facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray whatsapp omroepvenray
september 27, 2022
kijk live kijk live luister live

Politie

GGD Gezondheidsmonitor van start

september 21, 2022

De coronacrisis heeft ieders leven beïnvloed. GGD Limburg-Noord en GGD Zuid Limburg brengen daarom de gevolgen van de coronaperiode op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van inwoners van 18 jaar en ouder in kaart.

Dit doen zij in samenwerking met het RIVM, het CBS en de andere GGD’en. Met de onderzoeksresultaten bepalen gemeenten, GGD'en en andere overheidsinstanties het gezondheidsbeleid voor de komende jaren.

Uitnodiging voor 65.000 Limburgers

Ongeveer 65.000 willekeurig gekozen mensen in Limburg worden benaderd om mee te doen aan dit vragenlijstonderzoek. Zij ontvangen vanaf 23 september een uitnodiging om deel te nemen. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, participatie en de impact van corona. Voor een goed en betrouwbaar beeld is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen meedoen met het gezondheidsonderzoek. Het onderzoek loopt tot begin december.

Extra meting

De Gezondheidsmonitor voert de GGD normaal gesproken eens per vier jaar uit. Nu doet de GGD een extra meting waarbij ook wordt gekeken naar de gevolgen van de coronaperiode. Met de GGD Gezondheidsmonitor 2022 geeft de GGD inzicht in de fysieke en mentale gezondheid van volwassenen tijdens en na de coronaperiode op landelijk, regionaal en gemeentelijk niveau. Ook worden de resultaten vergeleken met voorgaande metingen vóór de coronacrisis.

De eerste onderzoeksresultaten worden in de loop van 2023 bekend gemaakt.

Aanvullende informatie

  • Bron foto: Pixabay
  • Bron artikel: GGD Limburg- Noord