facebook omroepvenray twitter omroepvenray linkedin omroepvenray instagram omroepvenray youtube omroepvenray
juni 19, 2024
     
Gemist kijk live luister live

Agenda

I.V.N.-Lezing: Castenrayse Vennen door Jan Strijbos
Maandag, 06 Maart 2023, 20:00

Het natuurreservaat De Castenrayse Vennen is sinds de ruilverkaveling Lollebeek in 1969 eigendom van Staatsbosbeheer. In het verleden werden hier turf gestoken, turfmodder gebaggerd en ‘schânse’ gehaald om de sopketel te stoken of om aan de bakkers in de omgeving verkocht voor het stoken van hun ovens. Het gebied is enkele zeldzame planten rijk: de slangenwortel, wateraardbei en koningsvaren. Maar velen herinneren zich de Castenrayse Vennen toch als prachtig schaatswater. Bij het verbreden van de Lollebeek, in het kader van de Ruilverkaveling, zakte het water van de Castenrayse Vennen enorm. De vennen begonnen te verzanden en dat had verstrekkende gevolgen voor het natuurgebied. In 2021 werd in het kader van het ‘Uitvoeringprogramma Maasgaard’ begonnen met de reconstructie van de Lollebeek, die deels door dit gebied stroomde, met het doel het waterpeil in de Castenrayse Vennen weer te verhogen. Dat is gelukt. Belangrijk voor alle schaatsliefhebbers, een geïntegreerd onderdeel van ‘Maasgaardproject’ is ook het herstel van het schaatswater. De verzande vennen werden weer uitgebaggerd, zodat er weer open water ontstond. Vóór de pauze ligt de aandacht op de vroegere situatie. Na de pauze ligt deze op de reconstructie van de Castenrayse Vennen. Dit alles verluchtigd met beeldmateriaal.

De lezing de Castenrayse Vennen vindt plaats op maandag 6 maart a.s., om 20.00 uur, in de Kemphaan, Kennedyplein 1 in Venray.

De entree is voor IVN-leden gratis; BiblioNu-leden betalen € 2,- , overige belangstellenden € 3,50.

Locatie de Kemphaan, Kennedyplein 1 in Venray