facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray
juni 23, 2024
     
Gemist kijk live luister live
×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 772 niet laden

De jongere kandidaten van de diverse lokale politieke partijen hebben een knap resultaat behaald en verdienen een felicitatie.  Van de 27 verkiesbare plekken in de gemeenteraad en 27 jongeren op de kandidaatlijsten zijn uiteindelijk vijf jongeren onder de 30 jaar verkozen.

Ze hebben hierbij maar liefst 10% van het totaal aantal stemmen gekregen. Dat doet recht aan de representatie, omdat één derde van de Venraynaren ook onder de 30 jaar is. Vier van de vijf kandidaten zouden ook de kiesdrempel hebben gehaald met voorkeurstemmen en dat is vooral te danken aan hun harde werk en actieve campagne.

Tijdens de verkiezingen zijn er echter maar weinig jongeren bereikt door de gemeente en de media. Het waren met name de lijsttrekkers die in de krant kwamen en meededen aan de grote debatten in Venray. Bij deze debatten waren de jonge toeschouwers op twee handen te tellen. Bovendien deed de gemeente op social media maar een geringe inspanning om een brede groep jongeren te motiveren om te gaan stemmen. Van de 10.000 stemgerechtigde jongeren bereikte de Facebook en Instagram pagina van de gemeente Venray slechts 1.500 mensen. De posts leverde weinig likes op en de enkele reacties die geplaatst zijn, kwamen van vijftigplussers. 

Jongerencommunicatie hoeft niet duur of tijdrovend te zijn, als de jongeren maar de ruimte en ondersteuning krijgen om de eigen doelgroepen te bereiken. Zo deden de jonge kandidaten een gezamenlijke oproep om te stemmen en de onderwerpen te benoemen waar juist jongeren mee zitten. Daarnaast laat de interviewreeks ‘Venray laat je horen’, geïnitieerd door ondergetekenden en uitgevoerd binnen één weekend, zien dat er ook laagdrempelig over politiek en politieke drijfveren gesproken kan worden.

Het zou de politieke partijen en de gemeente sieren om te investeren in jongerencommunicatie, want ook deze keer is het aantal stemmers weer gedaald. Deze investering moet niet alleen plaatsvinden rond verkiezingstijd, maar juist structureel om de maatschappelijke en politieke betrokkenheid te verhogen in Venray en haar kerkdorpen. Het versterken van burgerschap is enorm belangrijk voor onze democratie, hetgeen je niet alleen kan leren op school of in een boek. De samenstellers van deze column  willen de partijen meegeven om extra goed naar de jonge (raads)leden te luisteren. In onze interviews hebben zij ambities uitgesproken en ideeën geopperd om versterkte jongerenparticipatie in het coalitieakkoord op te nemen. 

De politiek in Venray zal op de voet worden gevolgd en hopelijk enthousiasmeert dat de jonge raadsleden om een nieuwe generatie politieke betrokken te maken. Juist in een tijd van opeenvolgende crises en onzekerheid heeft de politiek veel invloed op het dagelijks leven. En aan de jongeren in de gemeente Venray roepen de onderstaande ondertekenaars op: Laat je stem blijven horen, want democratie is veel meer dan verkiezingen! 

Fons Janssen en Jaap Fleurkens

Op woensdag 16 maart wordt in Venray de verkiezing van een nieuwe gemeenteraad gehouden. Na afloop daarvan zal het resultaat van de uitgebrachte stemmen op elk van de deelnemende acht politieke partijen bepalend zijn voor het vormen van een coalitie.

Het aantal zetels in de gemeenteraad bepaalt immers of er een meerderheid ontstaat binnen de verdeling van de zetels van alle politieke partijen.

In de aanloop naar de verkiezingsdag zullen de politieke partijen ongetwijfeld hun best doen om de stemgerechtigde inwoners van de gemeente Venray te overtuigen om juist op hún partij te gaan stemmen. Elk van die partijen presenteert een verkiezingsprogramma waarin aan de kiezer wordt beloofd welk beleid gevoerd zal gaan worden. Na afloop van de verkiezing moeten we dus maar afwachten wat er door de gekozen leden van de raad in de daarna volgende vier jaren wordt gerealiseerd.

De Stichting Burgers van Venray heeft voor de stelling van de maand februari een stelling gekozen die gerelateerd is aan de invloed die de inwoners van Venray kunnen hebben op de samenstelling van de gemeenteraad.

Burgers van Venray heeft daarom aan alle deelnemende politieke partijen gevraagd of zij kort willen aangeven op welke wijze de inwoners van Venray door hen betrokken zijn bij de totstandkoming van hun verkiezingsprogramma.

Hun reacties staan als begeleidende informatie op deze site vermeld.

De stelling is: De gemeenteraad luistert naar de burgers.

De kiesgerechtigde inwoners van Venray worden hierbij uitgenodigd om tot begin maart op de website www.burgersvanvenray.nl aan te geven of men het eens of oneens is met de deze stelling. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om te reageren op de begeleidende informatie die de verschillende partijen op deze site hebben laten vermelden.

D66 Venray gaf zaterdag op ludieke wijze het startschot voor haar campagne voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Jong en ouder, symboliserend voor de samenstelling van de lijst, kwamen om 11:30 uur bij het gemeentehuis bijeen om daar de ramen te wassen. Uitgerust met ladders, emmers en sponsjes voorzien van het D66-logo, ging men enthousiast aan de slag.

Lijsttrekker Theo Zegers nam het heel serieus en klom als eerste naar boven om de ramen van de wethouder-kamer te wassen. “We willen hiermee aangeven, dat wij ons als partij voor een echt transparante politiek willen gaan inzetten. We moeten dichter bij de burger staan en de burger moet duidelijk weten wat er allemaal speelt. 100% is niet mogelijk, maar een open oor en laten zien wat je doet en waarom je het doet, is onze visie op schone politiek”, aldus Zegers.

Ook nr. 2 op de lijst, Emmelie Claessens uit Ysselsteyn kan zich hier helemaal bij aansluiten. “Ik zie bij veel leeftijdsgenoten, dat het vertrouwen in de politiek ver te zoeken is. Anderzijds zal de gemeente toch bestuurd moeten worden en in onze democratie gebeurt dit met de gekozen politici. Door meer transparantie hopen wij de kiezer weer dichter bij de besluitvorming te brengen en hopen zo op meer betrokkenheid”.

Annette Pijls, nummer 3 op de lijst van D66 Venray, glundert. Ze vindt het geweldig om met een dergelijke symbolieke actie de campagne te starten. Volgens Pijls volgen er nog meer bijzondere acties. “Het laat zien hoe wij als partij samen actief en creatief zijn, ons inzetten voor een gezonde en fijne leefomgeving in Venray, waar voor iedereen plaats is. Ook in de politiek moet je samenwerken en naar oplossingen zoeken om het welzijn van de burger te kunnen realiseren. Schone ramen staan symbool om zowel goed naar buiten als naar binnen te kunnen kijken, belangrijk bij een gemeentehuis”.

De aftrap van de campagne is gelukt, de ramen van het gemeentehuis zijn goed schoon, de burger kijkt wat D66 Venray betreft mee in de politieke keuken. Schone transparante politiek als het aan hen ligt.

Bij Samenwerking Venray is de top 10 van de kandidatenlijst bekend gemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.
Deze lijst is samengesteld door de algemene ledenvergadering van Samenwerking Venray.

Het is een mix geworden van stabiliteit, continuiteit, deskundigheid maar ook vernieuwing nu de helft van de kandidaten in de top 10 voor het eerst op de
kandidatenlijst staat, aldus Martin Leenders.


1. Martin Leenders, Venray
2. Theo Mulders, Veulen
3. Bernie van Lierop, Venray
4. Erica Irene van den Akker, Wanssum
5. Jeroen van de Leur, Leunen
6. Dionne Boks, Geijsteren
7. Jens van Oers, Venray
8. Marcel Meijer, Venray
9. Robert Westheim, Venray
10. Angelique Bötzel, Ysselsteyn.

De plaatsen vanaf nummer 11 worden later in deze maand bekend gemaakt.
De tekst van het verkiezingsprogramma “Samen kan het anders!is ook door de
leden vastgesteld. Het programma zal zo spoedig mogelijk gepresenteerd worden.