facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray
juni 02, 2023
     
kijk live kijk live luister live

230404 oekraïne LHO MR 320x100px1

Basisschool De Keg in de toekomst naar locatie Toverbal

februari 08, 2023

De stichting Primair Onderwijs Venray (SPOV) en de gemeente Venray onderzoeken de mogelijkheid om basisschool De Keg te verplaatsen naar de locatie Toverbal aan de Sint Ursulastraat in de wijk Noordwest.

De gemeenteraad vergadert op 21 maart over dit plan. Pas als de raad akkoord gaat, worden de plannen verder uitgewerkt.

Wethouder Daan Janssen: “Venray is de afgelopen jaren flink gegroeid aan de Noordwestzijde van de kern, terwijl juist in deze omgeving geen basisschool ligt. Door op de plek van de voormalige basisschool De Toverbal een nieuwe school te bouwen, kunnen kinderen uit die omgeving dichter in de buurt naar school.”

Betere spreiding basisscholen

Basisschool De Keg ligt nu in de wijk Veltum naast basisschool Coninxhof. Beide scholen zijn toe aan vernieuwing. Onder meer vanwege de bouwkundige staat en het binnenklimaat. De clustering van beide scholen heeft in de toekomst echter niet de voorkeur van SPOV. Door De Keg te verplaatsen naar de wijk Noordwest worden de basisscholen beter verspreid over de kern Venray.

Bovendien heeft De Keg, als Jenaplanschool, een specifiek onderwijsaanbod en krijgt het op de nieuwe plek maximaal de kans om zich te ontwikkelen. Basisschool Coninxhof blijft wel gewoon in de wijk Veltum.

Nieuwbouw op locatie Toverbal

De bestaande gebouwen van de voormalige Toverbal zijn eind jaren 60 gebouwd en niet meer geschikt te maken voor hedendaags onderwijs. Deze gebouwen worden daarom gesloopt. In het onderzoek wordt bekeken of een combinatie van De Keg met woningbouw mogelijk is en of maatschappelijke functies kunnen worden ingepast.

Tijdelijk gebruik Toverbal door leerlingen Raayland College

Op dit moment wordt de Toverbal gebruikt door Stichting Kruisen en Kapellen, kringloopwinkel De Ont-Moeting en sportzorgcentrum Joutou. Na de zomervakantie komen daar een aantal gebruikers bij. Ongeveer 200 leerlingen van het Raayland College krijgen tijdens het schooljaar 2023-2024 les in het gebouw van de Toverbal. Dit vanwege de renovatie van een deel van hun school. Het gaat om de leerlingen van het Agora-onderwijs en het Praktijkonderwijs. Om plek te maken, verhuist Joutou naar haar locatie in Horst. De Stichting Kruisen en Kapellen en de kringloopwinkel blijven gewoon zitten tot de plannen voor de nieuwbouw zijn uitgewerkt. De realisatie van de nieuwe school begint op zijn vroegst in 2025.

Aanvullende informatie

  • Bron foto: Omroep Venray