facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray whatsapp omroepvenray
september 27, 2022
kijk live kijk live luister live

Politie

Op dinsdag 13 september presenteerde het college van B&W van Venray zijn collegeprogramma voor de komende bestuursperiode. Het programma genaamd Samen maken we Venray! is een uitwerking van het samenwerkingsakkoord Bouwen aan vertrouwen van de Venrayse partijen VENRAY Lokaal, VVD-Venray, D66-Venray en Samenwerking Venray.

Iedereen moet mee kunnen doen
"We stimuleren en willen bereiken dat iedereen, binnen de mogelijkheden die hij of zij heeft, mee kan doen in de samenleving. Dit loopt als een rode draad door het collegeprogramma heen. Als er fysieke of financiële belemmeringen zijn die het meedoen in de weg staan, onderzoeken wij de mogelijkheden om belemmeringen te beperken of weg te nemen".

In gesprek blijven met elkaar
"Ook in onze gemeente hebben we te maken met grote, complexe, maatschappelijke opgaven. Zoals op het gebied van wonen, financiële onzekerheid, energie, klimaat, duurzaamheid en stikstof. Inwoners en ondernemers hebben soms zorgen over de toekomst, zeker als zij te maken krijgen met besluiten die hen rechtstreeks raken. We zijn ons daarvan bewust, blijven in gesprek en komen, waar het kan, op voor de belangen van de Venrayse gemeenschap".

Afspraak is afspraak
"We hechten belang aan gemaakte afspraken en zijn daarop aanspreekbaar. Maar wij gaan ook onze inwoners, bedrijven en partners houden aan gemaakte afspraken. Soms lopen zaken anders en lukt het niet om een afspraak na te komen. Dan staan we altijd open voor een gesprek. Maar wij willen er zoveel mogelijk naartoe dat het nakomen van gemaakte afspraken de norm is".

 

Venrayse partijen bereiken akkoord en willen bouwen aan vertrouwen.

Op maandag 30 mei ondertekenden VENRAY Lokaal, VVD-Venray, D66-Venray en
Samenwerking Venray het samenwerkingsakkoord Bouwen aan vertrouwen. Tijdens de
raadsvergadering op 31 mei wordt een nieuw college van B&W beëdigd, dat bestaat uit
overwegend nieuwe bestuurders in Venray: Erik van Daal, Wim de Schryver, Daan
Janssen, Martin Leenders en Jan Jenneskens. Huidig wethouder Jan Jenneskens sluit als
vijfde wethouder tijdelijk voor een jaar aan om het nieuwe college op gang te helpen.

In het eerste jaar wordt de werkdruk binnen het college geëvalueerd. Op basis daarvan
volgt een besluit over het al dan niet voortzetten van het college met vijf wethouders.


De titel van het akkoord Bouwen aan vertrouwen is volgens de partijen niet zomaar gekozen.
Harold Stevens, fractievoorzitter VENRAY Lokaal: “We zien dat in de maatschappij het vertrouwen
in de politiek steeds meer daalt. Ook het vertrouwen binnen de politiek heeft deuken opgelopen.
Het is aan ons om dat vertrouwen op alle vlakken weer terug te winnen.”Ondanks dat de brede samenwerking tussen zeven partijen niet haalbaar bleek, draagt het akkoord
toch de naam samenwerkingsakkoord. Het akkoord bevat immers elementen uit de acht
verkiezingsprogramma’s en er is met zeven partijen constructief samengewerkt aan het akkoord.
Ondanks dat de eindstreep niet met alle zeven is gehaald, blijft het de wens om elkaar te vinden
en de samenwerking op te zoeken waar het kan.De partijen geven uitdrukkelijk aan met dit nieuwe college invulling te geven aan een nieuwe
bestuurscultuur, waarbij het niet meer gaat over partij-denken en winst behalen als individuele
partijen, maar waar de focus ligt op belangeloos en integer besturen. De samenstelling van het
nieuwe college is dan ook in gezamenlijkheid tot stand gekomen. Harold Stevens: “We vinden het
belangrijk dat het college onafhankelijk kan functioneren en besturen vanuit het algemeen belang.
Het huidige college heeft dat vanuit het samenwerkingsakkoord uitstekend gedaan. Dit willen we
dan ook graag zo voortzetten de komende periode.