facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray
oktober 03, 2023
     
kijk live kijk live luister live

230404 oekraïne LHO MR 320x100px1

Venraynaren tevreden over nieuwe afvalinzameling

mei 31, 2023
Eén jaar na de wijzigingen in de afvalinzameling heeft de gemeente Venray onderzoek gedaan naar de ervaringen van de inwoners. Hieruit blijkt dat Venraynaren over het algemeen tevreden zijn met de nieuwe manier van afval inzamelen.
 
Ook zijn de nieuwe inzamelcijfers bekend. De hoeveelheid ingezameld restafval is bijna gehalveerd, er is 2,5 keer zoveel GFT+E aan huis opgehaald en er is geen één vracht PMD-afval afgekeurd.
Tijdens het Sprekersplein op 30 mei werden de resultaten voor het eerst gedeeld.
Het doel van het nieuwe beleid is om afval beter gescheiden in te zamelen. Zo kan meer afval gerecycled worden en hoeft er minder afval verbrand te worden. Veel beter voor het milieu, omdat waardevolle grondstoffen opnieuw gebruikt kunnen worden. Dat is gelukt, zo laten de inzamelcijfers zien. Om te weten of de inwoners ook blij zijn met het nieuwe systeem, deed onderzoeksbureau De AfvalSpiegel een peiling onder de inwoners. Uit het rapport blijkt dat de inwoners wel te spreken zijn over de afvalinzameling.

Hoge rapportcijfers

De inzameling van restafval beoordelen de bewoners van de laagbouw (het grootste aantal huishoudens van de gemeente) gemiddeld met een 7,7. De inzameling van GFT+E (groente-, fruit en tuinafval + etensresten) met een 8,3 en PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken) met een 7,6. De inzameling van het PMD-afval betekende de grootste wijziging voor de inwoners. Twee derde van de inwoners geeft aan het PMD nu beter te scheiden. Dat de afvalinzameling goed is voor het milieu, vinden de meeste inwoners belangrijker dan lage kosten of een hoge service.

Overlast PMD-zakken

Over het algemeen is de gemeente ook tevreden over hoe de nieuwe afvalinzameling verloopt. In sommige delen van de gemeente is er nog wel overlast van PMD-zakken. De meeste inwoners ergeren zich hieraan, zo blijkt uit het bewonersonderzoek. “De gemeente wil verkeerd aanbiedgedrag niet belonen door alle zakken meteen op te ruimen, maar onderneemt wel actie om de overlast tot een minimum te beperken. Komende maand wordt er onder meer extra
gehandhaafd bij de probleemlocaties en ook de afvalcoach wordt vaker ingezet”, aldus verantwoordelijk wethouder Erik van Daal.

Vervolgstappen

De gemeente is nu bezig met een evaluatie van het afvalbeleid. Daarin worden de feitelijke inzamelcijfers, de uitkomsten van het bewonersonderzoek en het kostenplaatje op een rij gezet. Op
basis hiervan kan de gemeente aan de slag met het formuleren van een nieuw grondstoffenbeleidsplan voor de toekomst.

Aanvullende informatie

  • Bron foto: Archief Omroep Venray
  • Bron artikel: Persdesk gemeente Venray
  • Datum: woensdag 31 mei 2023

Wij kunnen een steuntje in de rug gebruiken, wil jij ons helpen?


Met SponsorKliks kan je een financiële bijdrage leveren aan Omroep Venray zonder dat het jou een cent extra kost! 

Bestel online een gerecht naar keuze bij bijvoorbeeld Thuisbezorgd en Omroep Venray ontvangt hiervoor geld in de clubkas. Ook doen grote webwinkels als Bol, Coolblue, Booking en Expedia mee. Een percentage van het aankoopbedrag gaat naar ons.

Mee doen kost je nogmaals...niets!

SponsorKliks, gratis sponsoren!