facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray whatsapp omroepvenray
augustus 19, 2022
kijk live kijk live luister live

Politie

Afgelopen week brachten enkele medewerkers van Omroep Venray een bezoek aan de Stichting Wensambulance Limburg om een donatie te overhandigen aan deze stichting die ervoor zorgt dat zeer regelmatig nog wensen vervuld kunnen worden van ernstig zieke mensen die zelf niet meer in staat zijn om iets te organiseren.

Marion Minten was 23 jaar een zeer actieve vrijwilligster bij Omroep Venray. Zij was ongeneeslijk ziek en had niet lang meer te leven. Ze werd opgenomen in Hospice Zenith in Venray waar ze uiteindelijk ook kwam te overlijden.

Haar wens was om bij de jaarlijkse barbecue voor medewerkers van de Omroep aanwezig te zijn. Gezien haar gezondheidstoestand was dat helaas niet meer mogelijk. Uiteindelijk heeft de Stichting Wensambulance Limburg dit toch mogelijk gemaakt en kon zij de barbecue bezoeken en afscheid nemen van haar geliefde werkomgeving en collega’s.

Haar laatste wens was om de Wensambulance in het zonnetje te zetten. Middels deze donatie is hier gevolg aan gegeven door een cheque van 270 euro te overhandigen. Tijdens de bijeenkomst in het crematorium is dit bedrag opgehaald.

Jan van den Broek, Rob Claessens en Mathieu Custers hebben de cheque afgelopen dinsdag overhandigd aan een medewerker van de Stichting Wensambulance Limburg in Blerick.