabant, maar ook van de diverse natuurverenigingen die gezamenlijk optreden. Defensie wil het vliegveld heropenen als start- en landingsplek van de F-35's. Straaljagers zouden achttien weken per jaar moeten gaan oefenen op De Peel, volgens Van der Maat.

Het stoort de gemeenten en milieugroepen vooral dat de vliegtuigen veel stikstof uitstoten in een kwetsbaar natuurgebied. En dat terwijl boeren uit de omgeving juist uitgekocht moeten worden om de stikstofuitstoot terug te dringen. Daarnaast heeft de regio ook al te maken met de uitstoot van Eindhoven Airport en van Volkel.

De gemeenten Land van Cuijk en Venray vrezen vooral de grote hoerveelheid herrie die de toestellen maken. Van der Maat sprak met vertegenwoordigers van dorpsraden van beide gemeenten en met een vertegenwoordiger van de commissie veiligheid en milieu, een overleg tussen defensie en omwonenden van militaire vliegvelden. De staatssecretaris verwacht in de loop van komend jaar meer duidelijkheid te verschaffen over de geluidsintensiteit.

Ook zijn er vragen over de hoeveelheid fijnstof die uitgestoten wordt. Ook dit is volgens de staatssecretaris een item wat verder uitgezocht moet worden.

Omwonenden vroegen zich af er of er niet beter in het buitenland geoefend kan worden. Dit gebeurt nu reeds regelmatig in de Verenigde Staten. Als antwoord werd gegeven dat De Peel daarvoor de enige plek in Nederland is waar voldoende ruimte is.

Positef aspect wat de staatssecretaris nog aanhaalde was dat ingebuikname van de luchtmachtbasis ook extra werkgelegenheid oplevert.

Luchtmachtbasis De Peel werd in 1993, kort na het einde van de Koude Oorlog, buiten gebruik gesteld als vliegveld. Daarna werd het getransformeerd naar de huidige Luitenant-Generaal Bestkazerne. Sinds 2012 huist het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando van de Koninklijke Landmacht in de kazerne. Vanaf 2013 gebruikt ook de Echocompagnie van het 30 Natresbataljon de faciliteiten. Er zijn ongeveer 850 mensen werkzaam.