facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray whatsapp omroepvenray
september 27, 2022
kijk live kijk live luister live

Politie

De gemeente Venray heeft maandag 12 september een brief ontvangen van het COA waarin ze aangeven in gesprek te willen over een mogelijke voortzetting van de noodopvang.

De gemeente Venray en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) werken intensief samen en zorgen op dit moment voor de noodopvang van 350 asielzoekers in de evenementenhal in Oostrum. Na een hectische start van de opvang op 22 april 2022 functioneert deze locatie, in samenwerking en afstemming met alle betrokken partners, uitstekend. Ook het omgevingsbeeld bij deze opvang is zeer positief. Het COA is de gemeente Venray zeer erkentelijk dat zij deze noodopvang mede mogelijk maakt. Deze noodopvang is afgesproken voor een termijn van maximaal 6 maanden die in de loop van oktober afloopt.


Op dit moment staat de opvang van asielzoekers en de asielketen in Nederland nog onder grote druk. De doorstroom in de asielketen en de uitstroom van vergunninghouders naar beschikbare woningen is onvoldoende, en leidt ertoe dat er nog steeds een nijpend tekort is aan opvangplekken. Het COA
wil derhalve de mogelijkheden en scenario’s voor hernieuwde (nood)opvang in de gemeente Venray bespreken.
Een langere openstelling van de locatie in Oostrum is daarbij een optie die het COA
met de gemeente wil bespreken, Aldus de inhoud van de brief.

Op 20 september a.s. bespreekt het college
van B & W de verschillende scenario’s over de opvang van vluchtelingen in brede zin. Kort daarna wil het college ook in overleg met de gemeenteraad over deze opvang en dit specifieke verzoek van het COA.

De betreffende brief is te vinden bij de raadsingekomen stukken en mededelingen op de website van de Venrayse gemeenteraad.

Dinsdagmiddag rond half vijf is er brand ontstaan in een bosgebied van Landgoed Geijsteren nabij de Rosmolen in Oostrum.

Deze brand breidde zich verder uit en uiteindelijk is er tienduizend vierkante meter bosgebied verloren gegaan. De brand is uiteindelijk opgeschaald naar grote brand. Verschillende brandweerkorpsen uit de regio en uit Brabant hebben het vuur bestreden met groot materieel. Er werden vier tankautospuiten en zes waterwagens ingezet om het vuur te bestrijden.
Ook werd een droneteam van Chemelot ingezet om de omvang van de brand te kunnen monitoren.


Rond half acht was de brand onder controle. Daarna is men begonnen met het nablussen. Er wordt nog onderzocht hoe de brand is ontstaan.

De uit Oostrum afkomstige professor dr. Huub op den Camp (66) is op 31 augustus 2022
verrast met een Koninklijke onderscheiding voor zijn verdienste als hoogleraar
Ecological Mircrobiology aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

De versierselen werden Op den Camp opgespeld tijdens zijn afscheidscollege.
Professor dr. H.J.MM. Op den Camp is woonachtig in Oostrum (gemeente Venray). Vanwege zijn
binding met de Radboud Universiteit werd door burgemeester Leontien Kompier van Venray gehoor
gegeven aan de wens van de aanvrager om de Koninklijke onderscheiding in Nijmegen door
burgemeester Hubert Bruls te laten opspelden.


Loopbaan

De heer Op den Camp begon in 1974 zijn loopbaan als student biologie aan de Katholieke
Universiteit van Nijmegen. Hij bleef zijn hele carrière verbonden, werd in 2005 benoemd tot
universitair hoofddocent en in 2015 tot hoogleraar Ecological Microbiology. Op 31 augustus neemt
hij na 48 jaar afscheid omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.


Internationaal netwerk

Op den Camp heeft een groot Nederlands en internationaal netwerk en dat resulteerde onder meer
in spraakmakende publicaties in o.a. tijdschriften als Nature en PNAS. Zijn werk gaat over vele
landsgrenzen heen; Op den Camp is betrokken bij talloze internationale samenwerkingsverbanden.
In zijn werk als mentor heeft hij meer dan 30 promovendi van verschillende achtergronden
begeleid.


Complexe materie
Professor Op den Camp draagt graag zijn passie voor microbiologie uit naar het grotere publiek. Hij
presenteerde het belang van de microbe voor lagere en middelbare scholen, open dagen,
ouderdagen, vakverenigingen, musea etc. Hierbij lukt het hem om uiterst complexe materie op een
dusdanige manier uit te leggen dat zijn publiek net zo gefascineerd raakt als hij zelf is.

Burgemeester Bruls heeft professor dr. Op den Camp mogen decoreren met een Koninklijke
onderscheiding in de graad Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.