facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray
juni 05, 2023
     
kijk live kijk live luister live

230404 oekraïne LHO MR 320x100px1

Het bestuur van Atletiek en Triatlon Vereniging Venray wordt uitgebreid met vier leden.

In een extra Algemene Ledenvergadering op maandag 31 oktober j.l. werden Judith Janssen, Frank de Beer, Marc Oosting en Jan Poels gepresenteerd als nieuwe bestuursleden van de vereniging. Frank de Beer zal (vanaf 1 januari 2023) het voorzitterschap op zich gaan nemen en Judith Janssen wordt de nieuwe verenigingssecretaris. De heren Oosting en Poels gaan zich bezig houden met trainingen en technische zaken.

In de algemene vergadering van Atletiek en Triatlon Vereniging Venray kwam ook de inzet van vrijwilligers aan de orde. Een voorstel voor een vrijwilligersbeleid werd gepresenteerd. Het voorstel is een verdere uitwerking van het beleidsplan ATV 2025.

De kern van het voorstel is dat de vereniging van haar volwassen leden en de ouders van de jeugdleden een praktische bijdrage verwacht aan de diverse taken binnen de vereniging. In de komende tijd zal hiervoor nadere informatie aan leden en ouders worden verstrekt.