facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray
maart 04, 2024
     
Gemist kijk live luister live

Het college van burgemeester en wethouders heeft 29 september 2022 ingestemd met het verlengen van de tijdelijke noodopvang in Oostrum. De verlenging is tot 1 juli 2023.

Hiermee wil het college een oplossing bieden voor de huisvesting van de 350 asielzoekers die sinds april 2022 in Venray verblijven in de evenementenhal. Op dinsdag 4 oktober 2022 beslist de gemeenteraad over de verlenging van de huidige bestuursovereenkomst.

Burgemeester Leontien Kompier: “Op dit moment is er sprake van een onhoudbare situatie in de migratieketen. De instroom kan op dit moment niet worden opgevangen en er zijn onvoldoende (crisisnood)opvangplekken om mensen onder te brengen. Zowel het Rijk als het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben daarom een dringend beroep gedaan op onze gemeente om de tijdelijke opvang niet te sluiten in oktober. Vanuit de gemeente Venray nemen we onze verantwoordelijkheid. We werken achter de schermen aan duurzame oplossingen maar op dit moment zijn acute maatregelen noodzakelijk. Anders lopen we het risico dat er voor de huidige bewoners van de noodopvang geen adequaat alternatief voorhanden is.”

Winterperiode

Bij de inrichting van de evenementenhal als opvanglocatie is destijds geen rekening gehouden met opening gedurende de wintermaanden. In overleg met het COA wordt bekeken of er extra maatregelen nodig zijn voor zaken als verwarming en verlichting (zowel binnen als buiten).

Verzoek van COA

Op 12 september 2022 heeft het COA het college van B&W gevraagd om in gesprek te gaan over de mogelijkheden en scenario’s voor hernieuwde (nood)opvang in de gemeente Venray en een langere openstelling van de locatie in Oostrum. De huidige bestuursovereenkomst met het COA en de vergunning voor de noodopvang in de evenementenhal lopen op 22 oktober 2022 af.

Duurzame oplossing

Voor de lange termijn werkt de gemeente aan een plan van aanpak om voldoende duurzame extra opvangplekken te realiseren. Vanwege procedures, beschikbaarheid van locaties, materialen en mankracht, zal de realisatie hiervan nog minimaal enkele maanden kosten.