facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray whatsapp omroepvenray
september 27, 2022
kijk live kijk live luister live

Politie

Sinds 22 december 2021 is Leontien Kompier waarnemend burgemeester van de
gemeente Venray. In afstemming met de provincie wordt de benoemingsprocedure voor
een kroonbenoemde burgemeester nu opgestart.


De burgemeester wordt door de gemeenteraad voorgedragen. Na een zorgvuldige
selectieprocedure, waarbij ook de commissaris van de Koning een belangrijke rol vervult, doet de
raad een aanbeveling. Deze aanbeveling gaat naar de minister van Binnenlands Zaken en
Koninkrijksrelaties. Op voordacht van de minister wordt de burgemeester door de Kroon benoemd.

De commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester in de gemeenteraad.


Profielschets

De benoemingsprocedure begint met het opstellen van de profielschets door de gemeenteraad. In
de profielschets wordt verwoord welke verwachtingen Venray heeft van de nieuwe burgemeester
en over welke competenties de kandidaat moet beschikken. Bij het opstellen hiervan wordt ook bij
inwoners van de gemeente Venray input opgehaald, dit zal in oktober plaatsvinden. Medio
november wordt de profielschets vastgesteld door de gemeenteraad en aangeboden aan de
commissaris van de Koning.


Vacature

De burgemeestersvacature wordt in november gepubliceerd in de Staatscourant. De commissaris
van de Koning voert een eerste gesprek met de sollicitanten. Na overleg met de commissaris gaat
de vertrouwenscommissie (een afvaardiging uit de gemeenteraad) in gesprek met een aantal
kandidaten. Deze gesprekken resulteren in de aanbeveling die tijdens een besloten
raadsvergadering wordt vastgesteld.


Installatie
Naar verwachting komt de gemeenteraad in april 2023 met de aanbeveling en zal installatie van de
nieuwe burgemeester in de zomer van 2023 plaatsvinden.