facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray
september 26, 2023
     
kijk live kijk live luister live

230404 oekraïne LHO MR 320x100px1

Gezag hebben betekent ook daadwerkelijk handhaven.

Het lijkt er soms wel op dat onze maatschappij verandert in vergelijking met vroeger.

Vroeger was iedereen redelijk volgzaam en respecteerde het - ook ouderlijk - gezag.

Tegenwoordig lijkt het of men minder tolerant is, een kort lontje heeft en het niet meer zo nauw neemt met de gemaakte afspraken. Is er nog wel sprake van sociale controle ?

Vooral de ouderen onder ons ervaren dat vooral de jeugd zich steeds minder aantrekt van de geldende normen en waarden. Wellicht heeft het te maken met opvoeding of de omgeving bij vriendengroepen of zelfs crimineel gedrag.

Het is maar de vraag of wij als gemeenschap iets daaraan kunnen veranderen.

De gemeente zet naast BOA’s, straatcoaches en zelfs sinds kort ook een afvalcoach in.

Daarnaast is het functioneren van de wijkagenten blijkbaar niet meer zoals we dat vroeger van ze gewend waren, zichtbaar en aanspreekbaar op straat.

Hopelijk kan de gemeente met haar bewustwordingscampagne “Kijk niet weg” ook bereiken dat er meer sociale controle komt op afwijkend of zelfs crimineel gedrag.

Het bestuur van de Stichting Burgers van Venray wil als vervolg op de stelling “ik kijk liever weg als ik iets verdachts zie” de mening van de inwoners van Venray peilen over het al dan niet handhaven door gezagdragers.

Zij nodigt u uit om gedurende de maand september te reageren op haar website www.burgersvanvenray.nl op de stelling:

Ondermijning van het gezag in Venray komt door gebrek aan handhaving.

Wij kunnen een steuntje in de rug gebruiken, wil jij ons helpen?


Met SponsorKliks kan je een financiële bijdrage leveren aan Omroep Venray zonder dat het jou een cent extra kost! 

Bestel online een gerecht naar keuze bij bijvoorbeeld Thuisbezorgd en Omroep Venray ontvangt hiervoor geld in de clubkas. Ook doen grote webwinkels als Bol, Coolblue, Booking en Expedia mee. Een percentage van het aankoopbedrag gaat naar ons.

Mee doen kost je nogmaals...niets!

SponsorKliks, gratis sponsoren!