facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray
december 10, 2023
kijk live kijk live luister live
top250 allertijden

warme kerst

Op 17 oktober voert een F-35 van de Koninklijke Luchtmacht belevingsvluchten uit in de omgeving van de voormalige vliegbasis De Peel. Door het uitvoeren van deze vluchten krijgen omwonenden van de voormalige vliegbasis een indicatie van het geluid van de vliegtuigen en de impact daarvan op de leefomgeving.

Er wordt niet daadwerkelijk gestart en geland op het vliegveld omdat dat nog niet mogelijk is. De vliegroutes zullen wel zoveel als mogelijk overeenkomen met de routes zoals die na de voorgenomen heropening van het vliegveld worden gevlogen.

Voor een heropening is een nieuw luchthavenbesluit noodzakelijk. Om tot een luchthavenbesluit te komen is veel overleg nodig tussen Defensie, regionale en lokale overheden, omwonenden en andere belanghebbenden. Er zijn in 2019 en in januari dit jaar verschillende informatieavonden geweest over het voornemen tot heropening van de vliegbasis. Uit dit contact is gebleken dat de wens leeft om, net zoals bij de komst van de F-35 naar vliegbases Leeuwarden en Volkel, door belevingsvluchten het geluid van het toestel te ervaren.

Belevingsvluchten

Op 17 oktober, en mogelijk 18 oktober als reservedag, gaat een F-35 aankomst- en vertrekroutes vliegen. Deze routes zijn in overleg met Defensie en het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) tot stand gekomen en bootsen zo goed als mogelijk de toekomstige vliegpatronen na. De huidige start- en landingsbaan is verouderd en niet geschikt om veilig op te kunnen landen en opstijgen. De F-35 vliegt wel laag over de baan, maar van een daadwerkelijke start- en landing is geen sprake. Daarnaast is het geluid dat het toestel maakt ook afhankelijk van het gewicht en zal er ook een verschil zijn tussen “landen” met een volle tank en daadwerkelijk landen na een trainingsmissie met een lege tank. De locatie, richting en vlieghoogte van het toestel boven de omliggende woonkernen zullen wel representatief zijn. Om de beleving zo realistisch mogelijk te laten zijn, worden omwonenden nadrukkelijk geadviseerd om de vluchten te beleven vanuit hun reguliere woon- en/of werkomgeving en niet naar de vliegbasis te komen.

Metingen en onderzoek

Op verzoek van de omliggende gemeenten voert het NLR ook geluidsmetingen uit op een aantal locaties in de omgeving. De locaties van de meetpunten zijn in afstemming met omliggende gemeenten bepaald. Het NLR maakt de resultaten openbaar. Daarnaast voert onderzoeksbureau Invior een belevingsonderzoek uit. Dit onafhankelijke onderzoek vindt plaats in opdracht van Defensie en in samenwerking met de omliggende gemeenten.

Informatieavonden

Op 3 en 6 oktober vinden informatiebijeenkomsten over deze belevingsvluchten plaats. Hier zullen sprekers van het Ministerie van Defensie, het NLR, onderzoeksbureau Invior en de gemeente de vluchten nader uitleggen. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen over de belevingsvluchten, de geluidsmetingen en het belevingsonderzoek. Op 3 oktober is een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis in Gemert van 19.00 uur tot 21.00 uur. Op 6 oktober stelt de gemeente Venray het gemeentehuis open, eveneens tussen 19.00 en 21.00 uur. Geïnteresseerden worden verzocht om zich van te voren aan te melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van naam en woonplaats. De informatieavond op 6 oktober is ook te volgen met een livestream op internet.

Heropening De Peel

Defensie wil vliegbasis De Peel heropenen. Hiervoor is een luchthavenbesluit nodig. Met een luchthavenbesluit voor de Luitenant-generaal Bestkazerne in De Peel kan deze landmachtkazerne ook weer worden gebruikt als vliegveld.

Door de verslechterde veiligheidssituatie in de wereld moet Defensie meer oefenen. Hierdoor neemt het aantal militaire vluchten toe. Onder meer door sluiting van de vliegbases Soesterberg, Twenthe en Valkenburg zo’n 16 jaar geleden heeft Defensie weinig (geluids)ruimte om het aantal vluchten uit te breiden. Alle vliegbases zitten ‘vol’ of bijna vol. Heropening van vliegbasis De Peel helpt het ruimtegebrek op vliegbases op te lossen.

Het is de bedoeling van Defensie dat elk jaar 12 jachtvliegtuigen maximaal 1.800 keer opstijgen en 1.800 keer landen op De Peel. Dat zijn 3.600 vliegbewegingen per jaar. Defensie heeft aangegeven jaarlijks 3 periodes van 6 weken of een periode van 24 weken te willen vliegen. De vliegbasis is dan geopend van maandag tot en met donderdag van 7.00 tot 23.00 uur.

Met de heropening van De Peel wil Defensie de huidige vergunde geluidsruimte behouden, maar niet uitbreiden. Tijdens zijn recente bezoek aan De Peel, op vrijdag 16 september 2022, heeft staatssecretaris Van der Maat onderstreept dat Defensie nu als eerste stap een stikstofberekening laat maken, voor een aanvraag voor een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming. Daarna volgen andere onderzoeken ter voorbereiding van een luchthavenbesluit, waaronder de Milieueffectrapportage. Tijdens het bezoek zijn goede afspraken gemaakt over nauw overleg tussen de omliggende gemeenten, de twee provincies en het rijk over de voorbereiding van het luchthavenbesluit.

Meer informatie over het de voorgenomen heropening is te vinden op:

https://www.defensie.nl/onderwerpen/luchthavenbesluiten/luchthavenbesluit-de-peel/heropening-de-peel

www.venray.nl/heropening-vliegbasis-de-peel/

Vliegbewegingen oefening Basic Strike week 40

Van dinsdag 4 t/m vrijdag 7 oktober wordt er gevlogen boven de Peel. De training staat in het teken van het aanvragen van luchtsteun.

De militairen die luchtsteun aanvragen noemen we ook wel Joint Terminal Air Controllers (JTAC). De JTAC is een gekwalificeerde operator die in staat is om, vanuit een vooruitgeschoven positie , gevechtsvliegtuigen, aanvalshelikopters en bewapende UAV’s aan te sturen boven het inzetgebied. De JTAC wordt vaak gezien als een missie essentiële functie vanwege het belang van luchtsteun bij hedendaagse Speciale Operaties.

Er wordt in week 40 gevlogen met civiele toestellen waaronder de L-39 Albatros en de SIAI-Marchetti SF-260.

Van dinsdag tot en met donderdag zijn er meerdere vliegblokken in de ochtend en middag. Op vrijdag wordt er enkel 's ochtends gevlogen.

Operationele maar ook klimatologische omstandigheden kunnen er voor zorgen dat oefeningen anders verlopen dan vooraf aangekondigd.

Klacht geluidshinder vliegtuig of helikopter

Defensie streeft ernaar met zijn vliegtuigen en helikopters niet meer geluid te veroorzaken dan strikt nodig. Het is alleen niet mogelijk om iedere vorm van geluid te voorkomen.

Klacht indienen

Voor klachten over militair vliegverkeer kunt u het online klachtenformulier gebruiken.

Informatie vooraf

Wanneer mogelijk laat Defensie vooraf weten welke militaire vliegbewegingen afwijken van de gebruikelijke vluchten. Deze informatie staat op de pagina: https://www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen

Het volop om zich heen grijpende stikstofprobleem lijkt ook een van de bottlenecks bij de eventuele heropening van vliegbasis De Peel. Op dit moment is ook nog niet duidelijk hoe groot dit probleem is. De vraag is of de daadwerkelijke plannen wel uit te voeren zijn vanwege de stikstof.

Het ministerie van Defensie gaat laten uitrekenen wat een heropening van vliegbasis De Peel betekent voor de stikstofproblematiek in de regio. De resultaten van het onderzoek worden met het kabinet en daarna met de regio besproken. Verwacht wordt dat er eind 2022 of begin 2023 meer duidelijkheid is, aldus staatssecretaris Christophe van der Maat (VVD) afgelopen vrijdag in Merselo na een bezoek aan het vliegveld.

Een eventuele heropening kan rekenen op veel verzet van de omliggende gemeenten in Limburg en Oost-Brabant, maar ook van de diverse natuurverenigingen die gezamenlijk optreden. Defensie wil het vliegveld heropenen als start- en landingsplek van de F-35's. Straaljagers zouden achttien weken per jaar moeten gaan oefenen op De Peel, volgens Van der Maat.

Het stoort de gemeenten en milieugroepen vooral dat de vliegtuigen veel stikstof uitstoten in een kwetsbaar natuurgebied. En dat terwijl boeren uit de omgeving juist uitgekocht moeten worden om de stikstofuitstoot terug te dringen. Daarnaast heeft de regio ook al te maken met de uitstoot van Eindhoven Airport en van Volkel.

De gemeenten Land van Cuijk en Venray vrezen vooral de grote hoerveelheid herrie die de toestellen maken. Van der Maat sprak met vertegenwoordigers van dorpsraden van beide gemeenten en met een vertegenwoordiger van de commissie veiligheid en milieu, een overleg tussen defensie en omwonenden van militaire vliegvelden. De staatssecretaris verwacht in de loop van komend jaar meer duidelijkheid te verschaffen over de geluidsintensiteit.

Ook zijn er vragen over de hoeveelheid fijnstof die uitgestoten wordt. Ook dit is volgens de staatssecretaris een item wat verder uitgezocht moet worden.

Omwonenden vroegen zich af er of er niet beter in het buitenland geoefend kan worden. Dit gebeurt nu reeds regelmatig in de Verenigde Staten. Als antwoord werd gegeven dat De Peel daarvoor de enige plek in Nederland is waar voldoende ruimte is.

Positef aspect wat de staatssecretaris nog aanhaalde was dat ingebuikname van de luchtmachtbasis ook extra werkgelegenheid oplevert.

Luchtmachtbasis De Peel werd in 1993, kort na het einde van de Koude Oorlog, buiten gebruik gesteld als vliegveld. Daarna werd het getransformeerd naar de huidige Luitenant-Generaal Bestkazerne. Sinds 2012 huist het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando van de Koninklijke Landmacht in de kazerne. Vanaf 2013 gebruikt ook de Echocompagnie van het 30 Natresbataljon de faciliteiten. Er zijn ongeveer 850 mensen werkzaam. 

In de week van 17 tot en met 21 oktober zullen F-35-toestellen boven de gemeente Venray vliegen. Het betreft testvluchten die vijf dagen duren..

Deze informatie was te vinden in de eerste nieuwsbrief van de gemeente Venray over de Heropening van vliegbasis De Peel.

De vluchten zijn bedoeld om omwonenden in de directe en wijde omgeving van de vliegbasis kennis te laten maken met de straaljagers en het geluid wat ze produceren.

Het ministerie van Defensie houdt op 6 oktober in Venray van 19.00 tot 21.00 uur een voorlichtingsavond over de belevingsvluchten. De locatie is nog niet bekend. Ook in andere gemeentes licht Defensie de inwoners in over de vijf testdagen. Dat gebeurt op 3 oktober in de gemeente Gemert/Bakel.

Voor de nieuwsbrief over de mogelijke heropening van de basis kan men zich aanmelden bij de gemeente Venray.


Omroep Venray zoekt een
enthousiaste secretaris


Als secretaris ben je lid van het dagelijks bestuur van Omroep Venray en verricht je organisatorische, beleidsmatige en uitvoerende werkzaamheden. Ben je op zoek naar een bestuursfunctie en heb je tijd om vrijwilligerswerk te doen?
Dan hebben wij misschien wel een leuke, uitdagende functie voor je!
Of wil je alleen secretariële werkzaamheden uitvoeren voor de lokale omroep?
Ook dan zijn we op zoek naar jou!

Bekijk hier de werkzaamheden of reageer via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..