facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray
april 17, 2024
     
Gemist kijk live luister live

Het eerder gepresenteerd bouwplan aan de Westsingel van het voormalige opleidingsinstituut ‘Den Hoebert’ is na een tweetal omgevingsdialoog-bijeenkomsten bijgesteld. In het aangepaste plan zijn diverse bezwaren van omwonenden meegenomen en verwerkt in de plannen. Hiermee wordt voor deels tegemoet gekomen aan de grootste bezwaren die tijdens de bijeenkomsten werden geuit.

Het gehele plan behelst de bouw van in totaal 102 nieuwe woningen en appartementen. LPM Development uit Weert gaat het plan verder ontwikkelen. Architectenbureau Janssen-Wuts uit Baarlo is verantwoordelijk voor het verdere ontwerp.

Wethouder Jan Jenniskens is ook verheugd dat het verloederde terrein herontwikkeld gaat worden ten behoeve van de woningbouw. Er is grote behoefte aan nieuwe woningen.

Er komen 24 zorgappartementen in een appartementecomplex met een toegangsweg aan de Langstraat.

Verder twee appartementencomplexen met respectievelijk 37 (zeven bouwlagen) en 32 appartementen. (vier bouwlagen). Toegangsweg tot deze appartementencomplexen via de Westsingel. Parkeren bij deze complexen deels onder het maaiveld gelegen parkeergarages. In plaats van de geplande negen etages tellende flatgebouw aan de Westsingel is het aantal etages teruggebracht naar zeven etages. De beide appartementencomplexen worden meer naar het midden van het terrein verplaatst waardoor deze verder af komen te liggen van de Vollenbergstraat en Westsingel.

Aan de doodlopende Mandemakerstraat komen verder nog 9 levensloopbestendige woningen. In het aangepaste plan komt de toegang tot deze woningen niet aan deze straat. Deze woningen zijn te bereiken vanaf de Westsingel.

Het middengebied van het gehele terrein wordt zo groen mogelijk gehouden. Daar waar mogelijk wordt het huidige groen behouden na een grote opschoonbeurt. In het middenterrein zal ook extra groen worden toegevoegd.

Er zijn afspraken gemaakt tussen de gemeente en de ontwikkelaar over het aantal sociale huurwoningen in het plan. Gedurende minimaal 25 jaar is bedongen dat er 24 sociale huurwoningen (zorgappartementen) gerealiseerd worden.

Er wordt een sloopvergunning aangevraagd voor de huidige opstallen op het terrein. Verwacht wordt dat de sloop eind tweede of begin derde kwartaal zal gaan plaatsvinden.

Volgens Jan Jenniskens voldoet het plan aan de eisen van de gemeente Venray. Het bestemmingsplan zal nog worden aangepast. Op 27 januari ligt het plan ter inzage tot 10 maart en kunnen er zienswijzen ingediend worden. De gemeenteraad is aan zet in het tweede kwartaal om goedkeuring te geven aan het initiatief.

De bouw zal gefaseerd plaatsvinden om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Als alles volgens plan verloopt zal het bouwproces ongeveer twee jaar vergen.

Detail is nog dat de glas in lood ramen van de kapel terug gaan komen in de nieuwe bebouwing.

 

Foto: Eerste impressie bouw Westsingel 1,  Venray   (Janssen-Wuts, Baarlo)