facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray
april 19, 2024
     
Gemist kijk live luister live

CDA fractie stelt vragen aan college over fietsen in centrum Venray

februari 28, 2024

Al jarenlang wordt er gesproken, al dan niet met enige frustratie, over het fietsen in het centrum. Nadat voorheen wethouder Brugman en daaropvolgend wethouder Vervoort van Venray Lokaal beloofde eens en voor altijd klare wijn te schenken, is het nog altijd niet aan de orde geweest in de gemeenteraad.

In het collegeprogramma van 2022 is opgenomen dat er met concrete nieuwe uitgangspunten aan de slag zou worden gegaan voor het fietsen in het centrum. In de Raadsinformatiebrief van 27 juni 2023 werd een planning gedeeld waarbij wij in februari 2024 een besluit zouden nemen, waarna op maart 2024 gestart zou worden met een nieuw fietsplan. Op 26 oktober 2023 zijn wij bijgepraat tijdens een raadsavond. Daar werd een plan gepresenteerd wat tot veel vragen uit de raad leidde. In een tussentijds bericht als antwoord op een algemene vraag van het CDA kregen wij de volgende informatie:

“De plannen zijn wat gewijzigd. Dit betekent dat we voor het fietsen in het centrum in eerste instantie een proef gaan doen van drie maanden. Hierna nemen we op basis van een eindevaluatie een definitief besluit. Hierbij wordt de raad betrokken door het in de vorm van een raadsvoorstel te doen. In het begin van het nieuwe jaar zullen we de gewijzigde planning inclusief een uitvoeringsplan delen met de raad. Dit betekent dat het huidige tijdpad komt te vervallen.“ Inmiddels is het februari 2024, ligt er geen fietsplan (ook niet in de komende commissiecyclus), geen gewijzigde planning of uitvoeringsplan en krijgen wij signalen dat de onrust toeneemt bij belanghebbenden.

Daarom heeft het CDA de volgende vragen hierover:

1. Wellicht hebben wij het gemist, maar wanneer hebben wij de gewijzigde planning en het uitvoeringsplan mogen ontvangen?

2. Wij gaan er gemakshalve van uit dat de proef waar u in december over sprak, onderdeel is van het uitvoeringsplan. In hoeverre is uw uitvoeringsplan besproken met belangrijke stakeholders van het centrum?

3. Hoe hebben zij op dit uitvoeringsplan gereageerd?

4. Wat gaat er in de proefperiode gebeuren? Welke situatie wordt er dan in het centrum gehanteerd?

5. Komt u voorafgaand aan de proefperiode naar de gemeenteraad met het de nieuwe verkeersregels of achteraf voor een definitieve besluitvorming?

6. Waarom is een proefperiode noodzakelijk alvorens wij zouden kunnen besluiten over de nieuwe verkeersregels voor het fietsen in het centrum?

7. Waarom heeft uw planning opnieuw vertraging opgelopen?

8. Waarom wordt hierover niet eerder gecommuniceerd?

9. Hoe gaat u wel goed communiceren naar de bewoners en bezoekers van het centrum over een proefperiode en/of definitieve wijziging van de verkeersregels voor het fietsen in het centrum?

Fractie van het CDA Venray

Aanvullende informatie

  • Bron foto: Pexels
  • Bron artikel: CDA Venray
  • Maker: LOV
Gepubliceerd in Nieuws