facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray
mei 28, 2024
     
Gemist kijk live luister live

Ooit lag er in Blitterswijck een prachtig kasteel. Al sinds het kasteel aan het eind van de oorlog in november 1944 is opgeblazen zijn er plannen om de kasteelruïne en het omliggende terrein te renoveren en daarmee de eeuwenoude geschiedenis te bewaren en beleefbaar te maken. Deze plannen werden door de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum en de verhuizing van het Sint Antonius Abt Gilde opnieuw aangewakkerd. Een aantal enthousiaste inwoners van Blitterswijck heeft in samenwerking met Koninklijke Heidemaatschappij (KNHM) en Arcadis een eerste ontwerp gemaakt. De stichting ‘Kasteelpark Blitterswijck’ werkt nu aan een concreet projectplan om de benodigde toestemming en financiering voor de realisatie op te halen.


In het kader van het JEELO-schoolproject ‘Omgaan met je omgeving’ nodigde Stichting Kasteelpark Blitterswijck de leerlingen van Basisschool Sint Anna uit in het Gildehuis dat bij de kasteelruïne is gevestigd.

Op maandag 30 januari bezochten de groepen 1/2 en 3/4 de kasteelruïne. Ze keken terug op de historie van het kasteel en leerden over de verschillende bewoners en functies die het kasteel heeft gehad. Zo zijn verschillende straten in Blitterswijck vernoemd naar vroegere bewoners van het kasteel, die het gebouw hebben gemaakt tot het wat het ooit was en ook de Blitterswijckse inwoners beschermden tegen gevaar. Er waren ook spannende verhalen over verkwistende adel, afgeschermde slotzusters en paters. De kinderen werden ook deelgenoot van ‘het geheim van Blitterswijck’. Helaas kende het kasteel ook verdrietige tijden met als dieptepunt de verwoesting van het kasteel aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. De kinderen hebben foto’s gezien van de opgravingen van de ruïne in 1965 en 1969, die helaas ook weer ongedaan zijn gemaakt. Ook mochten zij interessante voorwerpen uit de historie zien en vasthouden, zoals kanonskogels en wapens. Buiten bekeken zij de restanten van ruïne en de reeds herbouwde kasteelbrug en kasteelpoort, met daarin de originele wapensteen die ooit in de kasteeltoren zat.

Na wat drinken en wat lekkers kregen de kinderen een inkijkje in de plannen voor het kasteelpark. Het volledig herbouwen van het kasteel is geen realistische optie. De stichting wil de kasteelruïne opnieuw ontgraven en een kunstwerk realiseren over de ruïne dat de contouren van het voormalige kasteel laat zien. Daar omheen wil zij een park aanleggen met mooie beplanting, een informatiepunt met een klein museum of expositieruimte en een herdenkingsplek voor oorlogsslachtoffers en veteranen. Hiermee wil de stichting het cultureel erfgoed beter behouden, informeren over de historie en deze meer beleefbaar maken. Ook moet het kasteelpark ruimte bieden aan kleinschalige recreatieve en ceremoniële activiteiten en dienen als rustpunt voor wandelaars en fietsers. Hiermee wil de stichting het dorp aantrekkelijker en leefbaarder maken, niet alleen voor de eigen inwoners, maar ook voor recreanten die willen genieten van natuur en rust op een historische plek.


Maandag 6 februari zijn de groepen 5/6 en 7/8 van de basisschool aan de beurt voor een bezoek aan de kasteelruïne. Ondertussen werkt de stichting verder aan de concretisering van het plan. Hiervoor zetten veel inwoners en oud-inwoners van Blitterswijck zich vrijwillig in, hetgeen typerend is voor Blitterswijck en bijdraagt aan de verbondenheid binnen het dorp.

Foto: Luchtfoto Kasteel Blitterswijck rond 1900
                    

Luchtfoto Kasteel Blitterswijck rond 1900